fbpx

Lille Fuglede Kirke

Nyt gulv i våbenhuset

Se mere

Lille Fuglede Kirke

Nyt gulv i våbenhuset

Læs projektets egen beskrivelse

Lille Fuglede Kirke er en lille smukt beliggende hvidkalket kirke ca. 14 Km. SØ. for Kalundborg, Roskilde Stift, bygget omkr. 1200. Oprindeligt et langhus opført i middelalderen af rå og kløvede marksten. Ind- og udvendig pudset og hvidkalket. o. 1300 tallet udsmykket indvendigt med kalkmalerier. I Middelalderens senere del er tre tilbygninger føjet til skibet: Et tårn i vest og ud for udgangene mod nord og syd våbenhuse. I vore dage fungerer våbenhuset mod nord som materialrum, mens våbenhuset mod syd er eneste indgang fra det fri til kirkeskib og sakristi.
Muligvis har denne sidebygning oprindeligt ikke haft en nogen indgang udefra, men fungeret som kapel.
Bygningen er opført hovedsageligt i munkesten med de nederste skifter af marksten. Udformningen af kirken, som vi møder den i dag er præget af en hovedistandsættelse i 1855-56. Således også gulvet i våbenhuset, der før renoveringen af dette i 2017 fremstod med et gangareal og trin af cement flankeret af gule sten på fladen.
Et mangeårigt ønske om at ændre det – kan man nok tillade sig at sige -ikke speciel charmerende gulv til en mere værdig adgang til det historisk fine kirkeskib blev til virkelighed, da menighedsrådet i 2012 besluttede sig for at igangsætte en renovering af gulvet.
Som alt kirkebyggeri skal instanser, som provsti, stift og nationalmuseets kirkekonsulenter give tilladelse til bygningsmæssige ændringer. Men første udfordring var naturligvis at komme frem til et passende løsningsforslag, hvilket Tegnestuen Blomsten fik den sjældne ære af at stå for.
Inspirationen hertil viste sig at befinde sig i kirkeskibet, hvor gulvet var ottekantede tegl med små kvadratiske mellem- fliser, ” ganske som i Vor Frue Kirke i København” (citat fra Danmarks Kirker, B 6). Kirkebygningens rustikke middelalderfremtoning indbød derudover til at vælge enkle materialer med pondus, hvilket førte til valg af håndstrøgne munkesten til trappeløsningen.

En særlig udfordring var imidlertid at finde harmonisk symmetri i det kun 16 m2 store rum, idet indgang fra det fri og indgangen til kirkeskibet ligger forskudt i forhold til hinanden.
Dertil er våbenhusets loft er en firdelt hvælving og har sit eget fikspunkt.
Det var derfor en særlig glæde at lykkes med at få trappe og gulv til med sit mønster og orden, at opnå en samlet optisk symmetri.
De valgte lysarmaturer i messing (en omvendt tragt) er opsat, så der dannes en sikker skarp slagskygge ved trappetrinene.
Løsningsforslaget blev godkendt af alle instanser.
Alligevel viste der sig at være adskillige praktiske udfordringer på vej mod det endelige resultat.
F.eks. et kors i tegl lagt i et underliggende gulv, en fuge, der ikke ville størkne og til allersidst kalkskader på de nye messinglamper.
Et helt specielt vellykket samspil mellem bygherre, rådgiver, leverandører og en dygtig murer førte imidlertid til et endeligt fint resultat, der måske får lov at være i flere hundrede år!

 

Brugskvalitet

Våbenhuset benyttes til andet end indgang. Det er her dåbsfamilier og brudepar gør deres entré. Det er her kisten passerer, det er her der spises kransekage og drikkes champagne efter Nytårsgudstjenesten.

Bidrag til omgivelser

Som det offentlige rum en kirke er, vil mange opleve det bygningsmæssige løft, renoveringen af gulvet i lille Fuglede har givet. Det lille sogns beboere oplever, at der værnes om netop deres kirke. Andre besøger kirken til Gudstjenester, koncerter m.v.

Solidt samarbejde

Alle involverede stillede op med velvilje og løsningsparate i forhold til alle undervejs opståede uforudsigelige udfordringer. Bygherren med tålmodig venten. Hjælpsomme tegl- og belysningsleverandører. Erfarent murerfirma. Stædig arkitekt.

Udførelseskvalitet

Trappen udført i håndstrøgne munkesten og gulv i ottekantede og kvadratiske gule gulvtegl er udlagt forbilledligt. De specialtfremstillede messinglamper er valgt og med vidende og erfaren belysningsvejledning fra leverandør

Parter bag projektet

Bygherre: Lille Fuglede Sogns menighedsråd v/ Jan Holbech Larsen
Entreprenør: Øen murerfirma A/S
Rådgiver: Tegnestuen Blomsten v/Anette Mørch, arkitekt m.a.a.

Sted

Søvang 15 B,
4490 Jerslev Sj

Fotos: Tegnestuen Blomsten

Realiseret

2016

Indstillingsår

2018

Anvendelse

Kultur

Areal

1-500m2