fbpx

Dronningens Ferieby

Renovering af handicaptilgængelige feriehuse

Læs projektets egen beskrivelse

Dronningens Ferieby ligger i det naturskønne område, Fuglsang Plantage ved Grenaa. Feriebyen, som ejes og drives af Scleroseforeningen, består af i alt 44 huse, som alle er blevet indrettet ned til mindste detalje med henblik på at lette opholdet for bevægelseshæmmede gæster og deres familier. Der blev i første omgang kun renoveret et hus, som blev testet af gæster med forskellige behov. Efterfølgende blev planerne justeret efter gæsternes feedback på funktionalitet, tilgængelighed, bekvemmelighed og kvalitet. Feriebyen indeholder også et fælleshus med bl.a. pejsestue, køkken og mødelokaler, en PC-cafe og en mødesal med plads til 150 gæster.

De 44 eksisterende feriehuse har gennemgå en større renovering og opgradering. I projektet har der især været fokus på at skabe et mere lyst og sammenhængende interiør, hvor godt dagslys spiller en central rolle. De fem nye storhuse er placeret nord for den eksisterende ferieby, og hvert hus er opbygget af fire separate bygninger, hver indeholdende to værelser med tilhørende badeværelser. Mellem disse enheder er udlagt fællesrummet med opholdsnicher, køkken, spiseområde, depotrum og parkeringsmuligheder for større hjælpemidler.

Aktivitetshallen er placeret nær den eksisterende centerbygning og parkeringsfaciliteter, og udformningen karakteriseres af to markante elementer – de store tagflader, som overdækker og de mindre bygninger, som afgrænser. Centralt er placeret en hovedindgang i forbindelse med et vindfang og en aktivitetspavillon. Denne bygning kan aflukkes i forhold til hallen, således de to bygninger kan anvendes uafhængigt af hinanden. Aktivitetspavillionen indeholder mindre køkken, poolbord, bordtennis, playstation på storskærm osv.

Bilag

Blik for brugerne

De eksisterende huse var opført med en byggeteknik som resulterede i meget høje driftsudgifter for gæsterne. Eksempelvis var der el-gulvvarme mange steder, hvilket både gjorde det dyrt at benytte, samtidig med at mange handicappede generelt er sensitive overfor træk, kulde o.l. Der var derfor en væsentlig del af projektet at kunne tilbyde gæsterne den ønskede komfort, uden at driftsomkostningerne blev overraskende høje. I den generelle energirenovering blev vinduer skiftet, loftet efterisoleret, gulvet isoleret og udført med fjernvarmebaseret gulvvarme og alle installationer udskiftet og maget andet. Alt dette blev vel at mærke udført uden at der skete ændringer på huset arkitektur, da det netop var et meget fint og indfølt projekt i sin grundtanke.

Brugskvalitet

Den generelle brugskvalitet fungerer helt efter hensigten. Den grundige proces har resulteret i et projekt, hvor der findes specialiserede og tilpasse løsninger til alle, samtidig med at oplevelsen af en hjemlig og eksklusiv feriebolig er i behold. Mange af gæsterne er kommet i feriebyen også før renoveringen og har været inddraget i processen. Alle udtrykker stor begejstring samtidig med at der er kommet en helt ny målgruppe. Hvor boligerne før renoveringen var meget institutionelle i deres brug og udtryk oplever feriebyen nu en målgruppe af mennesker uden handicap, eller som har fået i sygdom som kun er i en tidlig fase, som aldrig ville have besøgt et handicap feriehus, da behovet for hjælpemidler ikke er der.

Bidrag til omgivelser

Dronningens Ferieby er et meget smukt og indlevet projekt, som placerer sig smukt indpasset i en fredet plantageskov. Husene er små arkitekttegnede mesterværker, som i sig selv er et besøg værd. I renoveringsprocessen har der derfor være et udpræget ønske om at bevare denne oplevelse, hvorfor husenes ydre udtryk ikke har ændret sig. Et enkelt sted er der sket en ændring, nemlig i køkkenet, hvor er vertikalt vindue er ændret til horisontalt, hvorved oplevelsen af den fredede skov er trukket med helt ind i huset og skaber en særlig oplevelse i de enkelte huse. Den renoverede ferieby har på ny sat området på Danmarkskortet, hvor en bred målgruppe af gæster fra mange lande på ny har fået øjnene op for de smukke omgivelser og velfungerende huse på spidsen af Djursland.

