fbpx

Demokrati Garage

Transformation af industrikultur til fællesskab

Se mere

Demokrati Garage

Transformation af industrikultur til fællesskab

Læs projektets egen beskrivelse

Københavns Nordvestkvarter undergår i disse år et mix af selvgroet, filantropisk og investordrevet transformation i området omkring Rentemestervej, hvor Demokrati Garage er blevet kvarterets naturlige samlingspunkt i hjertet af det gamle industrikvarter. Mellem kvarterets moske, poledans og COBEs guldbeklædte bibliotek bliver man i dag mødt af duften af nybagt brød og en inviterende summen af menneskestemmer fra de gamle omdannede haller og garager på Demokrati Garage, der omslutter et levende baggårdsmiljø og udgør et unikt eksempel på en transformeret bygningskultur.

Demokrati Garage samler mere end 40.000 besøgende og brugere om året, der deltager i alt fra valgfester, politisk morgenkaffe, Demokrati Fitness og havefællesskaber, hvor besøgende, arbejdsfællesskaber og demokratidebatter giver fornyet liv til Rentemestervej.

De tidligere nedslidte smedje- og garagebygninger fra 1920’erne på i alt 1300 kvadratmeter blev under corona-nedlukningen i 2020 købt af We Do Democracy og reddet ud af et større udviklingsprojekt på ISS grunden på Rentemestervej i Nordvest. Ambitionen var at vise en ny vej for en mere lokal og brugerdrevet transformation med fokus på at bevare og puste fornyet liv ind i de gamle industrihistoriske bygninger. Give rum for et levende udviklingsmiljø Nordvest og skabe rammer for at de gamle bygninger kunne udgøre et nyt mødested for demokrati og hverdagsliv.

Demokrati Garage rummer Folkestuen, som hele byens moderne debat- og forsamlingshus, det prisbelønnede bageri Flere Fugle, Demokrati hub’en Hal 3 med Tiny Office-rækkehuse, Baghuset, spisestedet FIRE TYVE, kontorfællesskabet Demokrati Værkstedet og Den gamle butik. Hertil åbent gårdrum og byhave på Rentemestervej. Samlet rummer lokationen over 20 organisationer, iværksættere, virksomheder og ikke mindst de mange hundrede daglige deltagere og besøgende

Demokrati Garage blev optaget i Københavns Kommunes ”Byens Sjæl” i 2022

Blik for brugerne

FRA GRÅ ASFALT TIL GRØNT BYLIV Demokrati Garage startede som et midlertidigt grønt bylivsprojekt på den tidligere nedlagte parkeringsplads på ISS Grunden, hvor naboer og beboere i området pludselig kunne mødes, spise og få grønne fingre sammen. Det midlertidige opstået liv mellem bygningerne i Nordvest flyttede med ind på Demokrati Garage som et permanent mødested, som gav rammer for fællesskab tilbage til området. Demokrati Garage har som selvgroet og privatdrevet projekt gået i mod en byudviklings tendens til at give borgere frirum med udviklingsprojekter er i gang, men hælde det midlertidige liv og mødesteder ud af planen, når boligerne rykker ind Demokrati Garage gik den modsatte vej. Det største aktiv var ikke en tom byggegrund, men de mange lokale aktører, naboer og ildsjæle, som så mulighederne i det midlertidige projekt og stod sammen om Demokrati Grage. En unik kombination af privat virksomhedsaktivisme, filantropi, opbakning fra Københavns Kommune og lokal beboere gjorde det muligt, at Demokrati Garage ved sin fødsel i de gamle nedslidte garagebygninger havde opbakning og frivillige hænder til at gå i gang med transformationen. Man siger at der skal en hel landsby til at opdrage et barn – Demokrati Garage havde Nordvest. Demokrati Garage er på en lang række parametre co-designet sammen med brugerne og tilberedt ved brug af ”slow-cocking”, så de rigtige løsninger kunne vokse over tid i samspil med brugerne. Der er sikret en høj grad af tilgængelig i de gamle haller og garager med niveaufri adgang og byens mest tjekkede handikaptoilet

