fbpx

Lundtofte Skole- og Kulturcenter

Renoveringen og tilbygning der understøtter skolens profil som kulturbærende i området

Se mere

Lundtofte Skole- og Kulturcenter

Renoveringen og tilbygning der understøtter skolens profil som kulturbærende i området

Læs projektets egen beskrivelse

Lundtofte Skole i Lyngby er en skole præget af en kultur, hvor dannelse, fællesskab, rummelighed, trivsel og engagement er de bærende værdier. De kreative fag bruges til at danne og fastholde et stærkt fællesskab, og det nybyggede kulturcenter er en understregning af skolens profil som kulturbærende institution i lokalområdet. Renoveringsindsatsen af skolens eksisterende bygninger omhandler en forbedring af indeklimaet og en fremtidssikring af den eksisterende skole, så den understøtter den moderne skoles behov for et varieret læringsmiljø.

Blik for brugerne

Forbedret indeklima og inspirerende læringsmiljø En omfattende og nænsom helhedsrenovering har resulteret i en markant forbedring af indeklimaet, et optimeret flow mellem funktionerne og de 430 elever og medarbejdere har fået et moderne og inspirerende læringsmiljø som understøtter skolens pædagogiske behov for et varieret læringsmiljø. Skolens eksisterende basislokaler er udvidet ud i de brede gangarealer; en løsning, der giver mulighed for differentieret undervisning i den enkelte klasse og aktivering af døde kvadratmeter i gangarealet. Udvidelsen af basislokalet er sket ved at etablere en gruppeniche med siddetrappe inde i lokalet. For at skabe et mere indbydende og funktionelt uderum er skalaen af den traditionelle skolegård blevet omdannet til mindre, mere tiltalende områder. Der er introduceret nye lege- og opholdsmuligheder, herunder smutveje gennem plantebede og forbedret belysning, samt skabt en ny og mere tilgængelig adgang til både skolen og kulturcentret. Dette projekt har forvandlet området til et kreativt og livligt mødested for lokalsamfundet, åbent og indbydende både dag og aften.

Eksempelværdi

Nyt kulturcenter understøtter skolens profil som kulturbærende i området Det nye kulturcenter henvender sig til klubber og foreninger, mikrobibliotek og fremstår som en moderne ramme for den nuværende skoleundervisning, hvor bl.a. Lundtofte Medborgerhus, Keramikværkstedet og Klubben er flyttet ind. Tilbygningen er opført som en let bygning i limtræ, og den store limtræskonstruktion danner bogstaveligt talt rammen om det nye kulturcenter, hvor fleksible elementer understøtter en differentieret brug af rummet. Den oprindelige Lundtofte Skole bestod af en 3-fløjet struktur med en hovedbygning med basislokaler på begge sider af et indeliggende gangareal. Til hovedbygningen er koblet en mellembygning med faglokaler og yderligere en fløj med gymnastiksale. De tre længer danner en struktur hvorimellem det nye kulturcenter udspænder et nyt sammenhængende rum på tværs af skolegården, som også har gennemgået en omfattende renovering. Skolegården er nu omdannet til et kemifrit område, rigt på nye muligheder for bevægelse og designet således, at både skolens elever og brugerne af kulturhuset kan nyde godt af de udendørs faciliteter. Blandt de mange tiltag er tilføjelsen af ventekampesten for ophold, bevarelse af alle eksisterende træer, Bevarelse af skulpturer og granitbelægninger, genplacering af eksisterende møllehjulssten og en ny, fantasifuld og visuelt tiltalende boldbaneafgrænsning, der fra en afstand ligner en sky. Facaden arbejder med genkendelige dimensioner fra de øvrige skolebygninger, men er samtidig med sine store vinduespartier sin egen – og en åben invitation til at komme indenfor. Den fleksible indretning af det åbne rum i det nye kulturcenter betyder, at det både kan rumme større arrangementer med op til 350 personer og flere mindre arrangementer på samme tid. Endeligt bliver rummet anvendt som en del af det varierede læringsmiljø i skoletiden. Kulturcentrets hovedindgang er placeret centralt, så bygningen optræder som naturligt ankomstområde og er tilpasset det eksisterende byggeri i en takt, der spiller sammen med de oprindelige bygninger. Projektet blev på Arkitekturens Dag i 2023 præmieret af Lyngby-Taarbæk Kommune for at tilføre ny arkitektonisk kvalitet til bygningen og for at skabe rummelige muligheder i og omkring den eksisterende bygning.

Parter bag projektet

Bygherre: Lyngby-Taarbæk Kommune
Arkitekt: Sweco Architects
Landskab: Kragh og Berglund Landskabsarkitekter
Ingeniør: Sweco
Entreprenør: Elindco
Øvrige samarbejdspartner: Sophus Søbye Arkitekter, Malene Bach
Areal: Renovering 4118 m2, tilbygning 631 m2 (nu kan skolen rumme tre spor på alle klassetrin)

Yderligere information om projektet

https://www.sweco.dk/showroom/lundtofte-skole-og-kulturcenter/

Sted

Nøjsomhedsvej 1-11
2800 Kongens Lyngby

Fotos: Sweco Danmark og Kragh Berglund Landskabsarkitekter

Realiseret

2023

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Institution

Areal

501-5.000m2