fbpx

Grønnedalsparken

En renovering med samfundsmæssige aftryk og sociale gevinster

Se mere

Grønnedalsparken

En renovering med samfundsmæssige aftryk og sociale gevinster

Læs projektets egen beskrivelse

Fra ghetto til attraktivt og trygt boligområde

Grønnedalsparken i Skanderborg fremstod med sine slidte betonfacader som et typisk alment boligbyggeri fra 1970’erne, hvor både boligerne og området trængte til en renovering. En renovering, som efterfølgende skulle vise sig at forandre og forbedre beboernes glæde ved at bo i Grønnedalsparken, samt gøre området inddragende og trygt for alle i lokalområdet.

Skanderborg Andelsforening blev i forbindelse med vedligeholdelsen af byggeriet anbefalet at udarbejde en helhedsplan for området, som mundede ud i den ambitiøse ’Grønnedalsparken – Fysisk Helhedsplan’.

70’er-arkitekturen gentænkt

Med ønsket om et levende og attraktivt boligområde blev de 390 boliger renoveret og ved at ændre bebyggelsens udseende, karakter og image til et nutidigt udtryk præget af de bedste materialer, blev den oprindelige 70’er-arkitektur gentænkt og fornyet.

For at området fremstår synligt for omverdenen og desuden byder velkommen med tydeligt definerede sammenhængende aktivitetsområder og ruter, blev nye udendørs områder tillige tilføjet. Området blev dermed genskabt som et boligområde med en stærk identitet og tryghed, hvor beboerne nu er stolte af at bo, og hvor andre ønsker at flytte hen.

Boligerne fordelte sig på 12 blokke med etageboliger og otte blokke med 2-etagers rækkehuse. Renoveringen omfattede nye facader i grålig blødstrøgen mursten og efterisolering af disse. Derudover skete en total vinduesudskiftning med energioptimerede vinduer. Samtidig blev tagene efterisoleret og dækket med nye saddeltage i sort tagpap, og der blev monteret nye altaner i hvid beton med mulighed for komplet glasaflukning. De mørke opgange og indgangspartierne blev åbnet med større glasareal for et mere imødekommende udtryk. I ti af opgangene på tre og fire etager blev der desuden etableret elevatorer for at muliggøre, at beboere med nedsat mobilitet nu kan blive boende.

I lejlighederne blev et decentralt ventilationsanlæg med Genvex etableret, og badeværelserne blev renoveret ved blandt andet at implementere nye installationer.

Renovering skaber tryghed og reformerer bydelens ry

Foruden boligrenoveringen blev udearealerne i området fornyet med fokus på generel forskønnelse og ikke mindst tryghed. Området blev inddelt i tre forskellige zoner: Skoven, De røde ruter og Aktivitetsparken.

Skoven, som før lukkede boligområdet inde, er åbnet op ved ankomsten, så man nu kan se Grønnedalsparkens identitet som et aktivt og skønt boligområde. I tæt tilknytning hertil blev torvet og multipladsen placeret.

Den røde rute griber alle ankomstarealer og anviser en tryg vej igennem området til de rekreative attraktioner. Stien med en karakteristisk rød belægning fører hele vejen rundt i området og opfordrer til hyggelige vandreture.

Aktivitetsparken er placeret i tæt tilknytning til bebyggelsens ankomstarealer og Den røde rute. Socialt samvær og tryghed er den vigtigste faktor, og derfor blev funktioner samlet, således at børn, voksne og ældre kan mødes, hygge, grille eller lege sammen.

Små oaser blomstrer op mellem alle blokke, og udearealerne opfordrer til, at beboerne kommer hinanden ved på tværs af alder, livssituation og baggrund. Udearealerne er blevet udstyret med grillpladser med borde og bænke, fastmonteret fitnessudstyr, petanquebaner, trampolin, legeplads, klatreudstyr og en lukket boldbane.

Grønnedalsparken havde før renoveringen et blakket ry i Skanderborg, og området var præget af hærværk og arbejdsløshed, samtidig med at mange følte utryghed ved at færdes i området.

Grønnedalsparken er efter renoveringen ikke blot omdannet til et attraktivt boligområde, men også til et trygt og rart miljø at leve og færdes i, og dermed er renoveringen med til, at opfattelsen af hele bydelen er ændret.

Blik for brugerne

Med en ny klimaskærm og ny tagkonstruktion har der været fokus på at eliminere kuldebroer. Klimaskærmen består af isolering og ny skalmur, og den nye tagkonstruktion er ventileret og velisoleret. Dermed giver renoveringen beboerne et sundere og mere miljørigtigt hus.

Derudover blev et bedre indeklima sikret ved at installere ventilationsanlæg med Genvex.

Renoveringen sikrede ydermere, at den oprindelige arkitektur ikke kun blev bevaret, men også gentænkt. Renoveringen er således også et udtryk for, hvordan bæredygtigheden også indbefatter, at byggeriet er langtidsholdbart og desuden indeholder et funktionelt design, som i fremtiden ligeledes værdsættes af beboerne og lokalområdet. Når fortidens 70’er-arkitektur bringes ind i nutiden, som det er gjort i Grønnedalsparken, skabes der et bæredygtigt byggeri til fremtiden.