Eksempelværdi

FRA KAMP OM PLADSEN TIL RUM FOR FÆLLESSKABER Demokrati Garage viser med al tydelighed at vores voksende storbyer har et stadigt større behov for at sikre aktive mødesteder og rum for fællesskaber. Hvor vi kan samles på tværs af livsformer, interesser og boligliv. Nordvest har længe haft et unikt potentiale for at mødes og skabe forbindelser på tværs, men har ikke haft lokationen til at mødes. Demokrati Garage har aktiveret dette potentiale til inspiration for andre byområder og kvarterer, hvor fællesskabernes vigtige infrastruktur er blevet overset. Ved at genrejse bygningsarven kan den særlige stedsbundne kvalitet og identitet være katalysator for et helt område. B yernes vokseværk, den øgede segregering i byerne og kampen om pladsen gør det stadig mere relevant at investere i rum for fællesskab på tværs. Men hvem stiller skarpt på forretningsmodellerne for fællesskaberne? Demokrati Garage viser værdien af virksomhedsaktivisme som en ny forretningsmodel og enzym for aktive fællesskaber til inspiration for andre aktører og byer.

Levende bygningskultur

FRA NEDSLIDT GARAGE TIL LEVENDE BYGNINGSKULTUR Hovedgrebet i renoveringen var at fastholde et unikt klondikemiljø og demokratisere selve designprocessen. Således blev der meget bevidst ikke valgt en enkel hovedarkitekt, entreprenør eller stilgreb. Det blev et mix af bevaringseksperter, tiny-house arkitekter, rådgivere, håndværkere, teaterskræddere og lokale ildsjæle, der indgik i processen. Designøvelsen var at genskabe, forny og fastholde det ukurante, så barrieren for at deltage i Demokrati Garages aktiviteter er så lav som mulig midt i et område med størst diversitet i København De bevaringsværdige dele af bygningerne og haller var oprindeligt opført i stolt nyklassistisk stil i Nordvest. Et moderne smedjeværksted og metalværksted, der skulle tegne fremtiden og servicere den voksende hovedstad. Bygningerne blev 50 år senere overtaget af Mazda som hovedkvarter, men i fattigfirserne forladt og overtaget af skiftende automekanikere. Ved overtagelsen var alle bygninger i knæ og indhegnet pigtråd. Årtiers undervognsbehandling klistrede til bygningsarven, de gamle kernetræsvinduerne var blændet og regnvandet silede gennem de engang stolte tagkonstruktioner. Under corona-nedlukningen gik arbejdet i gang med at redde de gamle kernetræsvinduer, bringe de gamle spærkonstruktioner tilbage til deres storhed, slyngrense efter bilerne og fremtidssikre med isolering og klimaskærm. Det gamle smedjebygning har i dag fået sin storhed tilbage som forsamlingshuset Folkestuen, som er navngivet efter smedjenes gamle mandskabsrum. Det summende liv som bygningerne engang rummede er i dag tilbage i alle kroge af bygningerne og gårdarealet. De blå kedeldragter og værktøjskasser er udskiftet unge demokratinørder, klimaforkæmpere, tørklæder og barnevogne. Opgaven er den samme selvom industrikulturen er byttet ud med en levende bygningskultur. At være sammen om aktive fællesskaber og give stolthed tilbage til Nordvest

Parter bag projektet

Bygherre: Demokrati Garage v. We Do Democracy og Analyse & Tal
Arkitekter: Karsten Riis, Thomas Käszner, Søren Rasmussen og Kragh Berglund
Filantropi: Realdania, Underværker, Lokale- og Anlægsfonden
Låntagning: Andelskassen Fælleskassen
Håndværkere: Hovedstadens Byg & Facade, DBR dansk blik & rør teknik, Dansk Asfalt A/S, Dansk Slyngrens, MB Elteknik, El partner, Kristian Sommer ApS, Hjem Paa Hjul, CPHR ApS, Valport, Tømrermester ApS

Yderligere information om projektet

www.demokratigarage.dk

Sted

Rentemestervej 57
2400 København N

Fotos: Søren Kierkegaard

Realiseret

2021

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Kultur

Areal

501-5.000 m²