fbpx

Linoleumshuset

Læs projektets egen beskrivelse

Linoleumshuset er tegnet af Poul Baumann og opført af Københavns kommune i 1930-31. Huset er beliggende på Åboulevarden på Nørrebro i København og består af 98 lejligheder og 2 forretninger. Ejendommen er opført i nyklassicistisk stil og har fået sit navn efter den særprægede facade, hvor gule og røde mursten danner et specielt mønster, som minder om et gammeldags linoleumsgulv. Facaden er endvidere karakteristisk ved sit meget enkle udtryk med runde hjørner mod sidegaderne Henrik Rungs Gade og Hans Egedes Gade, og at den hverken har gesimser, bånd eller indfatninger omkring vinduerne.

Byggesagen omhandlede ikke alene restaurering af taget, men også energioptimering af ejendommen ved at isolere varmerør i tagrummet, skunke i etagedæk i tagrummet og vægge og lofter i portåbninger.

Linoleumshuset blev på opfordring af andelsforeningen fredet i 2009 af Kulturstyrelsen. Det skærper både kravene til de forskellige udførelsesmetoder og til de materialer, der må anvendes under byggesagen. Det er bl.a. et krav fra Kulturstyrelsen, at de valgte løsninger og materialer så vidt muligt er identiske med de oprindelige løsninger og materialer, som blev anvendt ved Linoleumshusets opførelse.

Dette har blandt andet medført, at der er blandet hestehår i mørtlen, som de nye tagsten er lagt i, og at der er anvendt godt gammeldags madpapir under mørtlen ved brandkamme og trappetårnene, hvor tagstenene – også efter et krav fra Kulturstyrelsen – er mures ind i.

Taget er udført med støbejernsvinduer, inddækninger i bly og nedløbsrør, der udføres som svanehalse. Endvidere er der udført nyt fast undertag af rupløjede brædder og tagpap under det nye tegltag.

Blik for brugerne

Ikke alene lever restaureringen af taget op til Kulturstyrelsens fredningskrav. Hele ejendommen er energioptimeret.

Eksempelværdi

Gamle håndværkertraditioner og ny viden om energirigtig renovering sikrer fremtiden for en fredet beboelsesejendom.

Udførelseskvalitet

De nye tagsten er specialproducerede, kulbrændte vintagesten, som er brugt på flere kirker og godser i Danmark og også er blevet lagt på H. C. Andersens hus i Odense. Der på traditionel vis blandet hestehår i mørtlen, som de nye tagsten er lagt i.

Parter bag projektet

Bygherre: AB Hans Egede
Totalrådgiver: AI Arkitekter & Ingeniører

Yderligere information om projektet

http://www.ai.dk/projekter/2013-326-linoleumshuset-tagrenovering/

Sted

Åboulevarden 84-86
2200 København N

Realiseret

2015

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2