fbpx

Forhus, mellembygning og baghus – arkitektonisk perle fra 1879 år

Renovering med omtanke på datidens byggestile og nutidens miljøomtanke

Se mere

Forhus, mellembygning og baghus – arkitektonisk perle fra 1879 år

Renovering med omtanke på datidens byggestile og nutidens miljøomtanke

Læs projektets egen beskrivelse

Vores renovering af Gothersgade 158 har været en omfattende opgave, der har krævet dygtighed og tålmodighed fra vores hold. Vi har kastet os over både forhuset, mellembygningen og baghuset med dedikation og fokus på kvalitet. På forhuset har vi forstærket isoleringen, lagt et solidt fastundertag og prydet det med et elegant og bevaringsværdigt naturskifertag, der passer perfekt til Københavns charme. Kvistene er blevet smukt beklædt med zink, og tagrender samt nedløb er på plads, så regnvandet ledes sikkert væk.

I forbindelse med mellembygningen, har vi haft brug for en imponerende kran til at løfte alle materia-lerne ind. Denne kran har strakt sig over to bygninger og rakt ud omkring 60 meter med flere tons materialer sikkert hængende fra krogen. Det er en imponerende syn, at se sådan en kran i aktion, og vi er taknemmelige for vores rolige og erfarne kranfører, der har håndteret opgaven med sikkerhed og præcision.

Desværre har vi stødt på en uventet udfordring i form af hussvamp i mellembygningen. Dette kræve-de ekstra opmærksomhed og tid, så vi måtte desværre justere vores planer og forventninger med byg-herren. Men vi er altid fast besluttede på at løse de eventuelle problemer der måtte opstå når man åbner et gammelt tag. Dog fuldførte vi renoveringen som altid til den høje standard, som vores kunder og vi selv forventer.

Inspirerende ressourcetiltag

Som tidligere nævnt at man valgt at benytte naturskifer til renoverings tag. Dette er valgt fordi naturskifer er 100% økologisk. Der bliver ikke benyttet nogle former for kemiske produkter, hverken når man udvinder naturskifer i stenbruddet eller ved monteringen på taget. Det betyder derfor at naturskifer er et produkt vi syntes flere bør bruge, da det ikke påvirker miljøet i samme grad som hvis man havde valgt et andet produkt til taget som bliver industrielt forarbejdet.

Eksempelværdi

Vi håber at renoveringsprojektet kan være med til at opfordre og inspirere flere boligejer, som ønsker at renovere sin ejendom med omtanke på miljøet. Det gælder både store som små ejendomme. Vi håber at flere og flere får øjnene op for de mange fordele der er ved at benytte det miljøvenlige naturprodukt naturskifer i deres byggeprojekter. Det har en holdbarhed på over 100 år samt er 100% økologisk og naturmateriale. Lige fra udvindingen i stenbruddet til monteringen på et tag, bliver der ikke benyttet nogle former for kemiske produkter. I dette projekt er der bevist valgt naturskifer, for vi tror på at vi alle har et ansvar for at passe på vores alles klode samt fremtid. Ved at flere og flere bliver mere bevidste om det miljøsvigt man medfører når man vælger industrielt forarbejdet alternativer.

Solidt samarbejde

Vi inddrager altid vores bygherre i hele forløbet, fordi vi syntes at deres tryghed er en yderst vigtig detalje i et renoveringsprojekt i høj kvalitet. Derfor sender vi ugentlige statusbreve med billeder og tekst fra forløbet til bygherre, så de er med hele vejen igennem. Både bygherre, håndværkere, arkitekter og ingeniører har haft løbende og tæt dialog som alt i alt resulterede i et forløb og projekt med en høj kvalitet hele vejen igennem. Det skabte både tryghed samt tilfredshed for alle partner.

Faglig kvalitet

I renoveringen er der blevet benyttet materialer i en yderst høj kvalitet, flere forskellige specialister er indgået i renoveringen med hvert sit fagområde for igen at sikre at kvaliteten er i top. Til taget er der benyttet naturskifer, som har en holdbarhed på mere end 100 år, hvilket vi kalder topkvalitet.

Levende bygningskultur

Ejendommen der ligger på Gothersgade 158 har i dag en yderst fornem, central og dyr beliggenhed. En beliggenhed som er utrolig attraktiv. Dog har gaden ikke altid haft det ry. Da Gothersgade i 1650-1655 blev anlagt på byens gamle vold, var det på det tidspunkt ikke et fornemt sted at bo. Dette skyldes at borgerne på Gothersgade i flere generationer smed alle former for affald i stadsgraven tæt på Gothersgade. Derfor var en stor del af Gothersgades borgere udlændinge. Som årene gik og med Københavns løbende forandring blev Gothersgade popularitet til den vi kender i dag. I dag består Gothersgade af mange æstetiske og vedligeholdte ejendomme fra datidens byggestile. Ejendommen på Gothersgade 158 trængte naturligvis, med sine mange år bag sig, til en renovering med respekt for datidens stil. Derudover er der tiltænkt at bruge naturskifer som i den grad kan leve op til de nærliggende historiske og smukke ejendomme og slotte. Et materiale der er blevet anvendt i Danmark siden 1800-tallet, hvilket derfor ses på mange af de ældre, smukke bygninger. Derfor var det naturligt at det skulle anvendes til denne renovering.

Parter bag projektet

Bygherre: Gothersgade 158 ApS
Bygherrerådgiver: Lercke ApS, Kjeld Lercke
Arkitekt og totalrådgiver: AG5 A/S Kontaktperson: Martin Løkkegaard
Entreprenør: Falk Tag & Facade ApS

Sted

Gothersgade 158
1123 København K

Realiseret

2023

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000 m²