fbpx

Marielyst Torv

Læs projektets egen beskrivelse

Fra vejrum til byrum
Før renoveringen gennemskar en trafikeret vej stedet, og det var ikke til at vide, at man befandt sig blot få hundrede meter fra en af DKs bedste badestrande. I dag emmer stedet af hyggelig badeby og naturskøn ferieby. Bedre forbindelser og nye mødesteder har bidraget til et ansigtsløft af det nedslidte område.

Torvet i kystbyen Marielyst er renoveret ud fra konceptet om den lattermilde stemning på et badehotel. Det fysiske miljø består i dag af 4.500 m2 plankegulv, hvide stakitter, strandbeplantning og et udsigtstårn, der tilbyder kig til vandet. Forløbet skaber sammenhængskraft og fører strandmiljøet helt ind i byens hjerte, Marielyst Torv.

Byen Marielyst fik i sin tid sit navn efter netop et populært badehotel på egnen. Ved således at forstærke et centralt aspekt af byens kulturhistorie og samtidig tydeliggøre stedets særlige landskabelige dialekt – skabes en branded identitet, der formidler autenticitet, realiserer et nyt og skønnere torv og skaber en spændende forbindelse mellem by og strand. Designteamet GHB Landskabsarkitekter, ETN og Sweco udtænkte fire overordnede greb:

1. Vandet tænkes ind i byen ved bl.a. at tilføre Marielyst et symbolsk sømærke som pejlingspunkt for midtbyen, Tårnet. 2. Torvets ankomstmuligheder markeres ved hjælp af træer, hvilket skaber en visuel forbindelse til den omgivende natur. Træerne indgår som en naturlig del af møbleringen af Torvet, der også består af en specialdesignet Marielyst-solvogn. 3. Styrken fra havet hentes op i byen ved at iklæde Torvet et sammenbindende egetræsgulv. 4. De erhvervsdrivende på Torvet medtænkes ved at anskue hver matrikel som repræsentant for et værelse på badehotellet, der skal integreres i helhedsoplevelsen af stedet, men gerne må have hver sit særlige udtryk.

Blik for brugerne

Integreret LAR-løsning: det 4.500 m2 store egetræsgulv giver mulighed for at håndtere regnvandet lokalt. Når regnen falder, løber den ned i fugerne mellem plankerne. Dér bliver vandet akkumuleret i en faskine for siden at sive videre ned i sandet.

Brugskvalitet

Bedre forbindelser til vandet og etablering af et sømærke i form af et udsigtstårn har styrket stemningen af badeby og bragt vandet op i byen. Den øgede sammenhængskraft mellem kultur og natur aktiverer det sociale potentiale i uderummene.

Bidrag til omgivelser

Egetræsgulvet samler Marielyst og skaber et nyt stærk mødested. Der er en sand leben på torvet, hvor det nye opholdsrum bl.a. har været med til at forlænge sæsonen. Byfornyelsen har styrket turismen i området og forbedret gæsternes oplevelse af stedet.

Eksempelværdi

Fornyelsen er med til at styrke brandet: Marielyst er blevet en moderne badeby, hvor handelslivet er en del af det nye byrum. Forbedret kapacitet (nye forbindelser og plads til ophold) og øget attraktion (udsigtstårn) er en betydelig generator for byliv.

Solidt samarbejde

Omverdensinddragelse, en modig og engageret bygherre og en imødekommende entreprenør var med til at sikre en særdeles vellykket udviklings- og anlægsfase med støt stigende og inspirerende lokal opbakning til det nye bilfri byrum.

Økonomi og værdiforøgelse

Inspireret af renoveringen har torvets erhvervsdrivende selv istandsat facader. Forretningernes omsætning er steget, og der er ikke længere ledige butikslokaler. Folk tør investere i byen nu, hvor besøgstallet er stigende.

Udførelseskvalitet

Stort fokus på kvalitet i materialerne. Især egetræsplankerne var under lup. Første gang så stort terrasseret areal i træ i DK. Eksperter udefra med til at vurdere risici for at sikre bæredygtige løsninger og bygbarhed.

Parter bag projektet

Bygherre er Guldborgsund Kommune. Projektet en del af Realdanias kampagne "Stedet tæller". GHB Landskabsarkitekter var totalrådgiver med ETN Arkitekter og Sweco som underrådgivere. Skælskør Anlægsgartnere var entreprenør.

Yderligere information om projektet

http://www.stedet-taeller.dk/fokusomraaderne/kvalitet-i-kysternes-turistbyer/mar

Sted


Marielyst, Falster

Realiseret

2014

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Øvrige

Areal

5.001-20.000m2