fbpx

Det nye Fyrkildevej – Himmerland Boligforening afd. 52, Aalborg Øst

Renovering, miljøsanering og transformation af boligafdeling med 420 boliger opført i 1972

Se mere

Det nye Fyrkildevej – Himmerland Boligforening afd. 52, Aalborg Øst

Renovering, miljøsanering og transformation af boligafdeling med 420 boliger opført i 1972

Læs projektets egen beskrivelse

Fyrkildevej var et udsat boligområde, som gennem årene havde fået et dårligt ry og kun de færreste havde et ønske om at flytte ind her.
– begrænset udbud af lejlighedstyper
– dårlig tilgængelighed for ældre og handicappede
– miljøfarlige stoffer i fuger, malinger osv.
– kulde, træk og lugtgener mellem lejemål
– generelt nedslidt boligområde

Vi har arbejdet målrettet med balancen mellem at skabe sammenhæng og variation. Både i arkitekturen og i behandlingen af de omgivende byrum har vi ønsket at differentiere det, der fremstod ensartet og monotont, men vi har samtidig ønsket at styrke oplevelsen af afdelingen som et samlet kvarter.
Et bærende element i projektets succes er oprettelsen af fælles ankomst- og opholdssituationer imellem bygningerne. Tidligere havde alle blokke indgange mod øst eller nord, og lå derfor ryg mod ryg. Ved at vende hver anden blok og hæve indgangsniveauet, har vi derfor kunnet skabe små gaderum efter Shared Space princippet, hvor beboere og besøgende naturligt mødes i rummet mellem husene. Igennem disse greb har vi skabt fuld tilgængelighed til næsten alle stuelejligheder, samtidig med at den nye disponering underbygger det gode naboskab ved at lade beboerne møde hinanden i rummet mellem husene. Som en del af Shared Space princippet deles gaderummet mellem biler (langsom kørsel), ophold, leg og parkering og aktiverer på den måde det fælles rum, tæt på boligerne.
Vi har i øvrigt bygget videre på de eksisterende kvaliteter i området og brudt med strukturer netop der, hvor der har været brug for fornyelse.

Blik for brugerne

- Social bæredygtighed og stort fokus på tryghed og godt naboskab - En kæmpe CO2 reduktion ved genanvendelse af eksisterende bærende betonkonstruktion som udgangspunkt for boliger der fremstår som helt nye, ude og inde.

Inspirerende ressourcetiltag

- nye adgangsforhold med små bygader efter Shared Space princippet med niveaufri adgang til boliger i stueetagerne - mange nye lejlighedstyper og deraf følgende variation i udtrykket - medvirker som det stærkeste eksempel til en generel opgradering af området med nye boliger, butikker og faciliteter

Eksempelværdi

Fyrkildevej indgår som et mønstereksempel i en ambitiøs plan for et meget stort område i Aalborg med mere end 1000 boliger. Et eksempel på at også boliger der ikke umiddelbart udstråler værdi, kan og bør bevares både af hensyn til beboerne og klimaet.

Solidt samarbejde

Afdelingen var repræsenteret ved et meget stort byggeudvalg på 14 repræsentanter, som medvirkede til både at give projektet kvalitet og fungerede som ambassadører for projektets høje ambitioner.

Levende bygningskultur

Bebyggelsen var efter næsten 50 års levetid, nedslidt og meget lidt attraktiv for nye lejere. Dette er nu ændret og der er grund til at tro bebyggelsen nu har fået lagt mindst 50 år til sin levetid. Dårlige materialer som bly og PCB er saneret på forsvarligvis og i fremtiden danner bebyggelsen rammer om gode liv i sunde omgivelser. Overalt er anvendt kvalitetsmaterialer og løsninger med lang levetid

Parter bag projektet

Himmerland Boligforening, Link Arkitektur (totalrådgiver) Underrådgivere: Bjørk & Maigaard, Brix & Kamp, Arkplan

Yderligere information om projektet

https://linkarkitektur.com/da/projekt/det-nye-fyrkildevej

Sted

Fyrkildevej 1 - 81 og 2 -124
9220 Aalborg Øst

Fotos: Link Arkitektur A/S

Realiseret

2020

Indstillingsår

2021, 2022, 2023

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2