fbpx

KB32

Kendt københavner-brutalisme har fået nyt liv

Se mere

KB32

Kendt københavner-brutalisme har fået nyt liv

Læs projektets egen beskrivelse

Berømt og berygtet lå DSB’s gamle godsbanehotel fra 1960’erne i mange år næsten øde hen på Kalvebod Brygge nr. 32 med en unik og sjælden gennemført brutalistisk stil, der var elsket og hadet. Nu er den 180 meter lange bygning med kælenavnet KB32 blevet transformeret til et seks-etagers åbent kontordomicil for Poul Schmith/Kammeradvokaten og Rigsarkivet og er præget af multifunktionel indretning, dagslys og kvalitetsmaterialer som egetræ, varmvalset stål og 55 år gammelt, fritlagt beton.

KB32 er en del af revitaliseringen af de gamle DSB arealer og ejendomme der strækker sig fra hovedbanegården til Enghave station og også dækker Postbyen og Jernbanebyen. Den er én af de få bygninger, der overlevet Kalvebod Brygges store byggeboom i 1990’erne og fortæller historien jernbanens drivkraft for udviklingen af København.

I 2018 købte svenske Genesta bygningen af DSB Ejendomme og startede i samarbejde med Vilhelm Lauritzen Arkitekter transformationen fra det gamle godsbanehotel til en unik kontorbygning. Selvom lokalplanen gav mulighed for at bygge mere, har alle involverede fra starten arbejdet med at genoplive den nedslidte bygning med det robuste råhus som fundament. Det er langt mere klimavenligt end nedrivning og har skabt langtidsholdbare og optimale fysiske rammer for en moderne arbejdsplads for op mod 1.000 medarbejdere.

Bygningen blev oprindeligt tegnet af arkitekt Ole Hagen i 1967, men blev gennem tiden løbende ændret og endte med et tilfældigt og usammenhængende udtryk, der var langt fra det oprindelige. Indefra og ud har designet derfor taget udgangspunkt i det oprindelige udtryk og videreført og forstærket de kvaliteter, som huset er født med. I renoveringen er bygningen åbnet op og alle unødvendige lag fjernet ind til råhuset. Efterfølgende er der kun tilført elementer, der giver rumlig og materialemæssig værdi, og som forstærker de oprindelige kvaliteter. Det gælder blandt andet den enkle, underspillede facade, hvor vinduespartierne i en tydelig rytme bliver gradvist mindre opad fra stueetagen. Det gør den udstrakte facade til en komposition af forskellige dele med en takt, der refererer til bygningens oprindelige udtryk fra 1960’erne. De store vinduespartier åbner bygningen op og kaster dagslys helt ind i den 24 meter dybe bygning.

Med renoveringen er KB32 blevet et unikt kontorbyggeri, hvor de fysiske rum fremmer interaktion, videndeling og innovative arbejdsprocesser, og hvor kombinationen af råhus, rum og materialer har skabt et fysisk arbejdsmiljø af usædvanlig høj kvalitet.

Hele projektet er udført med fuld drift hos Rigsarkivet i stuetagen og med Banedanmarks serverpark på 1. og 2. sal.

Blik for brugerne

Fra starten har visionen været at genbruge og genoplive den nedslidte bygning. Råhuset var en foræring, som nænsomt er blevet pakket ind i spinkle aluminiumselementer, hvilket har skabt et langt mere klimavenligt byggeri end en nedrivning. De speciallavede og raffinerede facadeelementer har en særlig mat overfladebehandling, der fanger lyset på samme måde som de rå bræddeforskallede betonoverflader. Den nye facade har været en grundforudsætning for at sikre topmoderne energi- og indeklimakrav. Genanvendelsen af råhuset har samtidig givet mulighed for at skabe langtidsholdbare og optimale fysiske rammer for en moderne arbejdsplads, der kan rumme op mod 1.000 medarbejdere – centreret omkring fortællingen om det gamle godsbanehotel, hvor de oprindelige kvaliteter er forstærket og ført op til at imødekomme brugernes behov, og samtidig bevarer historie og kulturarv. Projektet har opnået BREEAM-certificeringen ’Very good’.

