fbpx

Vinder 2022

Retten i Aarhus – Erhvervsarkivet

Nænsom transformation af fredet bygning

Se mere

Retten i Aarhus – Erhvervsarkivet

Nænsom transformation af fredet bygning

Begrundelse for nominering

Retten i Aarhus – Erhvervsarkivet har en høj eksempelværdi, fordi projektet viser, hvorfor det er vigtigt at tænke over, at vores nybyggeri kan få nye funktioner senere hen. Vi ved ofte ikke til hvad, og derfor skal videls lave dem holdbare, og så skal vi tænke på, at det ikke nødvendigvis er ivores egen levetid, at de fremtidige generationer vil transformere bygningen. Man skal altså huske at være generøs i sin udformning, og det er projektet her et godt eksempel på.

”Det mest inspirerende ved projektet er måden, man har skabt et smukt møde mellem det eksisterende byggeri og de nye elementer. Man har ikke brudt noget ned, men derimod bare skrællet af og nænsomt føjet et ekstra lag til historien, der har gjort bygningen endnu bedre, end den var før.”

(Citater fra Renoverprisens Nomineringsudvalg)

Læs projektets egen beskrivelse

Hack Kampmann’s oprindelige Statsbibliotek, senest Erhvervsarkivet i Aarhus, har gennemgået en større transformation og restaurering til Foged- og Skifteret for Retten i Aarhus.

Hovedbygningen – også kaldet ”Smykkeskrinet” – er ét af ikonerne indenfor nationalromantikken med store arkitektoniske, kulturelle og lokalhistoriske værdier. Bygningen, forareal med mure og indkørsel samt læsesalens nagelfaste inventar og lysekroner er fredet. Udsmykningen og de fantastiske lysekroner blev udført i samarbejde med billedkunstner Karl Hansen Reistrup.

At restaurere en bygning med disse værdier er forpligtende. Værdierne skal bevares, og nye lag skal leve op til den skønhed, originalitet, holdbarhed og brugbarhed, der ligger i det originale. Tiltag må ikke kompromittere de bærende bevaringsværdier og deres indbyrdes hierarki. Opgavens præmis har været at respektere bygningens overordnede struktur og fredningsværdier, samtidig med at indpasse de krav, der er til en moderne arbejdsplads, og imødekomme de særlige funktionelle krav, der er til en retsbygning.
Projektet har indpasset to retssale på 1. sal, samt mødelokaler og kontorer i stueetagen og på 1. sal. I parterreplan er der kontorer. Den arkitektonisk markante, oprindelige læsesal fungerer som ventesal og samlings- og fordelingspunkt af Rettens publikumsorienterede funktioner. Der er ligeledes etableret en underjordisk gangtunnel, der forbinder Vester Allé 10 og 12, således at rettens ansatte kan komme let mellem de to bygninger, og til den nyetablerede kantine, der ligger under jorden.

Derudover har opgaven omfattet forbedring af adgangsforhold med indpasning af elevatorer/lifte og etablering af nye trapper.

Parterne bag projektet:
Bygherre: Bygningsstyrelsen
Arkitekt: H+ARKITEKTER og Rønnow Arkitekter
Ingeniør: Tækker Rådgivende Ingeniører
Entreprenør: Enemærke & Petersen 

Blik for brugerne

Energikrav og indeklima

Der har været stort fokus på at sikre et godt indeklima for bygningens brugere, og der er derfor etableret ny ventilation og varme i alle rum. Kanaler og øvrige installationer er skjult i bygningens eksisterende lodrette skakte, der oprindeligt blev brugt til fordeling af varme til etagerne. Indblæsning og udsugning sker enten via oprindelige riste i væggen, eller indbygget i rummenes reoler skjult bag trælister.

