fbpx

Nybogade 8/Snaregade 5 i Snarens Kvarter

Restaurering af gårdfacader på fredet bygning i et af Københavns ældste kvarterer

Se mere

Nybogade 8/Snaregade 5 i Snarens Kvarter

Restaurering af gårdfacader på fredet bygning i et af Københavns ældste kvarterer

Læs projektets egen beskrivelse

Egentlig ønskede EF Nybogade 8/Snaregade 5 bare en let istandsættelse af bindingsværket ud mod gårdrummet på de to fredede ejendomme på Nybogade 8 og Snaregade 5 fra 1700-tallet. Men teamet bag istandsættelsen kunne hurtigt konstatere, at de 56 vinduer ud mod gårdrummet i de knapt 300 år gamle ejendomme var i så dårlig stand, at en omfattende istandsættelse af gårdfacaderne var nødvendig.
De oprindelige vinduer blev derfor nænsomt taget ud, fragtet på værksted, hvorefter de enkelte vindueskomponenter omhyggeligt blev adskilt, restaureret og samlet for efterfølgende at blive genindsat i gårdfacaden. Også døre, bindingsværk og tavl er nænsomt og respektfuldt blevet istandsat efter oprindelige metoder.
Den gennemgribende restaurering, der er gennemført med tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen, har nu forlænget bygningernes levetid, forhøjet ejendommenes værdi og afhjulpet indvendige fugtgener for beboerne.

Eksempelværdi

Restaureringen af gårdfacaden på ejendommen Nybogade 8/Snaregade 5 fortæller en både tankevækkende og højaktuel historie om hvad kvalitetsmaterialer og godt håndværk kan gøre for en bygnings holdbarhed. Projektet er nemlig et enestående eksempel på at en bygnings holdbarhed i princippet kan være uden slutdato, når blot den opføres i kvalitetsmaterialer af dygtige håndværkere og i sin levetid har ejere, der er villige til at investere i løbende restaurering af de enkelte bygningskomponenter udført af specialiserede, respektfulde rådgivere og håndværkere. Projektet understreger desuden, hvorfor vi i dag, når vi bygger nyt, skal bruge gode, langtidsholdbare materialer og bygge smukt. For dét der allerede er bygget, er nemlig det mest bæredygtige, vi har.

Faglig kvalitet

Teamet har haft stor fokus på i videst muligt omfang at genbruge de eksisterende komponenter i gårdfacaderne, og at istandsættelsen er udført af specialiserede håndværkere med færdigheder inden for lige netop den byggetradition, Nybogade 8/Snaregade 5 er en del af.

Levende bygningskultur

Restaureringen af gårdfacaden på ejendommen Nybogade 8/Snaregade 5 bidrager ikke alene til bevarelsen af stedet og dets helt særlige identitet og historie, men også til bevarelsen af et af Københavns ældste kvarterer, der med sin historiske karakter er med til at gøre København helt unik. Bidraget til bevarelsen er med til at sikre, at også fremtidige generationer får mulighed for at opleve og fornemme kvarterets særlige identitet, stemning og historie.

Parter bag projektet

EF Nybogade 8/Snaregade 5
RUM A/S
Kjell Pedersen Entreprise

Sted

Nybogade 8
1205 København K

Fotos: RUM A/S

Realiseret

2023

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2