Inspirerende ressourcetiltag

Med et klart arkitektonisk facadegreb og brugernes behov i centrum er den 180 meter lange bygning indefra og ud nedskaleret til menneskelig skala med et fokus på et optimalt indeklima. Indenfor er nedhængte lofter fjernet og bygningen står med en imponerende loftshøjde på knap 4,5 meter. Sammen med de 3,8 meter høje vinduespartier åbnes rummene op og naturligt dagslys kastes helt ind i den dybe bygning, hvor de oprindelige lyse, rå betonbjælker er bevaret og sætter et industrielt aftryk. I den forbindelse har der været et særligt fokus på akustik. Akustiske overflader i loft og på kerner sikrer behageligt lydniveau og det rå og taktile materialevalg giver både stemningsfulde og behagelige omgivelser og eliminerer efterklang. Planorganiseringen tager udgangspunkt i et naturligt, fleksibelt og velfungerende flow mellem åbne kontormiljøer og multifunktionelle zoner med flexrum, møderum, stillezoner samt lounge. Med 1.000 mulige arbejdspladser skal bygningen kunne tilpasse sig en fremtid med muligheden for skiftende behov hos bygningens brugere. Samtidig har renoveringen fokuseret på at etablere lettere adgang mellem inde og ude. Den nye tagterrasse løber i hele bygningens længde og kan bruges til ophold og træning. Derudover er der skabt åbninger, så det er muligt at få adgang til Rigsarkivets udendørshave fra 1. sal samt udendørslommer i form af nyetablerede altaner på den sydlige gavl. På hver etage er ankomstområdet indrettet som et mindre caféområde med tekøkken, hvor husets brugere naturligt kan socialisere. Elevatoren går direkte fra kantinen til den store tagterrasse, der strækker sig i hele bygningens længde og er beklædt med thermowood og har integrerede siddemøbler og plantekummer. Her kan brugerne nyde en pause eller mødes under grønne pergolaer med udsigt over det indre København og Inderhavnen. Men også offentligheden har fået større adgang til uderum som følge af renoveringen. Her giver en ny offentlig trappe langs den nordlige gavl adgang til Rigsarkivets store grønne have på første etage og aktiverer et tidligere mere ukendt grønt område.

Eksempelværdi

En eksempelværdi fra projektet er bl.a. hvordan skræddersyede løsninger bidrager til at sikre en høj kvalitet i arkitekturen, når et råhus skal genanvendes og hvor det industrielle udtryk har en klar arkitektonisk værdi. Her har der været brug for særlige detaljeløsninger lokalt forskellige steder i bygningen. Eksempelvis har facadedesignet en diskret, men høj detaljefokusering. Facadens spinkle dobbeltprofiler i aluminium er specialudviklet til KB32 i samarbejde med HSHansen. Profilerne er extruderede, men på grund af deres spinkle afslutning og præcise smigskårede samlinger fremstår de nærmere som stålrammer. De speciallavede elementer indrammer ikke alene de store vinduespartier, men skjuler også elementsamlinger og integrerer solafskærmning. De udvendige solskærme matcher den matte grå facadefarve, så de optræder som en del af facadegeometrien, når de er rullet ned. Når de ikke er i brug, er de skjulte og undgår at bryde med det minimalistiske og sammenhængende facadeudtryk. Et andet eksempel er at bruge mikroperforerede, varmvalsede stålpaneler med bagvedliggende lydabsorberende materiale på størstedelen af bygningens akustikabsorberende, hårde overflader. De er særligt udviklet til projektet i samarbejde med smedefirmaet CPH Steel. Pladerne skaber en effektiv akustikabsorberende overflade og bibeholder det industrielle, rå udtryk i bygningens oprindelige ånd. Til sammen betyder løsningerne at det rå, industrielle udtryk står klart, men hvor indeklimaet med bl.a. lys og lyd er optimeret.

