fbpx

Broager byhus fra 1871

Renovering, opgradering og tilbagevenden til oprindeligt udtryk

Se mere

Broager byhus fra 1871

Renovering, opgradering og tilbagevenden til oprindeligt udtryk

Læs projektets egen beskrivelse

En april dag i 1871 ansøgte Christian Pedersen Broager Herredsfogedri om tilladelse til at bygge et hus på Vestergade i sten og med hårdt tag. Huset skulle opføres ved kirken og den nye skole (nu præstebolig). Vedlagt ansøgningen var en blæktegning på indretningen af det ønskede hus samt facaden – særligt var oplistet antal døre.
Huset stod færdigt i november samme år – et tofamilies hus.

Siden har huset gennemgået mange forandringer – i 1940 blev det til et enfamilies hus og fik kælder under køkkenet samt et ekstra vindue i stuen og toilet i baggangen. I 1970’erne fik huset nye vinduer og døre i tidens stil og i1993 blev skorstenene fjernet, taget ombygget med udhæng og bagsidens vinduesparti ændret. Husets indre var fulgt med tidens ændringer.

Renoveringen var baseret på at det lille hus på 70 kvm skulle leve endnu 150 år og derfor blev alt undtaget murværk, de oprindelige lofter og bjælkelag fjernet. Huset skulle igen ånde.
Alt i huset var pakket ind i isolering, der havde været bolig for indtil flere rottefamilier – det blev fjernet fra tag, loft og vægge. Herefter fjernede vi flere lag lofter, der blot var sat op på hinanden gennem årene.
Kælderen under køkkenet blev fyldt op og i hele huset blev gulve udgravet for at skabe plads til isolering og gulvvarme – vi gravede ud med håndkraft.
Huset blev bygget op igen med idealet at nå et udtryk så tæt på det originale. Der blev etableret en ny skorsten midt i huset og taget blev igen lagt med tegl og oprindelig hældning samt muring af ryg, grater og gesimser.
Ydermure blev vandskuret og dernæst filtset samt malet. Vinduer og døre blev specialt fremstillet med bue til fronten og lige overside til bagsiden af huset.
Indvendigt e de oprindelige lofter bibeholdt – enkelte steder erstattet af nye brædder pga. tæring, alt er lavablæst og efterfølgende malet.
Murværket er uden isolering men fastholdt i det oprindelig udtryk ved grov- og finpudsning samt maling.
De oprindelige døre er forsøgt genskabt gennem valg af udtryk og dørhåndtag.

Husets udtryk mod gaden har i særdeleshed været i fokus med hensigt at opnå et udtryk, der falder ind i det omliggende miljø og bidrager til helheden.
Indvendigt var meget af husets oprindelige sjæl fjernet men vi har forsøgt at genetablere dele af det oprindelige, hvor muligt.

Eksempelværdi

Overalt i Danmark findes det ydmyge tofamilies hus fra 1800-tallet og især i de mindre bymiljøer. Udtrykket på disse huse kan relativt nemt føres tilbage med den korrekte taghældning og især de rette vinduer. Forandring af disse huses udtryk kan betyde meget for et områdes udtryk og give værdi for både naboer og turister.

Solidt samarbejde

Som førstegangs bygherre har alle involverede parter bidraget til at opnå den bedste løsning. Håndværkerne har været åbne for sparring og har indbyrdes kunne aftale processer samt levering af materialer. Vi har kun mødt velvilje fra kommunen og herfra fået god sparring til renoveringen.

Parter bag projektet

Bygherre Diana og Henrik Sohl, udførende håndværkere APOS, Haupt, Ole Jensen, Bred VVS

Sted

Vestergade 47
6310 Broager

Fotos: Diana Sohl

Realiseret

2023

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Bolig

Areal

1-500m2