fbpx

Amager Fælled Skole

Læs projektets egen beskrivelse

Som en hastesag for Københavns Ejendomme, fik vi i starten af 2013, til opdrag at konvertere den tidligere inspektørbolig til fritidshjem for 56 børn. Ombygningen stod klar til brug, da børnene startede i skole efter sommerferien 2013.

Straks vi fik opgaven, fik vi iværksat en miljøscreening af bygningen og udarbejdet et projektforslag, der kunne danne grundlag for en bevilling. En miljøsanering for farlige byggematerialer viste sig nødvendig med håndtering af asbest, bly og PCB. Vi udarbejdede udbudsmateriale til udbud i hovedentreprise og afholdt udbud med Dahl Entreprise A/S som vinder.

Fritidshjemmet er indrettet i ejendommens stueetage og 1. sal. Der er foretaget rumændringer målrettet den nye funktion – herunder øget tilgængelighed med niveaufri adgang og handicaptoilet, og alle overflader er nye. For at tilvejebringe et godt arbejdsmiljø er der foretaget akustikregulerende foranstaltninger med lydlofter, vægabsorbenter og trinlyds dæmpende linoleumsbelægning. Vinduer er udskiftet til nye vinduer med koblede rammer, der opfylder 2015 energikravet. Vand-, varme- og afløbsanlæggene er tilpasset den nye indretning, og der er udført ny elinstallation. Armaturer er udskiftet til nye energibesparende. Der er etableret balanceret ventilation med genvinding.

Parter bag projektet

Arkitekter: Triarc arkitekter
Bygherre: Københavns Ejendomme
Rådgivende INgeniører: Holmsgaard A/S
Entreprenører: Dahl Entreprise A/S

Sted

Sundholmsvej 4 C
2300 København S

Realiseret

2013

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Institution

Areal

1-500m2