fbpx

ISVÆRKET PÅ TEJN HAVN

Transformation af det tidligere isværk til café med egen isproduktion, samt formidlingscenter for det omkringliggende havmiljø

Se mere

ISVÆRKET PÅ TEJN HAVN

Transformation af det tidligere isværk til café med egen isproduktion, samt formidlingscenter for det omkringliggende havmiljø

Læs projektets egen beskrivelse

Med ISVÆRKET ønsker vi at bidrage til en fornyet identitet til og fortælling om Tejn Havn på Bornholm.

Projektet omhandler en gennemgribende renovering, og ny anvendelse af det nedlagte isværk på Vestkajen 7 – en markant og vigtig bygning under havnens storhedstid.

Renoveringen er udført i respekt for stedets historie og traditioner, for netop at kunne videreformidle stedets og bygningens historie om havnen og byen

Nærheden mellem by, erhverv, havn og hav er Tejns særkende.
Tejns fiske- og industrihavn kan bevares og nyfortolkes, og byen vil kunne blive et attraktivt besøgsmål. Dette kan ske ved at skabe rum for aktiviteter i Tejn hele året, uden at gå på kompromis med stedets særlige kvaliteter og identitet.

ISVÆRKET indeholder i dag en café med friskproduceret Kalas is, der laves på stedet, god kaffe, hjemmebagte brød og kager og helt særlige rammer for møder mellem lokale og øens gæster.
Bygningen vil desuden kunne anvendes til fælles arrangementer og lægge rum til møder mellem iværksættere og ildsjæle, der er optaget af at skabe de bedste vilkår for havet lige udenfor.

Blik for brugerne

Projektet har givet adgang til bygningen og til moleområdet. Den bygning der før stod helt lukket, er nu åbnet, og solens stråler rammer stedet fra tidlig morgen til solnedgang. Her er et godt indeklima og gode adgangsforhold. De store vinduespartier giver en betagende udsigt og trækker havet indenfor. Den fulde rumhøjde til ca. 10 meter giver en særlig oplevelse af rummet og de besøgende er ikke i tvivl om, at de befinder sig i en industribygning, der gør de besøgende nysgerrige på stedets historie. Få meter udenfor sejler små og større skibe forbi. Langs molen ligger husbåde og indimellem også skibet Ertholm, der dagligt sejler til Christiansø. Den lokale borgerforening har fået opført et vildmarksbad og sauna ved den lille ”lagune” lige udenfor. Sammenholdet og stemningen blandt de forskellige aktører på havnen er meget positivt. Ved den samme lagune arbejder den socialøkonomiske virksomhed Ivandet, der på mange niveauer arbejder for et forbedret havmiljø i Østersøen. I sommerhalvåret foregår formidlingen lige udenfor bygningen i den lille lagune. Her ses børn og vokse i vaders og med vandkikkerter udforske livet under havoverfladen. Sideløbende foregår der forskning og samarbejder med studerende og andre maritime/marine kolleger. ISVÆRKET udgør rammerne for deres formidling i vinterhalvåret.

Inspirerende ressourcetiltag

Trods isætnings af store vinduespartier og døre, oplever man ikke den store forandring af isværket på afstand, hvilket understreger at materialevalget og proportionerne passer til bygningen. Der er i høj grad tale om genbrug af materialer i projektet. Nedtagne I-jern, er brugt i konstruktionen og til udendørs bænke m.m. Den oprindelige forsyningbro med transportbånd er bevaret, for at netop henlede opmærksomheden på bygningens oprindelige funktion. Det endelige udtryk tager udgangspunkt i den ultrafunktionelle industriarkitektur, såvel som i brugernes adgang og anvendelse af bygning og område. Bygningen er bygget i sandwichpaneler (med en høj isoloeringværdi) ophængt på stålskelet af I-jern som curtain wall. Udover de markante nye åbninger fremstår bygningen udefra som oprindeligt. Når man går ud ad molen, dækker en lang mur, for de nederste vinduespartier. Først når man når helt ud til bygningen, får man oplevelsen af en bygning der åbner sig mod nord, øst og vest. Alle med adgangsveje. Gulvet er anlagt ovenpå det oprindelige efter anlæggelse af kloak som ikke fandtes. Gulvet er I brugerområdet poleret beton med ilagt bornholmsk granit og messingskinner, for at begrænse revner. Den oprindelige opdeling i islager og maskinrum er bevaret, men er givet nye funktioner ved indsættelse af mezzanin, der samtidig danner loft over køkken, isproduktion og isudsalg. Der er adgang til og ophold på mezzaninen med udgang til terrasse, med flugtvej. Dele af det oprindelige produktionsapparat er ligeledes bevaret Overalt er anvendt lermaling, lerspartel og kork for et godt indeklima. Korken er anvendt ovenpå gamle bordplader i caféen og ligeledes i spartel, for at forbedre akustikken. Plader af ålegræs er ligeledes opsat flere steder som akustikdæmpende tiltag. Bygningen er i enkelte nye elementer inspireret af det maritime miljø: Små og store runde vinduer eller koøjer, er en hilsen til Hafniahus i Rønne, og skibet i almindelighed. Gelænder på den indvendige trappe og terrassen er bedst muligt kopieret fra 66-dampskibsselskabets færger fra 50’erne Også dette for at give oplevelsen af at opholde sig på et skib.

