fbpx

Alfreds hus

Ombygning af lægeklinik til bolig

Se mere

Alfreds hus

Ombygning af lægeklinik til bolig

Læs projektets egen beskrivelse

På Trøjborg – med byen i den ene ende af gaden og med skoven og Aarhus-bugten i den anden ende – ligger der en lille klynge gamle villaer mellem etageboligerne.

Dette fine funkishus er tegnet af Alfred Mogensen i 1934 – den Alfred, der gennem 25 år var stadsarkitekt i Aarhus. Huset har i næsten 60 år tjent som lægeklinik og er nu gennemgribende ombygget til en moderne bybolig for ejeren med keramikværksted i det gamle venteværelse, en lille gæstebolig og 2 små lejligheder til udlejning i konsultationen.

Blik for brugerne

Huset var nedslidt og med grundens store udviklingspotentiale ville det være nærliggende at overveje at rive det ned. Bygherren ville det omvendte og betragtede netop nedslidningen som en oplagt mulighed for at opdatere huset på alle fronter, styrke udtrykket og sætte sit eget præg på en moderne bybolig, der er skræddersyet til eget behov. Alle bærende konstruktioner er genbrugt og husets hovedstruktur er bevaret. Hele skallen er genbrugt, men energioptimeret med ny isolering i vægge, tagrum og gulve, brand- og lydisoleringer mellem enhederne, tre-lags ultra-lavenergi vinduer overalt, genveksanlæg og nye energibesparende tekniske installationer til al el, vand og varme. Der er arbejdet bevidst med mulighed for krydsventilation i hele boligen ved at etablere ovenlysvinduer med intelligent styring i tagfladen for både at kunne regulere overvarmen og indeluftens CO2-indhold. En del indvendige mure er renset af og står i de originale teglsten, dels for udtrykket og akustikken og dels for at kunne regulere luftfugtigheden i boligen på en naturlig måde. Der er anvendt diffusionsåbne overflader hvor det er muligt og vægge i vådrum og det indbyggede orangeri står fuldspartlede for at sikre fugtbalancen på en enkel og naturlig måde. Der er anvendt naturmaterialer overalt – egegulve, linoliebaseret linoleum og genbrugte gulvklinker fra gamle franske klostre.

Inspirerende ressourcetiltag

Boligerne er en planmæssig nyfortolkning af bymenneskets pladsbehov når børnene er flyttet hjemmefra. Der er lagt vægt på rekreation, mulighed for at samles mange, gode arbejdsrum til hjemmearbejdet og gode forhold for overnattende gæster. Overflødige m2 er skåret fra og er i stedet overført til 2 mindre lejeboliger, der som tetrisbrikker er puslet ind så arealet, energiforbruget og driftsomkostningerne holdes nede. Alle boliger har egen indgang, egne terrasser og påvirkes ikke af hinanden. Boligen har præcis den størrelse, der er brug for og sikre den optimale drift i huset. Gennem en bevidst arkitektonisk bearbejdning af vinduerne er det lykkedes på én gang at bevare de smalle vinduesrammer, der kendetegner funktionalismen, at få større glasarealer og mere lys ind i boligen og samtidig tre-lags glas, der opfylder de strengeste energikrav. Ved renoveringen er der tilført klare funkis-træk – de spinkle hjørnevinduer, det runde vindue over døren og en fint forarbejdet altan mod gaden. Elementerne er nye og har strammet udtrykket op så huset i dag tilfører gaden en oplevelse, der tydeligvis bemærkes af de forbipasserende og som ville have glædet den gamle Alfred Mogensen.

Eksempelværdi

Renoveringen er et vellykket eksempel på hvor langt man kan komme ved at vælge renovering fremfor nedrivning og nybygning. Grunden er stor og planrammerne lukker op for næsten en fordobling af boligarealet. Bygherren vælger alligevel bevidst at gå efter en renovering og har ved en grundighed og et gennemtænkt materialevalg formået at få det bedste trukket frem i huset. Materialerne har i sig selv ikke været dyrere end normalt, men giver en helstøbt stemning, der ikke kunne genskabes ved nybygning.

Solidt samarbejde

Boligen er et resultat af et tillidsfuldt samarbejde mellem bygherre, rådgivere, långivere, leverandører og entreprenører. Covid-19 skabte leveringsproblemer, men trods det blev renoveringen gennemført på ca. 7 måneder. Tidsplanen holdt og huset blev taget i brug på det aftalte tidspunkt. Projektet er tegnet og styret af Arkitektfirma Claus Jensen ApS, der har været den gennemgående rådgiver.

Levende bygningskultur

Boligen har fået et stemningsmættet udtryk og et fantastisk indeklima ved brug af simple løsninger. Mæglervurderinger bekræfter, at renoveringen har forøget ejendommens værdi med betydeligt mere end håndværksudgifterne og bygningens arkitektoniske bevaringsværdi er blevet øget på tilsvarende måde. Renoveringen er derfor på alle punkter vellykket og eksemplet dokumenterer, hvor unikke rammer nytænkning og grundighed kan genskabe i den nedslidte bygningsmasse. Se flere billeder og læs mere om projektet på www.cj-arkitekter.dk eller instagram cj_arkitekter

Parter bag projektet

bygherre: Claus Jensen & Gitte Vesterskov (bor på adressen)
rådgiver: Arkitektfirma Claus Jensen ApS
entreprenør: AROS byggeri ApS

Yderligere information om projektet

www.cj-arkitekter.dk

Sted

Otte Ruds Gade 16
8200 Aarhus N

Realiseret

2021

Indstillingsår

2022, 2023

Anvendelse

Bolig

Areal

1-500m2