fbpx

Det Grønlandske Hus, Aarhus

Bæredygtig renovering samt tilbygning af ny kultursal i kulturhuset, Det grønlandske hus.

Se mere

Det Grønlandske Hus, Aarhus

Bæredygtig renovering samt tilbygning af ny kultursal i kulturhuset, Det grønlandske hus.

Læs projektets egen beskrivelse

En ny kultursal og tilbygning til Det Grønlandske Hus i Aarhus har været undervejs gennem et par år. Med kommunens godkendelse af tilbygningen og med donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal er det en realitet at påbegynde projektet i starten af 2019.

Husets mærkesager har fokus på at bygge bro mellem Danmark og Grønland, og det kræver mere plads at kunne invitere interesserede borgere der gerne vil have mere viden om den grønlandske kultur. Derfor er dette projekt en vigtig milepæl for Det Grønlandske Hus i Aarhus for at imødekomme dets arbejde som samlingspunkt og informationsformidler.
orbipasserende på Dalgas Avenue vil tydeligt bemærke Det Grønlandske Hus’ nye kultursal, som bliver en ny arkitektonisk perle af en bygning på 85 kvm. Med vinduer fra gulv til loft er der mulighed for at smugkigge og se de mange forskelligartede arrangementer, der bliver afholdt årligt i Det Grønlandske Hus.

Kultursalen skal bruges til større og mindre arrangementer såsom foredrag, møder og debatter. Det skal være et samlingssted for både grønlændere og danskere med tilknytning til Grønland og for interesserede der vil lære mere om grønlandsk kultur. Mellem det eksisterende hus og kulturhuset vil en foyer blive opbygget på, hvor der er mulighed for at læse avis og drikke kaffe med venner og bekendte. Ydermere giver et større og moderne køkken god plads til fællesspisning. Den nye udbygning vil også skabe bedre rammer for medarbejderne, da der skabes tidssvarende kontorer, samtalerum og mødeaktiviteter. Butikken, som allerede er velbesøgt, vil få en ny og større placering ud mod vejen, der sikrer god eksponering til forbipasserende, der gerne vil se, hvad Huset byder på.

Det nye kulturhus vil sikre gode rammer og synlighed for at Husets mærkesager bliver tydeliggjort. Det vil yderligere indbyde alle interessesøgende danskere og grønlændere i Danmark til kaffemik, grønlandsk mad, sprog og kultur.

Det Grønlandske Hus i Aarhus ser frem til at indbyde alle til et spændende og levende kulturhus i 2019 og til at se mere til tætte samarbejdspartnere i hele Region Midtjylland.

Blik for brugerne

Den nye kultursal er bygget bæredygtigt med træbeklædning, og lever op til 2021 krav.

Inspirerende ressourcetiltag

Ud over at skabe en smuk kontrast til de omkringliggende huse, er formålet med tilbygningen at danne en bro imellem Grønland og Danmark, et gammelt søskendeskab der nogle gange bliver til en os mod dem fremstilling.

Eksempelværdi

Det Grønlandske Hus har i mange år været behjælpelige med at sende unge grønlændere til danmark og læse, hjulpet med bolig, SU og læring. Det er en institution som har hjulpet tusindevis af unge Grønlændere med at eftersøge en uddannelse.

Solidt samarbejde

Vi har haft en super proces hele vejen igennem forløbet, helt fra bygherres ønsker om noget der afspejler den Grønlandske kultur, videre til udførelsen hvor man blandt andet kan nævne de skjulte tagrender som giver tilbygningen et smukt stilrent udtryk som står flot i kontrast til det mere dansk traditionelle hus.

Levende bygningskultur

Jeg vil mene billederne af bygningen taler for sig selv, de løsninger der er brugt med solafskærmning med lister som giver et smukt syn både inde og ude. samt taget og ydervæggen der går i et.

Parter bag projektet

RUBOW arkitekter - Høgh & Sønberg - Tækker - Bravida

Yderligere information om projektet

https://groenlandskehus.dk

Sted

Dalgas Avenue 52A-F
8000 Aarhus C

Fotos: https://groenlandskehus.dk

Realiseret

2020

Indstillingsår

2021

Anvendelse

Kultur

Areal

501-5.000m2