En anden form for bæredygtighed kommer også stærkt til udtryk via renoveringens påvirkning på området. Arkitekturen opfordrer både beboere og lokalsamfundet til at mødes ved hjælp af Den røde rute og Aktivitetsparken. Den sociale infrastruktur medvirker, at beboerne mødes om fællesaktiviteter, og samtidig inddrages Grønnedalsparken i Skanderborg, så området forvandles fra et utrygt område til et attraktivt område til vandreture eller lignende.

Brugskvalitet

Renoveringen har gjort Grønnedalsparken til et attraktivt område at bo i og desuden et område, som er attraktivt at bruge for byens borgere.

Derudover blev brugskvaliteten især højnet ved, at beboerne i ti af opgangene i bygningerne har fået elevator. I flere år har dette været et ønske, da mange af beboerne eller var nødt til at flytte på grund af deres mobilitet. Renoveringen gør i praksis, at disse beboere nu kan blive boende i Grønnedalsparken.

Bidrag til omgivelser

”Udeområder og omgivelser er blevet bearbejdet med fokus på at give muligheder for udeaktiviteter, og på at folk skal kunne færdes trygt i området (…) Alt dette har givet beboerne i hele ’bydelen’ en stolthedsfølelse, som man ikke kan vurdere højt nok. Med det nyrenoverede område og de opgraderede lejligheder er området flyttet fra at være på ghettolisten til at være et område, hvor der er venteliste på at få en lejlighed.”

Sådan skrev bedømmelsesudvalget, da Grønnedalsparken i 2018 modtog Skanderborgs arkitekturpris.

Renoveringen har medført, at den traditionelle 70’er-arkitektur er blevet gentænkt. Derudover blev udearealerne udført således, at renoveringen nu i høj grad bidrager positivt til omgivelserne ved at kreere mødesteder og oplevelsesmæssige kvaliteter for beboere og borgere i Skanderborg.

Eksempelværdi

Inden transformationen af boliger og udearealer fremstod Grønnedalsparken slidt og med et blakket ry. Boligernes stand fremtrådte som et arkitektonisk billede på områdets vanskeligheder, og med respekt måtte 70’er-arkitekturen gentænkes, således at boligerne og området støttede op omkring en ny tid for bebyggelsen og beboerne.

Renoveringen af Grønnedalsparken er hermed et eksempel på, hvordan renoveringen af et sådant boligområde kan afhjælpe sociale problemstillinger ved at skabe tryghed og opfordre til samvær beboerne imellem. En fornyelse af den klassiske boligblok og tilhørende rækkehuse medvirker ikke blot til en bedre hverdag for beboerne og byens borgere. Renoveringen skaber samfundsmæssige ændringer, som får stor betydning for Skanderborg. Herudover viser renoveringen det store potentiale i at udnytte de mange andre boligbyggerier fra samme tid.

Grønnedalsparken vil i fremtiden stå som inspiration og et bevis på, hvordan en renovering skaber resultater, uden at man nødvendigvis river boliger ned, men derimod tænker kvalitet ind i området.

Solidt samarbejde

Den gennemgribende og ambitiøse renovering har krævet et tæt samarbejde mellem rådgivere, bygherre, myndigheder og entreprenør.

Konkurrencen om Grønnedalsparken resulterede i et stærkt og udbytterigt samarbejde mellem ERIK arkitekter, ByMUNCH, Kontur arkitekter, Archinet, Oluf Jørgensen og Jørgen Friis Poulsen som totalentreprenør.

Under renoveringen boede hovedparten af beboerne ligeledes i boligerne, hvilket krævede et helt særligt samarbejde, som i Grønnedalsparken lykkedes via dialog og fantastisk vilje til at løse udfordringer i dialog.

Dette har mundet ud i en renovering, hvor samarbejde har været grundstenen for de store ændringer for beboerne og området.

Økonomi og værdiforøgelse

Renoveringen af Grønnedalsparken er præget af gedigne materialer og et elegant udtryk, som giver holdbare løsninger med et minimum af vedligehold.

Renoveringen har ikke blot skabt et attraktivt boligområde, hvor materielle resultater har skabt værdi for både bygherre og beboere. Renoveringen har tillige skabt menneskelig værdi for et område, som tidligere var stemplet som ghetto, og som nu i stedet stemples som et sted, hvor man gerne vil bo.

Udførelseskvalitet

Kvaliteten i opførslen er generelt præget af både gode og flotte løsninger. Et godt eksempel er de nye altaner uden synlige bæringer. En udfordrende, men elegant løsning.

Renoveringen har resulteret i nye flotte og lyse boliger og udearealer, som arkitektonisk, håndværksmæssigt og ingeniørteknisk er udført på højeste niveau.

Parter bag projektet

Bygherre:
Skanderborg Andelsboligforening
Entreprise:
Totalentreprise
Arkitekt:
KPF, Archinet, Kontur
Ingeniør:
Oluf Jørgensen
Landskabsarkitekt:
ByMunch

Sted

N.F.S. Grundtvigsvej
Skanderborg

Realiseret

2015

Indstillingsår

2018, 2019

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2