fbpx

Laden på Svartingehus

Transformation af eksisterende lade til bolig

Se mere

Laden på Svartingehus

Transformation af eksisterende lade til bolig

Læs projektets egen beskrivelse

Laden på Svartingehus er en transformation af en eksisterende lade, hvis anvendelse ændres fra nedlagt landbrugsbygning til beboelse til vores familie på 4 pers.
Laden er den 3. længde af en tidligere landbrugsejendom opført i 1856, beliggende på det nordlige Bornholm.
Det var et ønske at transformationen ikke skulle resultere i et helt nyt facadeudtryk til laden. I stedet skulle transformationen bygge videre på ladens iboende kulturarv i sit udtryk – så ladens historie som en funktionel og rå landbrugsbygning bevares i sit samspil med de resterende 2 længer. Vi har fx bibeholdt elementer som f.eks. kalket facade og de eksisterende portåbninger med de oprindelige træporte.
Laden udgør en sammenhæng med resten af gården – men skiller sig samtidig ud. Den transformerede og renoverede lade fremstår ikke som et nyt stuehus til gården, men en ”ladebolig” med afsæt i lade-typologiens præmis.

Inspirerende ressourcetiltag

Overordnet består laden af en stueetage, hvor kalk, granit, tegl og beton er den fremherskende materialitet og en 1. sal, hvor det gamle høloft primært består af varme træoverflader fra de valgte finerplader i gran. Vi har søgt et ærligt og råt udtryk, hvor der ikke bruges flere ressourcer end nødvendigt ved valg af simple og pragmatiske materialer. F.eks. er der bevidst undgået mange efterbehandlingsprocesser og arbejdsgange og materialer og overflader får så vidt muligt lov til at fremstå ubehandlet. Dette har stillet høje krav til præcision i udførslen og derfor en tæt løbende dialog mellem arkitekt og håndværkere. Eksempler på den simple og pragmatiske materialebearbejdning og detaljering er bl.a. fravalg af dækningslister og malerefterbehandlinger. Materialeovergange er løst med afstandsnot, fremspring eller skarpe kanter. Det har været et dogme for disponeringen - f.eks. kun at bruge eksisterende vindues- og portåbninger i stueplan, hvor vi har isat glaspartier i de gl. portåbninger og sænket de oprindelige vinduers brystning for et dybere lysindfald. I forhold til at inddrage høloftet på 1 sal er der isat ovenlysvinduer for at skabe dagslys til planløsningens indretning af 3 soveværelser samt opholdsareal og fordelingsareal. Vi har tilvalgt naturlige materialer som f.eks. krydsfiner i fyrtræ, isolering af træfiber og papiruld, samt kalk- og linolieoverfladebehandling – vi har bibeholdt den eksisterende tagkonstruktion med oprindelige bjælker og hanebånd, hanebåndene er løftet 30 cm for at opnå en bedre rumhøjde på 1 sal. Taget består af pandeplader – igen med reference til et simpelt materialevalg, som signalerer landbrugsbygning. Plandisponeringen er i høj grad dikteret af ladens oprindelige planindretning ud fra de eksisterende vindues- og portåbninger og grundens orientering i forhold til verdenshjørner. Derfor er projektet disponeret ud fra ladens oprindelige indretning. F.eks. har vi placeret det nye badeværelse, hvor det gl. das lå og stadig med udgang direkte til gårdspladsen.

Eksempelværdi

Laden på Svartingehus fungerer som eksempelværdi, da projektet viser hvilke kvaliteter man kan opnå med at genbruge den eksisterende bygningsmasse i gl. landbrugsbygninger, fremfor at man ikke ser det som et potentiale. Ved at tage udgangspunkt i bygningens egen identitet og kulturarv kan man med få præcise arkitektoniske greb opnå spændende og uventede arkitektoniske og funktionelle kvaliteter, som man ikke kan opnå i nybyg eller i mere drastiske ombygninger.

Solidt samarbejde

Vi har selv tegnet og projekteret projektet i kraft af vores faglighed og profession som arkitekter, samtidigt med at vi har været vores egne bygherrer. Projektet er i høj grad lykkes ved hjælp af en tæt dialog med vores professionelle udførende håndværkere. Vi er kommet til dem med vores idéer om minimal efterbehandling og brug af materialer, som de nødvendigvis ikke havde prøvet før. Men gennem dialog og lydhørhed fra både os, som arkitekter/bygherrer, og dem, som udførende håndværkere, fandt vi frem til løsninger, der i fællesskab gav projektet spændende detaljer og nuancer.

Faglig kvalitet

Den faglige kvalitet hænger i høj grad sammen med ønsket om minimering af ressourcebrug. Vi har optimeret på planen, sådan den står så enkel som muligt og vi har stillet højere krav til udførslens præcision via en tæt løbende dialog mellem os som arkitekter/bygherre og vores håndværkere. Kvaliteten ligger i den enkle detaljering og det bevidste valg af materialer – hvor vi også har haft overskud til at fortolke lade-typologien kreativt - f.eks. har de indre sprosser af vinduerne en farve, som refererer til den oprindelige kalkfarve på facaden, ligesom farven på pandepladetaget og den udvendige sokkel også er dikteret af farvetonen fra kalken.

Levende bygningskultur

Projektet sætter fokus på de gl. landbrugsejendomme, som ligger forfaldne mange steder på landet. Med interesse for stedets potentialer og identitet har man mulighed for at lave omdannelsesprojekter, som både kan bevare den lokale bygningskulturarv, samtidig med at man sparer på ressourcer og unødig udledning af CO2. Der ligger mange historier og kvaliteter i den originale bygningsmasse, som med lidt omtanke kan bibeholdes samtidig med at det kan fungere som en moderne familiebolig.

Parter bag projektet

Bygherre: Elisabeth A.P. Eriksen og Mads Bay Møller
Arkitekt Cand. Arch.: Elisabeth A.P. Eriksen og Mads Bay Møller
Entreprenør vedr. murer, tømrer og snedker-arbejder: Øens Byg & Montage
VVS: Allinge VVS
El: Tejn El
Spildevand samt haveanlæg: MT Entreprise Bornholm

Yderligere information om projektet

https://www.instagram.com/laden_svartingehus/

Sted

Mikkelegade 25
3770 Tejn

Fotos: Elisabeth A.P. Eriksen

Realiseret

2023

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Bolig

Areal

1-500 m²