Eksempelværdi

Projektets store styrke er den hjemlighed der gennemsyrer projektet. Normalt når der bygges tilgængeligt på et så højt et plejeniveau som der er tale om her, vil en bolig ofte have et meget institutionelt præg, hvor talrige hjælpemidler vil fjerne fokus fra oplevelsen af hjemlighed. I renoveringen af Dronningens Ferieby har der i alle faser af udviklingen og udførelsen været et stærkt fokus på at skabe en oplevelse af hjemlighed. Dette giver dog talrige udfordringer, da brugergruppen, og dermed de individuelle behov, er meget forskellige. Nogle kan have et meget stort plejebehov, mens andre har helt andre handicap. Med andre ord ønsker man som gæst ikke at blive konfronteret med hjælpemidler som man ikke har brug for. Derfor er der arbejdet indgående med at skabe ”skjult” tilgængelighed for alle niveauer, således at alle, uanset handicap, vil kunne opleve en ferie uden forhindringer. I renoveringen af husene har der derfor været et stort fokus på hjemlige valg, både i overflader, materialitet og inventar, men hvor alle elementer er bevidst valgt for at kunne tilbyde den bedst mulige tilgængelighed – det er Universelt Design.

Solidt samarbejde

Når man skal bygge til en så kompleks målgruppe som netop handicappede, og uden at kende den specifikke bruger, stiller det særlige krav til omhyggelighed i både proces og løsninger. Dette var bygherren meget opmærksom på, det der ikke er to handicappede der har de samme behov. For at imødekomme disse udfordringer blev der udført et prøvehus inden selve hele processen blev igangsat. Dette prøvehus blev udført og udstyret med de erfaringer og den viden både bygherre og rådgivergruppe havde opbygget i den indledende proces. Herefter blev huset gennem 3 måneder testet af talrige brugergrupper, som minimum en bruger/familie indenfor hver handicapgruppe, samt mange gennemgange af forskellige eksperter indenfor eksempelvis synshæmmede, bevægelseshæmmede, hørehæmmede, udviklingshæmmede osv. Alle disse besøg blev kommenteret/anmeldt i en digitalt spørgeskema, som efterfølgende blev gennemgået af bygherre og rådgivergruppe. På baggrund af disse kommentarer blev projektet tilrettet inden selve renoveringen af de resterende 43 boliger blev igangsat. Inden igangsætningen blev hele projektet og alle de særlige løsninger og begrundelser herfor, gennemgået for alle håndværkere til en samlet workshop. Workshoppen havde til formål at skabe en samlet forståelse for utraditionelle løsninger og ejerskab til et særligt projekt.

Økonomi og værdiforøgelse

Det er tydeligt hvordan bygherrens ambitioner, både ift. til proces og bevidstheden og kvalitetsløsninger har skabt en klar værdiforøgelse. Dette ses direkte i en stærkt øget belægningsprocent for feriebyen. Mange løsninger har været dyre at etablere, men med den intensive brug sådanne feriehuse bliver udsat for, sikrer det høje kvalitetsniveau at husene fremtræder flotte og indbydende, også efter mange år. Hermed sikres at den høje belægningsprocent sikres fremover. Husene var 25 år gamle ved renoveringen og de skulle gerne kunne holde til mindst 25 år mere.

Udførelseskvalitet

Som beskrevet ovenfor har der været et stærkt fokus på kvalitet i både udførelse og materialevalg. Husene bliver brugt hårdt, hvorfor det var væsentlig også at tænke i langtidsholdbare løsninger, som også om mange år vil sikre et projekt som fremstår med de samme værdier som ved udførslen. Men også i design og arkitektur har der været et stort fokus på kvaliteten i selve designet, som ud over overfladetyper, håndværksmæssig kvalitet osv., også skulle tage højde for en række funktionelle udfordringer.

Parter bag projektet

Bygherre: Scleroseforeningen
Arkitekt: Friis og Moltke
Totalrådgiver/ingeniør: LB Consult

Yderligere information om projektet

http://www.dronningensferieby.dk/#aktiv-ferie/1

Sted

Dronningens Ferieby
8500 Grenaa

Realiseret

2015

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2