fbpx

Afd. 15, Fyrreparken, Fyns Almennyttige Boligselskab

Transformation fra udsat boligområde til attraktive boliger

Se mere

Afd. 15, Fyrreparken, Fyns Almennyttige Boligselskab

Transformation fra udsat boligområde til attraktive boliger

Læs projektets egen beskrivelse

Fyrreparken i Odensebydelen Vollsmose er en del af en omfattende transformation fra traditionel boligbebyggelse i et udsat boligområde (omdannelsesområde) til tidssvarende bæredygtige attraktive boliger i en mangfoldig velfungerende bydel.

Boligerne i Fyrreparken er opført i 1960’erne som et prestigeprojekt for det almene montagebyggeri og bygger på modernistiske idealer som funktionalitet og tæt kontakt til natur.

Med tiden er lokale fællesskaber og variation i bygningsmassen en vigtig ramme for hverdagslivet.

Det har været et kardinalpunkt, at der er en god blanding af små og store lejligheder, plus en del ind imellem. Kort sagt var ønsket at renovere boligerne i Fyrreparken og arealerne omkring boligerne, så Fyrreparken fremstår indbydende og imødekommende for alle – og ikke mindst at der er plads til alle i Fyrreparken.

Fyrreparken ligger i en del af Danmark med det laveste indtægtsgrundlag. Derfor har det været vigtigt at renoveringen ikke ville resultere i voldsomme huslejestigninger, så det var realistisk for beboerne at blive boende efter renoveringen.

Ud over plads til alle, skal der være adgang for alle. Ca. 1/3 af boligerne er indrettet som tilgængelighedsboliger, hvor indretningen giver plads til fx kørestolsbrugere. Samtidigt er udeområderne indrettet så det er let at bruge områderne og man kan parkere sin bil tættere på sin bolig.

Helhedsplanen fokuserer på at skabe et attraktivt og sammenhængende miljø mellem boligblokkene og det store parkeringsområde midt i bebyggelsen. Boligernes funktionalitet og indeklima moderniseres, tilgængeligheden højnes, og områdets forbindelser ændres. Det kræver indgående viden om sammenhængen mellem mennesker, bygninger og byområder, så transformationen sker på flere niveauer.

Blik for brugerne

De værdier der oprindeligt lå bag Fyrreparken arkitektur og indretning er tænkt helt om i denne renovering. I det ”nye” Fyrreparken er fokus på at skabe god by i miniformat: At sikre tryghed ved at fjerne de ikke synlige områder og generelt komme af med ingenmandsland. At skabe hyggelige og trygge samlingssteder omkring bygningerne. Det er bl.a. gjort ved at lave nye små byrum, der giver mulighed for at trække livet med udenfor, når vejret er til det. Samtidigt er områdets legepladser fordelt, så små børn kan lege tæt på deres bolig og de store kan få lov at støje, hvor de ikke generer deres naboer. Gavllejlighederne har fået gavlvinduer, hvilket var uhørt ved opførelsen i slut tresserne, da alle skulle have præcis det samme. Det har givet bygninger et mere åbent og imødekommende udtryk.

Inspirerende ressourcetiltag

Renoveringen af boligerne i Fyrreparken er gennemført med et stort fokus på alle aspekter af bæredygtighed og er DGNB-certificeret til sølv. Boligerne er renoveret med en skarp prioritering af energioptimering, forbedring af indeklima eller etableringen af mere tryghedsskabende rammer. Fx er alle vinduer udskiftet til nye med bedre isoleringsevne. Alle facader er efterisoleret og der er etableret balanceret ventilationsanlæg i alle boliger. Det betyder at gamle gener med træk fra utætte vinduer, eller dårlig ventilation og risiko for skimmelvækst pga. utilstrækkelig ventilation er forsvundet. Boligerne er både blevet sundere at leve i og billigere at opvarme. I forbindelse med renoveringen er der også blevet ryddet op i gamle ”skavanker”, som pcb, asbest osv. Bygningerne er blevet renset i bund, så der ikke ligger kedelige overraskelser til de kommende generationer. Eksisterende bygningsdele genbruges fremfor at opføre nyt. Der er brugt certificerede materialer, f.eks. er 90 % af træ/træmaterialer enten FSC- eller PEFC-certificeret eller genbrugstræ. Bæredygtighedsmål og -plan skal sikre at indretningen og drift af bygning og boliger fremadrettet er bæredygtig, hvor valg af materialer med lang levetid medfører lettere drift og vedligehold Udearealerne Der er udarbejdet designkoncepter, der bl.a. betyder at indretning og drift af udearealer er indarbejdet i en helhedsorienteret plan. Indretningen af udearealerne er tilrettet de forskellige aldersgruppers behov og giver mulighed for at beboere mødes i trygge omgivelser Udearealerne er indrettet med fokus for biodiversitet, hvor der er fastlagt et koncept for forbedring af mikroklimaet. Det eksisterende regnvandsbassin er nu en integreret del af oplevelsen, når man bevæger sig i afdelingens grønne udenomsarealer og der er udlagt arealer til natur i fri dressur.

