fbpx

Istedgade

En revitalisering af en bevaringsværdig byejendom

Se mere

Istedgade

En revitalisering af en bevaringsværdig byejendom

Læs projektets egen beskrivelse

De små gader i Aalborg Vestby er karakteriseret ved de mange byhuse. På Istedgade er facaderækken især domineret af byhuse i håndværker-historicistisk stil og alle i 3 ½ etagers højde, kun med undtagelse af Istedgade 3, som er opført i 2 ½ etage.

Historien omkring ejendommen fortæller ikke, hvorfor ejendommen ikke oprindeligt er udført i samme højde, som Istedgades øvrige ejendomme. Ejendommen fra 1895 har i mange år fungeret som ”den grimme ælling” og dens bevaringsværdi er langsomt blevet forvansket med b.la. udskiftninger af vinduer, maling af gårdfacade og gavl samt generel nedslidning. Desuden har der ikke været foretaget store indvendige vedligeholdelser og boligerne var ved projektets start på ingen måde nutidige.

I 2022-2023 har ejendommen gennemgået en gennemgribende modernisering og forvandling med respekt for den oprindelige arkitektur og ejendommens kontekst. Projektets fornemmeste opgave har været at bevare de få, men vigtige oprindelige kvaliteter og arkitektoniske træk.

Med dygtighed, er ejendommen på elegant vis blevet tilført en ekstra etage, så den i dag fremstår i samme højde som Istedgades øvrige ejendomme. Mod gaden er facaden videreført med rødt murværk, hvor et gesimsbånd nu flot adskiller nyt fra den oprindelige facade. Et elegant rulleskifte i gavlen og på gårdfacaden fungerer her som det adskillende led.

Ejendommens facader er alle blevet afrenset og fremstår nu i blankt murværk. Gesimsbåndet og andre detaljer i facaden er blevet renoveret efter de håndværksmæssige traditioner, så de i dag fremstår fuldendte. Vinduerne er udskiftet til nye dannebrogsvinduer og ejendommen er tilført 4 nye rytterkviste beklædt i zink. Hoveddøren er blevet udskiftet med en ny flot egetræsdør, som passer perfekt ind i helheden og dermed fuldender udtrykket af en klassisk byejendom i Aalborg Vestby.

Ejendommens ydre er renoveret med respekt for dens kontekst, den oprindelige arkitektur og de håndværksmæssige traditioner. Med den recept svæver ejendommen nu ”som de hvide svaner”.

Blik for brugerne

Forinden renoveringen, stod ejendommen delvist tom og havde gjort det i en længere periode. Lejlighederne var ikke længere tidssvarende. De var uden eget toilet og bad foregik i kælderen. I dag står ejendommen med 9 moderne lejligheder, der alle henvender sig til byens unge og studerende. Den er nu fuldt beboet, og samtlige lejligheder har egne badeværelser og køkkener. En udskiftning af alle vinduer, samt tilføjelse af en ekstra etage som er isoleret efter nutidens standarder, bidrager til et bedre energiforbrug og indeklima i lejlighederne.

Inspirerende ressourcetiltag

Hele grundtanken bag renoveringen af ejendommen har været, at genbruge den oprindelige, men nedslidte, bygningsmasse, og ikke bare rive en faldefærdig kulturhistorisk ejendom ned. Ved at skrælle de mange utilpassede historiske lag af ejendommen, er de oprindelige smukke detaljer blevet styrket og fremhævet. Samtidig er der i renoveringen arbejdet med ikke at fjerne alle historiske spor. Blandt andet vidner ejendommens hovedtrappe, som stadig står tilbage, om de mange liv, der er levet i ejendommen og de mange fødder der har betrådt netop trappens trin – de gamle trin er afrundet og de nye fortsat kantet.

Eksempelværdi

Renoveringen er et godt eksempel på, hvordan man kan bevare og bygge om, i stedet for at rive ned og bygge nyt. Ombygningen tilpasser sig det oprindelige hus, ved at gøre brug af raffinerede detaljer. Først ved et nærmere øjesyn opdager man de nye tilføjelser, f.eks. i overgangen mellem nyt og gammelt murværk, de nye rå alu-vinduer samt den flotte facadedør i egetræ. Renoveringen er sket med ydmyghed overfor den oprindelige arkitektur, og kun de uheldige tilpasninger, som er sket igennem ejendommens levetid, er skåret fra. Renoveringen er gjort med omhu i at forstå et gammelt hus’ sjæl og gaderummets karakter.

Solidt samarbejde

Bygningsejer og håndværkere har tradition for og gør en dyd ud af, med håndværkstraditionelle løsninger, at bevare og revitalisere de kulturhistoriske ejendomme i Aalborg Vestby. Gennem et stærkt samarbejde med arkitekten, som bidrager med en stor forståelse for ejendommens oprindelige arkitektur og den omkringliggende kontekst, er det lykkedes at transformere ”den grimme ælling” til nu at være en ”svane” i Istedgade.

Faglig kvalitet

Gennem de udførende håndværkeres dygtighed og arkitektens forståelse for den oprindelige arkitektur, er det lykkedes præcist og nærmest ubemærket at tilføje ejendommen en ekstra etage, hvilket gør, at ejendommen nu fremstår i samme højde som Istedgades øvrige ejendomme. Med et elegant rulleskifte og gesimsbånd bindes den eksisterende bygningsmasse sammen med den nye etage. Facaden er nænsomt renset, tagfoden er afsluttet med en flot gesims og omkring de nye vinduer er rammerne fra de øvrige etager videreført.

Levende bygningskultur

Det er attraktivt for unge at bo i Aalborg Vestby. Bygherre har haft for øje, at imødekomme behovet for nutidige boliger til unge, og har derved indrettet ejendommen til 9 moderne og delevenlige boliger. Ejendommen er nu fuldt beboet i modsætning til før renoveringen, og bidrager derved til liv i gadebilledet. Samtidig bidrager den flotte renoverede facade som et frisk pust, i den eksisterende facaderække, hvor især ejendommens oprindelige karaktertræk – og facaderækkens i det hele taget – er blevet fremhævet og finpudset igennem renoveringen. Ejendommen er på den måde med til at styrke gadens og områdets bygningskultur, og fortæller historien om en tid, der engang var, men også med markører som viser fremtiden.

Parter bag projektet

Bygherre: J2 Invest A/S
Arkitekt: arkitekterne BJØRK & MAIGÅRD ApS
Ingeniør: Brix & Kamp A/S
Entreprenør: J2 Invest A/S

Sted

Istedgade 3
9000 Aalborg

Fotos: arkitekterne BJØRK & MAIGÅRD ApS

Realiseret

2023

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Bolig

Areal

1-500m2