fbpx

HAB 18

Læs projektets egen beskrivelse

Boligbebyggelsen er blevet renoveret som en byggeskadesag med støtte fra Landsbyggefonden for Haderslev Andels Boligforening – HAB.
Bebyggelsen blev opført i 1954 med en bærende søjle plade struktur i beton med ringe isolerede facade udfyldningspartier.
Siden blev bebyggelsen isoleret og yderligere beklædt med profilerede stålplader i 1980´erne.
Senest har Tegnestuen Mejeriet a/s stået for arkitektprojekt og Rambøll for ingeniørprojekt i forbindelse med udskiftning af klimaskærmen – fra profilerede stålplader til tegl.
Facaden er planlagt med valgfri normalvindue, fransk altan eller “siddevindue”. Siddevinduet er ofte valgt i køkkener, hvor der med en lav brystning skabes mulighed for en siddeplads ved et lille spise arrangement i en komposition, hvor køkkenskabet tættest på vinduet er lavt og afsluttet med en bordplade i siddehøjde.
Hvor der er valgt fransk altan er der udsyn til terræn fra sidstnævnte siddeplads.
For at ordne facade rytmen er der arbejdet med standerskifter til udfyldning under de vinduer der er mindre end den franske altan.
Det vil sige at alle vindues situationer har et aftryk i facaden i ens bredde og ens højde. Alle vinduespartier har samme overkant og samme bredde.
Der er opnået en levende rytme og en fin stoflighed med fremspringende værn og tilbage liggende felter med standerskifter.
Havefacaden er forsynet med store anvendelig altaner udført i lys højstyrkebeton der kontrasterer den røde tegl og markerer lejlighederne, så der næsten opstår rytme som i rækkehuse.
Den bærende sidevæg er brudt af en åbning med matteret glas, så der kommer dagslys ind i krogen på altanen og gennem sidevæggen mod nabovinduet, uden indbliksgener, men med en lysere oplevelse trods altanen dybde.

Blik for brugerne

Med facaderenoveringen er energi og komfortparametrene optimeret radikalt. Isoleringen er øget og trægener elimineret. Der er etableret centralt ventilationsanlæg med genvinding og forberedelse for solceller til fælles belysning.

Brugskvalitet

I de nye lyse opgangskarnapper er der skabt mulighed for at møblere en hvilerepos, hvorfra, der er kontakt op gennem trappeopgangen til de øvre reposer . Dermed er der skabt tryghedsskabende oversigt og mulighed for god kontakt beboerne imellem.

Bidrag til omgivelser

Det gedigne og detaljerige murværk, de åbne lyse altaner og de mange muligheder for kontakt mellem boligerne og færdselsarealerne integrerer bebyggelsen i omgivelserne på en tryghedsskabende måde, hvor bebyggelsen fremstår med ny værdighed.

Eksempelværdi

Der er udviklet et koncept, der tillod den enkelte lejer at vælge vinduesstørrelse og funktion, efter at entreprisekontrakten blev underskrevet. Der er arbejdet meget med at sikre en arkitektonisk velordnet vinduesrytme til at styre denne fleksibilitet.

Solidt samarbejde

Projektet er blevet til i et samarbejde med beboerne, som meget engageret har deltaget i udvikling af ideerne og ført til at beboerne har fået omfattende indflydelse på de nye facader. Haderslev Kommune har ydet løbende og smidig byggesagsbehandling.

Økonomi og værdiforøgelse

Der er lagt vægt på solide og gennemprøvede løsninger med lang levetid og samlinger, der letter eventuel håndtering i driften, og tilsigtet stabil, forudsigelig driftsøkonomi i en lang årrække.

Udførelseskvalitet

Bebyggelsen er opført efter gennemprøvede tekniske principper i en præcis og ordentlig udførelse.

Parter bag projektet

Bygherre: HAB - Haderslev Andels Boligselskab
Arkitekt: Tegnestuen Mejeriet a/s
Ingeniør: Rambøll
Hoved entreprenør: Bo Michelsen

Yderligere information om projektet

http://www.mejeriet.dk/

Sted

Hjortebrovej 20-34 og 25-41
6100 Haderslev

Realiseret

2016

Indstillingsår

2018, 2019

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017