Akustiske løsninger er indarbejdet respektfuldt i den eksisterende loftskonstruktion, samt i læsehallens reoler med nye nanoperforerede bagplader. I møderum er de oprindelige arkivreoler blevet tilføjet trælister med bagvedliggende akustisk dæmpning. Eksisterende døre er tilføjet en massiv jernplade, således at de opnår en langt bedre lydreduktion. Jernpladerne og øvrige nye døre er udført med en enkel dekoration af lodrette spor, der refererer til de bagvedliggende fyldningsdøre.

Derudover er der på alle vinduer monteret en forsatsramme. Mellem de to glas har vinduerne mod øst, syd og vest fået monteret en solafskærmning i form af et rullegardin, som er diskret integreret.

Bæredygtighed

Arkitektur skal være langtidsholdbar, og netop transformation og restaurering af eksisterende bygninger bidrager til udviklingen af et mere bæredygtigt samfund.

De bygninger, hvor bæredygtige løsninger er tænkt ind, kan stå i rigtigt mange år. Der ligger en stor værdi i eksisterende bygninger, der genanvendes og sikrer kulturarvsværdierne for fremtidige generationer. Men renovering er ikke alene vigtigt for at bevare vores kulturarv – nyeste undersøgelser viser, at det også er langt mere bæredygtigt at renovere frem for at bygge nyt, hvis man ser på det samlede CO2-regnskab, og i de fleste tilfælde også totaløkonomisk.

Erhvervsarkivet er transformeret og renoveret, så bygningen har fået styrket den arkitektoniske kvalitet, samtidigt med at bygningen nu lever op til gældende energikrav.

Inspirerende ressourcetiltag

Samling af rettens funktioner i de to bygninger på Vester Allé er en stor administrativ fordel for rettens ansatte og de mange forskellige brugere af bygningerne. Tidligere var Foged- og Skifteretten placeret et andet sted i byen, hvilket gav Retten i Aarhus en del spildtid, når man skulle fra den ene bygning til den anden bygning. Da Erhvervsarkivet brugte bygningen, var den lukket for besøg. Nu kan brugerne af bygningen få glæde af det fantastiske venterum, der nu er blevet endnu mere interessant med kunstnergruppen benandsebastians kunstneriske udsmykning. Deres projekt tager udgangspunkt i tidligere retssager, hvor enten dyr eller robotter har været i centrum for juridiske stridigheder. Kunstværket omfatter 54 relieffer, der er indbygget i de gamle reoler.

Eksempelværdi

Transformationen af det tidligere Erhvervsarkiv til en tidssvarende retsbygning er et godt eksempel på, hvordan en fredet bygning kan få en ny funktion, når det udføres med ydmyghed, der respekterer bygningens fredningsværdier, og samtidig tilføjer nye rum og bygningsdele med samme tilgang. Ombygningen er således et eksempel på, at man med traditionelle og kreative løsninger godt kan bevare historiske bygningsskatte, og samtidig føre funktionalitet og standard op til nutiden, som tilgodeser brugernes behov på tidssvarende måder.

Solidt samarbejde

Bygningsstyrelsen og Retten i Aarhus gennemførte i 2016 en omfattende ombygning af nabobygningen, Tinghuset, der blev udført af samme rådgiverhold og med samme hovedentreprenør. Erfaringen fra dette projekt er taget med i ombygningen af Erhvervsarkivet. Samtidig har der været et tæt samarbejde, hvor bygherre har været aktiv og dagligt til stede på pladsen, hvilket har haft en positiv effekt for samarbejdet og projektets fremdrift. Alle de forskellige håndværkere, der har været beskæftiget på projektet, er gået til opgaven med stor faglig stolthed og lyst til at vise, hvad deres fag kan, og med en enorm respekt for bygningen og dens historie. Den aktive bygherre, det gode samarbejde mellem alle projektets parter, den videreførte erfaring, og de udførendes tilgang til projektet, var med til at give en særdeles god proces og et fantastisk resultat.

