fbpx

Hans Brogesparken, Afdeling 1 i Brabrand Boligforening

Tidssvarende renovering af boliger fra 1950’erne

Se mere

Hans Brogesparken, Afdeling 1 i Brabrand Boligforening

Tidssvarende renovering af boliger fra 1950’erne

Læs projektets egen beskrivelse

Hans Brogesparken, afdeling 1 i Brabrand Boligforening, er opført i perioden 1953-1959 og udnytter med sin udformning den smukke beliggenhed tæt på sø og skov. Bebyggelsen er tegnet af arkitekt Knud Blach Petersen, der med sin kærlighed til det gode håndværk og holdbare materialer, skabte en banebrydende bebyggelse hvor velindrettede lejligheder og rækkehuse smukt tilpasser sig i landskabet.

Netop kombinationen af lejligheder, rækkehuse – og fritliggende huse i Søvangen, afdeling 2 – vidner om en boligforening, som ret tidligt så store kvaliteter i at kunne tilbyde forskellige boligformer, der kan rumme den forskellighed som afdelingens beboere er sammensat af. Dette, kombineret med gode fællesfaciliteter, har skabt en afdeling, der stadig efter 60 år er en af de mest populære i Aarhus.

Renovering af Hans Brogesparken, afdeling 1 i Brabrand Boligforening – og det forestående renoveringsarbejde med Søvangen, afdeling 2 – opgraderer de to ikoniske murede boligbebyggelser fra 1940’erne og 1950’erne, og tager udgangspunkt i visionen om nænsomt at bevare og øge kvaliteten i de to første bebyggelser i Brabrand Boligforening.
Som den ene ud af de to murede bebyggelser repræsenterer Hans Brogesparken en milepæl i aarhusiansk og dansk boligbyggeri. Derfor er den renoveret med høje ambitioner for både enkeltdele og helhed – og med fokus på fællesskab, energioptimering og solide løsninger i både landskab og byggeri.

Facaderne på boligerne er udskiftet med fokus på en moderne fortolkning af teglstensarkitekturen, som kendetegner de to afdelinger. Bygningernes proportioner er bevaret og bragt tilbage til den oprindelige elegance igennem nye komponenter, tekniske opgraderinger og fremtidssikrede løsninger.

En del af afdelingerne bestod oprindeligt af midlertidige bygninger, som ikke desto mindre har vist sig at rumme fine boligkvaliteter. Derfor er de nu bevaret og opgraderet med mere robuste materialer, så de bliver permanente. Dermed understøtter projektet ambitionen om nænsom renovering samt styrket kvalitet, der rækker langt ind i fremtiden.

Blik for brugerne

Det bæredygtige fokus i renoveringsprojektet er centreret omkring energioptimering af de gamle boliger, lejligheder i etagebyggerier og rækkehuse, fra 1950’erne. Alle de ydre mure i etageejendommen og husene er efterisoleret og vinduer er skiftet til lavenergiruder. Renoveringsprojektet med Brabrand Boligforening viser i høj grad at energioptimering og renovering af boligbyggeri fra 1950’erne er muligt samtidig med, at byggeriernes arkitektoniske karakter bevares.

Inspirerende ressourcetiltag

Alle boliger har fået et tiltrængt arkitektonisk løft. Udvendigt har udførelsen og materialevalget skabt en ro og ensartethed i hele området. Indvendigt har energioptimering og forbedret indeklima yderligere tilført en værdi for beboere.

I alle rækkehuse er der blevet etableret niveaufri adgang til boligerne for øget tilgængelighed, så nuværende beboere kan bo i eget hjem i så lang tid som muligt og nye beboere med handicap bliver imødekommet. I tillæg er udvalgte huse blevet totalrenoveret indvendigt og gjort handicapvenlige efter tilgængelighedskravene.

For området, har C.F. Møller Architects renovering af Brabrand Boligforening, i samarbejde med Transform, ført det tilbage til sin oprindelige høje arkitektoniske kvalitet, ved at skille sig af med de mellemliggende renoveringer i 1980’erne, og holdt fast i de gode materialer og håndværk, som arkitekt Knud Blach Petersens opførsel af Brabrand Boligforening var et arketypisk eksempel på.

Eksempelværdi

Den første afdeling i Brabrand Boligforening, som er blevet renoveret, er Hans Brogesparken, der nu står færdigrenoveret. Projektet tjener som eksempel og inspiration for det forestående renoveringsprojekt med Søvangen, afdeling 2 i Brabrand Boligforening, såvel som andre renoveringsprojekter af boligbyggeri fra 1950’erne.

Renoveringen af Hans Brogesparken viser, at det rent faktisk er muligt at efterisolere og renovere boliger fra 1950’erne og samtidigt bibeholde den arkitektoniske karakter. Lejligheder i etagebyggeriet og alle huse i Brabrand Boligforening er endt som tidssvarende boliger uden at gå på kompromis med udtrykket i teglstensarkitekturen fra dens opførselsperiode.

Solidt samarbejde

Løsningerne i renoveringsprojektet er udarbejdet på baggrund af omfattende, systematisk beboerinvolvering med fuldt beboerdemokrati og tæt samarbejde med afdelingsbestyrelserne. Mange af de arkitektoniske greb er løst på workshops sammen med et byggeudvalg nedsat af beboerne. Derudover har et samarbejde med stadsarkitekten og en modig bygherre, som er gået forrest med arkitektonisk vilje og holdning, sikret en bevaring af det arketypiske eksempel på boligbyggerier fra 1950’erne.

Levende bygningskultur

Det var et afgørende kriterium fra både boligforeningen og Stadsarkitektens kontor, at bevare det arkitektoniske udtryk i Hans Brogesparken, samtidig med at der tages højde for den fremtidige holdbarhed og drift. Derfor pakkes etageboligerne ikke ind i et nyt materiale, men bibeholdes i det oprindelige tegludtryk med vinduesopdelingen, der er udført så tæt på det oprindelige udtryk som muligt.

I etageboligerne er den nye teglmur muret op foran den eksisterende ydermur. Ud over karnapper, er der dermed ikke fjernet noget af den eksisterende facade i forbindelse med renoveringen. Det betyder også at beboerne har kunne bo i deres lejligheder under hele renoveringen. Altaner og karnapper i etageboligerne, som undergik en større renovering i 1980érne, føres tilbage til det oprindelige udtryk fra da afdelingen blev opført.

Tidstypiske vinduesplaceringer og ankomstforhold for husene har ikke gjort det muligt at opføre en ny teglmur foran det eksisterende som ved etageboligerne. Derfor er alt eksisterende tegl pillet ned og ydervæggene er efterisoleret, inden en ny teglmur er muret op igen. Lette facadeplader under vinduerne er skifte ud med robuste teglfacader, som giver husene et mere roligt udtryk, imens tage på alle huse og etageboliger er beklædt med grå skiffer for en bedre visuel sammenhæng i hele afdelingen.

Parter bag projektet

Bygherre: Brabrand Boligforening
Udførende arkitekt: C.F. Møller Architects i samarbejde med Transform
Ingeniør: Rambøll

Sted

Hans Broges Vej
8220 Brabrand, Aarhus

Fotos: Julian Weyer og Thomas Mølvig

Realiseret

2021

Indstillingsår

2022

Jubilæumskategori

Bolig

Areal

5.001-20.000m2