fbpx

Nortvig firmadomicil

Transformation af fabriksbygning til moderne kontormiljø

Se mere

Nortvig firmadomicil

Transformation af fabriksbygning til moderne kontormiljø

Læs projektets egen beskrivelse

I periferien af det centrale Horsens ligger Nortvigs transformerede kontorlokaler og produktionsfaciliteter i en gammel fabriksbygning fra 1977. Nortvig er specialiseret i hovedentrepriser, elementbyggeri og tømrerarbejde og har selv stået for udførelsen af renoveringen og transformationen af den rå bygning.

Nortvig har med den omfattende renovering fået et nyt, innovativt firmadomicil med tilhørende erhvervslejemål – bl.a. padeltennishal, legeland og trykkeri. Disponeringen af ejendommen understøtter et kreativt arbejdsfællesskab med fokus på workflow og samarbejde, hvor der ligeledes er plads til ro og fordybelse. Med respekt for den arkitektonisk markante bygning fra 1977 er der renoveret med fokus på bevarelse og fremhævning af de eksisterende materialer, som er blevet iscenesat med forskellige virkemidler i de nye lokaler.

Projektets arkitektoniske greb tager afsæt i den gamle fabriksbygnings eksisterende kvaliteter, hvor bl.a. betonstrukturen bevares synlig og udgør takten i facaden. Indretningen af domicilet er enkel, rå og industriel med blottede mørke tegl, rå beton, trægulve i egetræ samt store glaspartier. Der er i samarbejde med Louis Poulsen lavet et belysningsprojekt, der iscenesætter materialerne og rumlighederne i bygningen, så de hver især kommer til deres ret. Her kan bl.a. stålkonstruktionen i loftet nævnes. Den er stadig blotlagt efter renoveringen og bliver understreget af de specialdesignede belysningsarmaturer fra Louis Poulsen. Kontrasterne i materialerne er med til at fremhæve de enkelte delelementer, men er samtidig også med til at samle de eksisterende og nye materialer i en ny helhed.

Blik for brugerne

Bæredygtighed har været en central faktor i renoveringen, hvor der er arbejdet med at genbruge så mange eksisterende bygningselementer som muligt. De eksisterende kvaliteter er blevet fremhævet og bearbejdet, så både kvalitet og funktionalitet er i højsæde. Der er arbejdet med at frembringe og bevare bygningens historie ved blandt andet at rense eksisterende mokkafarvede mursten, så de kan leve videre i bygningen. Overordnet set er der i alle faser af byggeriet lagt vægt på at vælge den bedste langsigtede løsning og fremtidssikre byggeriet mest muligt. Materialerne og udførelsen er af høj kvalitet, samtidig med at bygningen har en høj grad af fleksibilitet. Dette er vigtige faktorer, som er med til at sikre bygningen i mange år frem. Renoveringen er lavet ud fra troen på, at de bedste bygninger er dem, der varer ved; dem som opføres med en indlejret fleksibilitet og relevans og formår at stå ved over tid.

Inspirerende ressourcetiltag

Renoveringen omfatter ud over den indvendige renovering også nye facader og ankomster. For at få det bedste ud af både rum og bygning er der arbejdet dybdegående med space planning. Indretningen er planlagt ud fra et gennemgående råt og industrielt udtryk med mørke tegl, beton, trægulve i egetræ og store glaspartier mellem kontorcellerne. De åbne vinduespartier går igen i domicilets loungeområde, der er indrettet med synlige spær, New Yorker-gulve og et møblement, hvor gæster og kunder kan vente. Således udgør indretningen i loungeområdet et indbydende sted at opholde sig. Bygningens showroom har karakter af ’the white cube’ med højt til loftet og gode fleksible udstillingsmuligheder. Her er den eksisterende beton overmalet, spærene er fritlagt, og rundt i loftet er der placeret lyskilder, der skaber de optimale forhold for udstilling og fremvisning. Det har fra projektets start været vigtigt for Nortvig at skabe noget, de kunne være stolte af, og nogle rammer der giver god trivsel i hverdagen for alle bygningens brugere. Samtidig med bygningens arkitektoniske kvaliteter var det også altafgørende, at bygningen skulle fungere i hverdagen og optimere arbejdsrutinerne - både på kontoret og i hallerne. Den markante og rå arkitektur er med til at gøre bygningens gæster nysgerrige, når de kommer ind og ser lejemålene og får lyst til at se mere af bygningen.

Eksempelværdi

Projektets arkitektoniske greb tager afsæt i den gamle fabriksbygnings iboende potentiale, hvor blandt andet betonstrukturen bevares synlig og udgør takten i facaden. I alle tilfælde, hvor det har været muligt, er der arbejdet med at frembringe og bevare bygningens historie, bl.a. ved rensning af eksisterende mokkafarvede mursten samt genskabelsen af årstallet for opførelsen, som har været malet ind i eksisterende betondragere. Foruden at blotte de eksisterende spær er det grønne pengeskab fra den tidligere fabriksbygning renoveret, og fungerer nu som et skulpturelt element og vidnesbyrd om bygningens tidligere historie.

Solidt samarbejde

Transformationen omfatter en komplet belysningsløsning udarbejdet af Louis Poulsen, som både understreger og forstærker de arkitektoniske elementer. Belysningen er med til at underbygge den ønskede stemning i de forskellige lokaler. I et stærkt samarbejde med Louis Poulsen er det lykkedes at skabe et helstøbt og gennemført belysningsprojekt, der understøtter arkitekturen og rummenes funktion. I alle bygningens fem lejemål er der fra første dag prioriteret et tæt samarbejde og sparring med lejerne, og søgt den rigtige løsning til alle lejernes behov. Dette har været gældende hele vejen rundt. Samarbejdet mellem bygherre, lejer, rådgivere og håndværkere har fungeret optimalt hele vejen igennem byggeriet.

Parter bag projektet

Bygherre: Nortvig A/S
Arkitekt og totalrådgiver: skala architecture
Øvrig rådgiver: Louis Poulsen

Yderligere information om projektet

https://skala.dk/projekter/erhverv/nortvig

Sted

Fuglevangsvej 47
8700 Horsens

Fotos: skala architecture

Realiseret

2021

Indstillingsår

2022

Jubilæumskategori

Erhverv

Areal

5.001-20.000m2