Det nye Fyrkildevej – Himmerland Boligforening afd. 52, Aalborg Øst

Renovering, miljøsanering og transformation af boligafdeling med 420 boliger opført i 1972

Se mere

Det nye Fyrkildevej – Himmerland Boligforening afd. 52, Aalborg Øst

Renovering, miljøsanering og transformation af boligafdeling med 420 boliger opført i 1972

Realiseret

2020

Indstillingsår

2021

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2

Beskrivelse

Fyrkildevej var et udsat boligområde, som gennem årene havde fået et dårligt ry og kun de færreste havde et ønske om at flytte ind her.
– begrænset udbud af lejlighedstyper,
– dårlig tilgængelighed for ældre og handicappede
– miljøfarlige stoffer i fuger, malinger osv.
– kulde, træk og lugtgener mellem lejemål
– generelt nedslidt boligområde

Energikrav og bæredygtighed

- Socialbæredygtighed og stort fokus på tryghed og godt naboskab - En kæmpe CO2 reduktion ved genanvendelse af eksisterende bærende betonkonstruktion som udgangspunkt for boliger der fremstår som helt nye, ude og inde.

Brugskvalitet og bidrag til omgivelserne

- nye adgangsforhold med små bygader efter Shared Space princippet med niveaufri adgang til boliger i stueetagerne - mange nye lejlighedstyper og deraf følgende variation i udtrykket - medvirker som det stærkeste eksempel til en generel opgradering af området med nye boliger, butikker og faciliteter

Eksempelværdi

Fyrkildevej indgår som et mønstereksempel i en ambitiøs plan for et meget stort område i Aalborg med mere end 100 boliger. Et eksempel på at også boliger der ikke umiddelbart udstråler værdi, kan og bør bevares både af hensyn til beboerne og klimaet.

Samarbejde

Afdelingen var repræsenteret ved et meget stort byggeudvalg på 14 repræsentanter, som medvirkede til både at give projektet kvalitet og fungerede som ambassadører for projektets høje ambitioner.

Udførelseskvalitet og værdiforøgelse

Bebyggelsen var efter næsten 50 års levetid, nedslidt og meget lidt attraktiv for nye lejere. Dette er nu ændret og der er grund til at tro bebbyggelsen nu har fået lagt mindst 50 år til sin levetid. Dårlige materialer som bly og PCB er sanneret på forsvarligvis og i fremtiden danner bebyggelsen rammer om gode liv i sunde omgivelser. Overalt er anvendt kvalitetsmaterialer og løsninger med lang levetid

Yderligere information om projektet

https://linkarkitektur.com/Prosjekter/Det-Nye-Fyrkildevej-Kildeparken-Aalborg

Sted

Fyrkildevej 1 - 81 og 2 -124
9220 Aalborg Øst