fbpx

Farum Midtpunkt

Svanepunktet

Læs projektets egen beskrivelse

De seneste år er der arbejdet på at tilpasse boligerne i Farum Midtpunkt til nutidens behov. Som en del af processen er Blok 12 og 13 renoveret og transformeret til Svanepunktet; Furesø Kommunes nye rehabiliterings- og genoptræningscenter, plejeboliger samt bofællesskab for voksne med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse. Samtidig er en del af boligerne transformeret til senior¬bofællesskab. Målet har været at udvikle de bedste rammer for borgere, der har brug for plejefaglig hjælp og genoptræning. Hjemlighed, gode og trygge rammer for brugerne er centralt for projektet, samtidig med at Svanepunktet skal være en velfungerende arbejdsplads.

Der er bl.a. fokuseret på optimalt lysindtag og et godt indeklima, da begge dele har en positiv effekt på brugernes og ansattes velvære. Nye vinduer fører mere lys ind i plejecenteret og ældreboligerne, mens totaløkono¬miske beregninger og energibesparende tiltag har en positiv effekt på projektets driftsøkonomi, energiforbrug samt indeklima og adresserer økonomiske og miljømæssige bæredygtighedskriterier. Sociale bæredygtighedstiltag omfatter bl.a. nye fællesarealer og fællesterrasser, bedre integration med omgivelserne og renovering af de store parkeringsarealer. Kommunen valgte bevidst at placere ældreplejefunktionerne i blokkene – både fordi de er lette at komme til og fordi aktiviteterne skaber byliv og kæder Midtpunktet bedre sammen med resten af byen. Området er blevet mere trygt, og der er etableret mødesteder med varierede offentlighedsgrader.

Respekt for historien er afgørende, når man renoverer et ikonisk byggeri som Farum Midtpunkt. Teamet har taget udgangspunkt i byggeriets eksisterende kvaliteter samt udtryk og videreført disse. Martin Keidings afsluttende bemærkning i Arkitekten 01 vidner om, at det er lykkes: ”Den fine forvandling er gennemført med den oprindelige arkitekturs egne elementer og på byggeriets visse steder kropumulige præmisser. Det er enkelt og svært på samme tid. Som alle gode gode løsninger”

Blik for brugerne

Der er tænkt i energi- og økonomibesparende bæredygtige løsninger, ligesom den sociale bæredygtighed er i fokus med fællesarealer og integration med byen

Brugskvalitet

Godt indeklima og lysoptimering skaber i kombination med renoveringen af udearealerne et godt og trygt bo- og arbejdsmiljø.

Bidrag til omgivelser

Renoveringen øger integrationen med omgivelserne, ligesom placering af plejefunktionerne hægter Farum Midtpunkt bedre op på byen.

Eksempelværdi

Et skoleeksempel på renovering med respekt historien i et af Danmarks ikoniske boligbyggerier

Udførelseskvalitet

Renoveringen/transformationen er udført med respekt for det eksisterende byggeri og på dets egne præmisser. ”Det er enkelt og svært på samme tid. Som alle gode løsninger”.

Parter bag projektet

Bygherre: KAB- Bolig og Furesø Boligselskab
Entreprenør: Hoffmann
Anlægsgartnere: Karise Anlæg & Byg
Ingeniør: Niras
Arkitekt: JJW Arkitekter / Landskab: JJW Landskabsarkitekter
Foto: Jacob Birgens (1, 2, 4, 5 og 8) og Laura Græsdal Maajen (3, 6, 7)

Sted

Paltholmterrasserne, BLOK 12 og 13
3520 Farum

Realiseret

2015

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Institution

Areal

501-5.000 m²