Eksempelværdi

I 70´erne var Tejn blevet en stor og moderne fiskerihavn med nye bassiner, fiskeindustri med omkring 500 ansatte, og andre relaterede erhverv som værft, smedje, m.m. Isværket, der dagligt kunne producere ca. hundrede ton is, blev bygget i 1987. I slutningen af 80´erne vendte udviklingen dog, grundet overfiskning og deraf følgende fiskekvoter. Industribygningerne på havnen stod pludselig tomme og en stor del af de familier, der levede af fiskerierhvervet, blev udfordret. Flere måtte gå fallit og mange huse stod tomme. Målet var at skabe nyt liv i en nedlagt eksisterende bygning og udføre renoveringen, så bygningens historie ikke gik tabt. Nedtagne materialer blev i stor udstrækning genbrugt i renoveringen og nogle fik nye funktioner. Købet og renoveringen af isværket var med til at inspirere andre til at åbne aktiviteter på Tejn Havn. Den lukkede bagerforretning, blev købt af nogle energiske unge mennesker, og den tomme smedje blev ligeledes solgt, og åbnet for offentligheden. Vinbaren Kanten åbnede i 2022. Ejendomsmæglerne meldte om øget interesse for køb af huse i Tejn og huspriserne er siden steget markant.

Solidt samarbejde

Vi har gjort brug af leverandører med en høj faglig standard og gennem hele processen, har vi selv været til stede, og har kunnet følge med i arbejdet. Vi har haft tid til at lære stedet godt at kende, og ikke været nødsaget til at træffe forhastede beslutninger. Vores erfaringer med vores tidligere projekt, havde vi meget gavn af i forhold til projektstyring. Før og undervejs i processen, har entreprenøren, arkitekt, samt leverandører, budt ind med rigtigt gode forslag til løsninger på udfordringerne undervejs - i god forståelse for bygningens karakter. Vores arkitekt har gennem hele processen, hørt og forstået hvad vi gerne ville, og samtidigt både udfordret os, og bidraget med løsninger, imens han har sørget for, at der ikke var noget vi overså i den proces, hvor begejstringen kan gøre en blind for detaljerne.

Faglig kvalitet

ISVÆRKET er et eksempel på nødvendig cirkulær tænkning i byggeriet, der omfatter ny anvendelse af en eksisterende bygning og genbrug af nedtagne bygningsdele. I-jern fra bygningen er genanvendt som udendørs bænke. Den nedtagne indvendige gangbro er genanvendt som handicaprampe. Døre er bevaret hvor det var muligt og oprindeligt inventar indgår i nye funktioner. Nye døre og vinduespartier er i aluminium. Et materiale, der naturligt falder ind i bygningens omgivelser. Aluminium er desuden det mest holdbare i det udsatte miljø bygningen er i, og er desuden det bedst genanvendelige metal. Der er foretaget flere nødvendige indgreb i bygningen grundet myndighedskrav. Dette vedrører bl.a. brandsikring og krav fra fødevaremyndigheder samt de generelle krav i bygningsreglementet. De oprindelige strukturer er bevaret så rå og urørte som muligt. Synlige stålsøjler og stålvægge og poleret betongulv er blevet stærke visuelle elementer i opholdsrummet.

Levende bygningskultur

Bygningen har åbnet brugernes blik for skønheden i de rå industrielle materialer, kombineret med genanvendelse af inventar og møbler. Ved sin centrale placering og synlighed er den et vartegn for havnen, der har bevaret sit arkitektoniske og funktionelle udtryk. Bygningen har bevaret sit arkitektoniske udtryk, og er samtidig åbnet og gjort levende. Dagslyset der giver bygningen en naturlig opvarmning. Det er behageligt at opholde sig i bygningen uden andet end den naturlige opvarmning, helt frem til november og igen fra marts måned. Blanding af private og offentlige funktioner er et udtryk for en anden form for bæredygtighed – den sociale. Bygningen er ændret til et mødested der er tilgængeligt for alle. Den nye funktion er dermed et eksempel på, hvordan renovering af industrielle bygningsværker kan understrege et områdes historiske arv og bidrage til yderligere fornyelsesprojekter i området.

Parter bag projektet

Bygherre: Sandvig Is Kalas - v/ Christian Heide Petersen & Christina Andreasen
Udførrende: Entreprenør Jens Møller Gudhjem
Arkitekt: Lars Due Jensen
Vinduer og døre: HS Hansen

For mere om projektet, se også Instagram: @isvaerketbornholm
Ingeniør: RL Consult
Nedtagning af eksisterende isværk samt al smedearbejde: Tejn Smedeforretning

Yderligere information om projektet

https://www.isvaerketbornholm.dk

Sted

Vestkajen 7
3770 Allinge

Realiseret

2023

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Erhverv

Areal

1-500m2