fbpx

Tigergaarden

Transformation fra skofabrik til ungdomsboliger

Se mere

Tigergaarden

Transformation fra skofabrik til ungdomsboliger

Læs projektets egen beskrivelse

Introduktion

Ejendommen Tigergaarden ligger centralt i Odense på hjørnet af Nørregade og Østre Stationsvej, midt imellem TBT Tower og Odense Banegård. Tigergaarden indeholder i alt cirka 9.200 kvadratmeter, der hovedsageligt består af ungdomsboliger. Projektet er en transformering af ejendommen, hvor den gamle ikoniske skofabrik Tigersko, tidligere havde til huse. I 1960’erne producerede skotøjsfabrikken årligt 700.000 par sko på adressen. Ejendommen, som herefter fik navnet Tigergaarden, rummer i dag 215 ungdomsboliger, med tilhørende fællesfaciliteter. Størstedelen af boligerne er 1-værelseslejligheder. Alle boliger har eget toilet/bad og et mindre køkken, herudover er der en spiseplads og en niche som bruges til soveplads. På hver etage er der et fælleslokale, hvor beboerne kan mødes til sociale aktiviteter. I kælderen findes private depoter, cykelparkering, vaskerum og et festlokale.
Facaderenoveringen, som også omfatter energioptimering af ejendommen, er udformet i en taktfast arkitektur, der afspejler den tid, bygningen er opført. Arkitektonisk respekteres karakteren og strukturen i den eksisterende bygningsmasse. En nutidig arkitektur i et tidløst udtryk, som de gamle huse i bygaderne.

Blik for brugerne

Tigergaarden har en markant placering i Odense, i et område som består af bygninger med mange forskelligartede arkitektoniske udtryk. Inden transformeringen fremstod bygningskomplekset afvisende og tilbagetrukket fra byens puls. Det var ingen fysisk forbindelse mellem det hævede gårdrum og gadeplanet. Med transformeringen er gårdrummet blevet forbundet med gaden og indgår nu i sammenhæng med byens gaderum. Trappeanlæg og plantekummer som indbyder til socialt samvær og ophold for dem der måtte komme forbi, danner overgang mellem byen og det nye Tigergaarden. Ankomsten til Tigergaarden fremstår nu åben og inviterende, hvilket fremmer beboernes og de forbipasserendes oplevelse af tryghed. Bygningernes nye facadebeklædninger opdeler den store bygningsmasse i mindre ’huse’ som skalamæssigt passer til omgivelserne. Materialepaletten tilfører bygningerne et nutidigt arkitektonisk udtryk, og indskriver på samme tid Tigergaarden i den omkringliggende bys farve- og materialepalette.

Inspirerende ressourcetiltag

Projektet er en af Danmarks første DGNB Guld certificerede renoveringssager. DGNB-certificeringen er kommet i hus, via en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed, og ved at implementere effektive tiltag tidligt i processen. Det har kun været muligt på grund af et stærkt samarbejde og dialog på tværs af mange forskellige fagligheder igennem hele processen. Der er et kæmpestort potentiale i den eksisterende bygningsmasse i Danmark og det er denne sag et godt eksempel på. Ejendommen, med den meget attraktive beliggenhed, havde stået tom i længere tid. Den trængte til et løft både indvendigt og udvendigt, og efter en længere nedbrydningsperiode stod kun facader, dæk og bærende søjler tilbage. At genanvende betonkonstruktionen, gav en stor gevinst i byggeriets samlede LCA-vurdering og generelle bæredygtighedsstrategi. For at sikre et godt indeklima er alle øvrige materialer blevet oplistet og screenet ift. eventuelle kilder for sundhedsskadelig afgasning. I byggeriet er kun anvendt byggematerialer og overfladebehandlinger som lever op til indeklimakrav i boligerne, og som i produktion, opførelse og brug ikke giver gener ift. arbejdsmiljøet og omgivelserne. Det store arbejde har givet pote, da den gode indendørs luftkvalitet efterfølgende er blevet dokumenteret ved målinger i det færdige byggeri. Facaderenoveringen omfattede også en energioptimering af ejendommen, så bygningen fra 1935 i dag er i stand til at rumme moderne studieboliger med et godt indeklima, som lever op til alle nutidens energi- og miljømæssige standarder. Facaderne på bygningerne er blevet efterisoleret og der er isat nye energirigtige vinduer. Facaderne er efterfølgende beklædt med skærmtegl og skifer, der harmonerer med bygningens og byens oprindelige arkitektur. Begge facadematerialer er opsat på et system, så de kan demonteres og genanvendes (design for adskillelse). Røde tegl og naturskifer er kendte materialer i Odense by, både i belægninger og som facademateriale. Med det nye facadeudtryk indgår Tigergaarden nu i sammenhæng med de eksisterende bygninger og medvirker til at skabe ”ro” i et visuelt mangfoldigt område i byen.