Solidt samarbejde

Renoveringen af den over 30.000 m2 store bygning er et omfattende projekt med mange involverede parter, hvor der har hersket en velvilje og enighed om visionen for bygningen. Alle har haft et ønske om at renovere med respekt for det oprindelige udtryk og forstærke arkitekturens både eksisterende og historiske kvaliteter. Og alle der har været del af projektet er faldet for det imponerende 180m lange og højloftede rum der åbenbarede sig, da bygning blev ryddet. Derfor har projektet har hele tiden været gennemsyret af passion og dedikation – en transformation der krævede tålmodighed og gåpåmod. Ikke mindst da det 180 m råhus egentlig har en bananform og der er næsten 10cm forskel i højde fra denne ene ende til den andre. De udførende blev involveret tidligt i forløbet, hvilket skabte et fællesskab omkring at udvikle finurlige løsninger til den vision alle har haft og som har været drivkraften bag. Det at optage og helt integrere tolerancer har været en drivende del af designet hvor det stramme og præcise skulle møde det 55 år gamle beton med de spor af brug og tid som den har. Det har været utroligt inspirerende og givende at kunne sidde sammen bygherre, lejer, entreprenør og arkitekt i et fælles fokus på kvalitet, karakter og stemning. Derfor står den transformerede KB32 nu som et resultat af et rigtig godt bygherreorienteret samarbejde mellem bygherre, projekterende, udførende og ikke mindst lejere.

Levende bygningskultur

Bygningens design er i alle dets facetter tilpasset det eksisterende råhus. Fastholdelsen af den synlige industrielle karakter har i både planlægning og udførelse af facade og interiør krævet arkitektur og håndværk på allerhøjeste niveau. Her har der været brug for speciallavede løsninger og særlige detaljer lokalt mange steder i bygningen. Et eksempel er bygningens optimale akustik, hvor store dele af bygningens overflader er akustikabsorberende og består af mikro-perforerede varmvalsede stålpaneler med bagvedliggende lydabsorberende materiale. panelerne er håndbyggede til projektet og muliggør også særlig tilpasning på stedet, hvilket har været altafgørende for arbejdet med de forskelligartede eksisterende elementer. Panelerne indskriver sig som udtryk i bygningens oprindelige ånd og sammen med de rå elementer og et massivt plankegulv i egetræ skaber de en varm, ærlig og nordisk stemning og en unik arkitektonisk oplevelse. Samtidig har det været et fokus på at materialer og løsninger også udadtil skal skabe værdi, bl.a. med letter offentlig adgang til Rigsarkivets have, ligesom eksisterende DSB teknikhuse blevet beklædt med thermowood og den overdækkede cykelparkering har fået sedumtag og er begrønnet i terræn med klatreplanter.

Parter bag projektet

Bygherre: Genesta
Arkitekt: Vilhelm Lauritzen A/S
Rådgivende Ingeniør: Erik Pedersen Rådgivende Civilingeniør
Udvikler: Revco
Byggestyring: SN Consult
Entreprenører: Fagentreprise (Tscherning, HS Hansen, Hi-Con, CPH Steel, Deko, VS Larsen, BG interiør, Elektas, Fugmann, Cura VVS, FST, Bent Brandt, 4B Byggemontering, Kone, Surfaced, Insight, GK Ventilation m.fl)

Yderligere information om projektet

https://www.vla.dk/project/kb32/

Sted

Kalvebod Brygge 32
1560 København V

Fotos: RASMUS HJORTSHØJ / COAST STUDIO

Realiseret

2021

Indstillingsår

2022, 2023

Anvendelse

Erhverv

Areal

Over 20.000m2