Bygherre: Bygningsstyrelsen

Teamet: Enemærke & Petersen, H+, Rønnow Arkitekter og Tækker Rådgivende Ingeniører

Levende bygningskultur

Udførelseskvalitet og værdiforøgelse Alle overflader og det oprindelige inventar er restaureret og renoveret med respekt for den oprindelige materialitet og farveholdning. Tilføjelser er udført med de træsorter, som er brugt i bygningen. Tilføjelserne er synlige, og er derved med til at fortælle om bygningens historie. Et andet eksempel på, hvordan bygningens historie føres videre i transformationen, er ombygningen af de oprindelige dobbelthøje arkivrum, der omkranser læsesalen. De er ombygget til møderum afskærmet fra gangzonen med glasvægge. Arkivrummene var oprindeligt udført med åbne ristedæk i støbejern - disse er nu udstøbt med beton i de nye møderum, med en klar fortælling om den tidligere funktion. I gangområderne er de stadig åbne og med til at fortælle historien om en bygning, der var meget transparent gennem alle etagerne. Tilføjelserne og nyt fast inventar er udført i et enkelt design, der klart adskiller sig fra bygningens nationalromantiske stil, så der ikke for eftertiden hersker tvivl om, hvad der er oprindeligt, og hvad der er nyt. På den måde vil bygningen leve videre som tidssvarende retsbygning og kulturel seværdighed med stor fortælleværdi. Projektet modtag snedkerprisen 2021 for det gode håndværk. Eksempler på projektets håndværksmæssige udfordringer og løsninger er: De eksisterende terrazzogulve, som flere steder var dækket af linoleum, er blevet renoveret. Renoveringen blev udfordret af, at ejendommen flere steder har sat sig. Det var ikke været muligt at skaffe den rødlige sten, som er i flere af gulvene, da bruddet er lukket for flere år siden. Der har været udført mange forsøg med forskellige stenblandinger, før man var helt tilfreds med både stenstørrelse, farve og sammensætning. De fredede lysekroner i læsesalen er blevet renoveret. De blev skilt ad, vasket og pudset op. Lampefatningerne er blevet udskiftet, og lyskilderne er nu med LED. Der er snoet guldkabler sammen inspireret af, hvordan de oprindelige ledninger så ud. De fredede jernvinduer med smukke rosenknopper er nænsomt blevet renoveret. Der er fjernet rust og udskiftet gennemtærede profiler m.m. Ruder med større skår eller revner er udskiftet. De er blevet kittet og efterfølgende malet både indvendig og udvendigt. Ejendommen har i hver gavl seks altandøre og små altaner. Altanerne er gennemgået for rust mm. og er blevet malet. Altandørene er ligeledes blevet snedkermæssigt gennemgået, fået nye tætningslister og oliering. To af de oprindelige altandøre var af ukendte årsager erstattet af træplader. Med afsæt i de oprindelige 10 altandøre er der lavet to nye døre. Man var så heldig at finde to små blyindfattede vinduer, som passede perfekt til altandørene. Alle bygningsændringer er udført i tæt dialog med Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) gennem hele projektet frem til deres endelige godkendelse.

Parter bag projektet

Bygherre: Bygningsstyrelsen
Lejer: Domstolsstyrelsen og Retten i Aarhus

Totalrådgiver: H+ARKITEKTER

Arkitekter: H+ARKITEKTER og Rønnow Arkitekter
Ingeniør: Tækker Rådgivende Ingeniører

Landskabsarkitekt: H+ARKITEKTER og Rønnow Arkitekter

Interiør: H+ARKITEKTER og Rønnow Arkitekter

Kunstnerisk udsmykning: benandsebastian

Hovedentreprenør: Enemærke & Petersen A/S

Forundersøgelse: Nationalmuseet Bevaring & Naturvidenskab – Farvearkæologisk undersøgelse af interiør og eksteriør

Sted

Vester Allé 12
8000 Aarhus

Fotos: Fotograf Helene Høyer Mikkelsen

Realiseret

2021

Indstillingsår

2022

Jubilæumskategori

Erhverv

Areal

501-5.000m2