Eksempelværdi

Planen var oprindeligt at rive den gamle ejendom ned, men nu er de tidligere skofabriksbygninger i stedet omdannet til boliger. Alt indmad, facade, tag og vinduer er udskiftet, og bygningerne fremstår nu i høj kvalitet, i et både moderne og klassisk udtryk. Et moderne udtryk der respekterer det oprindelige, industrielle bygningsudtryk. Tigergaarden får dermed sin egen stil og identitet i stedet for at ligne et af tidens mange nyere etageboligbyggerier. Projektet bidrager i stor grad til diskussionen om ’genbrug’ indenfor byggebranchen – netop at en bygning ikke nødvendigvis behøver at være en veldetaljeret murmestervilla, før den skal bevares og få nyt liv i en nutidig kontekst.

Solidt samarbejde

Samarbejdet i hele processen har været godt og frugtbart og har været kendetegnet ved, at produktet har været større end summen af den enkeltes indsats og kompetencer. Den løbende dialog med de lokale myndigheder har været konstruktiv og smidig under udviklingen af projektet og igennem hele byggeprocessen. Efterspørgslen efter mindre boliger centralt i Odense er stor – især fra studerende og nyuddannede. Med det nye Tigergaarden har odenseanerne fået en velrenoveret boligejendom lige ved banegården og bymidten, men til en pris, hvor de fleste kan være med. Tigergaarden indgår i tidens bæredygtige byggerier i Odense, hvor der er plads til forskelligheder og mangfoldighed for både nuværende og kommende generationer.

Faglig kvalitet

I opstarten af projekteringsfaserne, blev hele den eksisterende bygningsmasse 3D-scannet, så der fra begyndelsen var styr på højdekoter og bygningsgeometri som grundlag for tekniske fag og arealberegninger. Scanningerne har derved bidraget til at undgå senere omprojektering og graverende fejl grundet en upræcis digital geometri. Beklædningernes detaljering ved vinduer og samlinger, samt markeringen af hovedindgangen vil medvirke til oplevelsen af et byggeri i høj kvalitet. Midterbygningen i rød skærmtegl er en nutidig fortolkning af den eksisterende røde tegl som bygningen er opført i. Som det oprindelige hus, er sidebygningerne udført i et andet materiale, skifer, som i modsætning til den originale betonfacade bidrager mere positivt til gadebilledet.

Levende bygningskultur

Odense midtby er præget af gedigne materialer og godt håndværk, som fortæller noget om byens stærke historie; en historie som også Tigergaarden respekterer og fremviser. Til bygningernes facader er der anvendt tegl og skifer, der harmonerer med bygningens og byens oprindelige arkitektur og farvepalette. Røde tegl og skifer er kendte materialer i Odense by, både i belægninger, tage og facadeudtryk. Franske altaner, kviste og tegltage er vigtige facadeelementer, der er med til at gøre gadebilledet levende og varieret. Den færdige facade bærer stadig udtryk fra den eksisterende arkitektoniske linje; de taktfaste vinduesplaceringer vidner om fabrikkens tidligere rationelle æstetik. Nogle steder er vinduernes brystninger skåret lavere, for at bidrage til et optimalt lysindfald i den enkelte bolig, uden at spolere den eksisterende facadetakt.

Parter bag projektet

AG Gruppen, GPP arkitekter, Henry Jensen, MBYland

Yderligere information om projektet

www.gpp.dk/projekter/tigergaarden

Sted

Østre Stationsvej 2F
5000 Odense C

Fotos: GPP arkitekter A/S

Realiseret

2019

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2