fbpx

Fra kulturmiljø til køkkenskuffe

En respektfuld udvidelse og renovering af et klassisk 60´er parcelhus

Se mere

Fra kulturmiljø til køkkenskuffe

En respektfuld udvidelse og renovering af et klassisk 60´er parcelhus

Læs projektets egen beskrivelse

Projektet omhandler en udvidelse og samtidig renovering af et arkitekttegnet parcelhus fra 1967. Bygherre kontaktede Nordpil Arkitekter med henblik på at få rådgivning til en udvidelse og opgradering af deres eksisterende rammer.

Oprindeligt ønskede familien en tilbygning i den modsatte ende af huset end slutresultatet endte med, men under første møde og under skitseringen af løsninger stod det allerede klart, at der fandtes en bedre løsning.

Løsningen blev en skræddersyet tilbygning, der “omfavner” gavlen på husets præmisser, så der dannes en vinkel på huset, der dels definerer udvidelsen mod vejsiden, og dels skaber en solkrog på bagsiden.

Dét der umiddelbart virkede usandsynligt, nemlig at bygge til mod den side, hvor der var kortest afstand til skel, endte med at blive projektets helt særlige grundidé. I den smalle del af tilbygningen kunne der her skabes plads til sekundære rum så som skabsrum, badeværelse og kontor. På den måde endte en mindre tilbygning med at redefinere huset til fremtiden med en særskilt forældreafdeling og udvidelse af køkken-alrum samt en ny opholdsstue.

At slutresultatet, i vores øjne, endte med et byggeri i eksempelklassen skyldes i høj grad et godt og tæt samarbejde imellem en visionær bygherre og arkitekt, der ligeledes ønskede en rød tråd gennem projektet. Bygherre har i projektet i høj grad selv medvirket til at finde (genbrugs)materialer og sat sig ind i tidstypiske løsninger for hustypologien samt haft høje krav til inventar og møbler, som også er medvirkende til helhedsindtrykket.

Blik for brugerne

Hele grundlaget for projektet har været med brugeren i centrum, idet en bolig skal fungere i hverdagen med både travlhed og hygge. Det har været vigtigt at indarbejde alle hensyn til bygherre i projektet fra funktionskrav, komfortkrav og til økonomiske hensyn, der også spiller en rolle. Rent byggeteknisk er tilbygningen iht. BR18 og med naturlig udluftning, mens det eksisterende hus er energimæssigt opgraderet med efterisolering, nye varmekilder i form af gulvvarme samt nyt tegltag. Huset er med udvidelsen åbnet væsentligt mere op, end den klassiske 60´er plan med små opholdsrum tillader, og der er på samme tid skabt mere tidssvarende og fleksible rammer for en moderne familie med både små og store børn. Der er i projektet desuden indarbejdet dagslys i form af ovenlys i opholdsrum samt skydedørspartier mod haven. Herved trækkes dagslyset ind, hvor det gør en stor forskel, nemlig der, hvor vi tilbringer meget tid samt udfører ting, der kræver lys. I badeværelset er der placeret et ovenlys, som giver himmelkig men også en øget komfort, da damp fra bad her kan bortventileres hurtigt via termisk opdrift. I soveværelset er dagslys fra nord filtreret via lister i facaden, der giver huset karakter og fremhæver udvidelsen samtidig med, at det hindrer indbliksgener fra vejen.

Inspirerende ressourcetiltag

Det har gennem hele projektet været intentionen at bevare så meget som muligt og at tilpasse sig den eksisterende arkitektur. Under renoveringen er vinduer således genanvendt på nye placeringer, teglsten er opkøbt som restparti fra en anden byggeplads og generelt set er de eksisterende rammer i høj grad respekteret. Udover dette så var det bygherrens ønske at udføre en større udvidelse på en anden placering, og derfor tjener projektet også som eksempel på, hvordan man med en arkitekt kan ende med færre kvadratmeter med lige så stor nytteværdi. I sidste ende er det vi ikke bygger, de mest bæredygtige kvadratmeter.

Eksempelværdi

Hele projektets grundidé bygger på, hvad samtlige renoveringer kan drage nytte af. I større som mindre renoveringer er det vigtigt at danne sig et forhåndsindtryk af, hvilke byggetekniske muligheder, der eksisterer, samt hvor begrænsningerne ligger. Hos Nordpil Arkitekter arbejder vi altid med at vende ulemper til fordele, da der latent i alle renoveringsprojekter forekommer benspænd, men hvis disse kortlægges af en rådgiver tidligt, kan de oftest vendes til projektets fordel - og med mindre økonomiske konsekvenser til følge. I nærværende projekt ligger eksempelværdien i omdannelsen af et typisk 60´er villa. Der findes omkring 500.000 af dem (opført i perioden 60´erne - 80´erne) eller langt over en million, hvis man tæller samtlige parcelhuse med. Mange af disse parcelhuse (plus den foregående periode med statslånhuse fra 1938-58) består af utidssvarende boliger med små mørke rum, er udført i varierende kvaliteter og har begyndende udtjente tekniske installationer. Vi slår et slag for, at alle boligejere benytter en rådgiver, når de skal renovere, ombygge og/eller udvide boligen. Dette for at finde boligens fulde potentiale og kortlægge miljøfarlige stoffer samt hvad man med fordele kan bevare og bygge videre på.

Solidt samarbejde

Projektet er et mønstereksempel på, hvordan en lyttende bygherre med visioner har skabt et frugtbart samarbejde med arkitekten, hvilket har ført til et resultat med maksimal værdi for familien samtidig med, at husets arkitektoniske helhed er sikret. Dertil kommer et solidt samarbejde med kommunen. Der har i denne sag været en positiv dialog med kommunen for at ramme det acceptable niveau, hvilket tjener som et godt eksempel for andre i forhold til, hvordan man positivt sagsbehandler en kulturbevarende lokalplan.

Faglig kvalitet

En del af de positive udfordringer undervejs har været at ramme det rette niveau i lokalplanen, der for området søger at bevare den byggeskik, der kendetegner områdets boliger, idet der i dette område eksisterer en del gulstensvillaer fra 1960´erne. Vi har grebet det an ved at anvende gule tegl som lokalplanen anviser, men vi har herudover genfortolket det for 60´erne tidstypiske fyldparti og gjort en dyd ud af at fremhæve det som noget særligt. Mod vej markerer fyldpartiet, at her er huset udvidet, og mod haven udgør det en særlig ornamenteret, træbeklædt niche, hvor den tilbagetrukne facade agerer solbænk.

Levende bygningskultur

Projektet forholder sig til omfanget lige fra lokalplan til en detaljering helt ned på køkkenskuffeniveau. Det sætter fokus på det, for 1960’erne, tidstypiske parcelhus, som i kraft af mængden af den type byggerier, udgør en væsentlig del af vores kulturarv.

Parter bag projektet

Bygherre: Louisa og Uffe Daubjerg Thoustrup
Arkitekt: Nordpil Arkitekter
Ingeniør: Hansen Rådgivende Ingeniører
Landmåler: Aakjær
Geoteknik: 4AP
Hovedentreprenør: TH Gruppen

Yderligere information om projektet

https://nordpil-arkitekter.dk/component/spsimpleportfolio/item/tilbygning-aarhus-2022?Itemid=0

Sted

Aarhus
8210 Aarhus V

Fotos: Peter Kragballe

Realiseret

2022

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Bolig

Areal

1-500m2