Eksempelværdi

Renoveringen af Fyrreparken er et flot eksempel på at forandringen fra at være et udsat boligområde, der var udpeget som hård ghetto til et boligområde, man gerne vil bo i, er realistisk. Med omdannelsen af Fyrreparken er det blevet tydeligt, hvilke muligheder man har, når man bor her. Beboere fra andre afdelinger i boligområdet Vollsmose bruger Fyrreparken som pejlemærke for hvor god deres egen adeling kan blive. Der er en fælles fortælling om at Fyrreparken er forvandlet, og resten af Vollsmose kan kun blive godt.

Solidt samarbejde

I alle led af byggeprocessen har samarbejdet mellem bygherre, rådgivere, udførende, brugere og myndigheder været velfungerende og eksemplarisk. Fordi renoveringen har været så omfattende, var det nødvendigt at genhuse beboere i en lange periode. Det er et stort indgreb i beboeres hverdag. Via et tæt samarbejde og inddragelse af beboere har beboerne følt sig oplyst, og der har fra begge parter været god forståelse. Samtidigt har der gennem hele forløbet været et tæt samarbejde mellem bygherre, håndværkere og kommune. Samarbejdet har betydet, at der undervejs i renoveringsprocessen har været plads til at udtænke de bedste løsninger for uforudsete eller pludseligt opståede udfordringer Ud over tidligt udbud og samprojektering for at sikre inddragelse af entreprenør, så har kommunen oplevet en stor medindflydelse og åbenhed omkring processerne i omdannelsen.

Faglig kvalitet

Håndværk, rådgivning og arkitektur i projektet er udført på et højt fagligt niveau. Løsningen har desuden givet et værdiløft – både for bygningen og beboerne En del af forandringen af Fyrreparken er, at der er opført et fælleshus, som fungerer som samlingspunkt for afdelingens beboere. At have mulighed for at samles på tværs af interesser, etniciteter eller generationer giver alle en fællesskabsfølelse, som beboerne værner om. Det er i sig selv en værdiforøgelse

Levende bygningskultur

Det nok mest synlige greb er opgøret med den oprindelige arkitektur, som i høj grad afspejlede den effektive elementbyggestil, og hvor fokus var på lange, enkle linjer. For så vidt smukt, men desværre med den sideeffekt, at det kan være svært at finde rundt. I den nye arkitektur er mennesket i fokus, det er nemt at identificere sin bolig og det er nemt at identificere sig med sin bolig. Fællesvaskeriet er flyttet fra en afkrog af området til en helt central placering, hvor der også er andre beboerfaciliteter og varmemesterkontor. Tryghed i omgivelserne De meget store stramme linjer er brudt ned i mere overskuelige enheder, med gode muligheder for at møde hinanden. Tryghedsfølelsen i parken øges ved at bearbejde den eksisterende beplantning, så der skabes visuel forbindelse i området, og indtænke nye stier og en sivegade for en sikker ankomst fra flere sider (retninger) Fokus har været at gøre op med paradigmet om at alle skal være ens, der skal være plads til mangfoldighed. Der er skabt tryghed – godt for øjet. Fyrreparken er forbundet med de andre parker langs Åsumvej via oplevelsesbåndet, der forbinder parkernes grønne områder og opholdsarealer. Andre stier er etableret med henblik på at kunne møde de kommende nye private naboer. Det er for at skabe naboskab med de tætteste naboer. Det giver muligheder for social ansvarlighed og fællesskaber på tværs af boformer, social status og generationer Sivegaden nord-syd giver et naturlig flow gennem Fyrreparken, også selvom man ikke har et egentligt ærinde Fyrreparken. Det giver liv, tryghed og nærvær. Det store opholdsareal ved Sivegaden med forskellige belægninger inviterer til forskellige aktiviteter. Udearealerne er også indrettet med et stisystem, der leder til forskellige aktiviteter: Det er blevet muligt at gå ture i grønne områder omkring bebyggelserne.

Parter bag projektet

Bygherre: Fyns Almennyttige Boligselskab, Peter Boas
Totalrådgiver & Arkitekt: Erik Arkitekter A/S
Ingeniør: Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S
Hovedentreprenør: Hansson & Knudsen A/S
Landsbyggefonden
Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Byudvikling, Planlægning og Almene Boliger, Lars-Bo Lund Johansen

Sted

Fyrreparken 62-176
5240 Odense NØ

Realiseret

2023

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2