fbpx

Det Gamle Æggepakkeri

Omdannelse af et tidligere æggepakkeri til unikt kontorunivers med sjæl

Se mere

Det Gamle Æggepakkeri

Omdannelse af et tidligere æggepakkeri til unikt kontorunivers med sjæl

Læs projektets egen beskrivelse

Det gamle æggepakkeri i centrum af Randers er en arkitektonisk perle med en lang historie. Da bygningen blev opført i 1923, blev den anvendt som præserveringsanstalt og æggepakkeri i over 40 år. Siden har bygningen haft en omskiftelig tilværelse med flere renoveringer, ombygninger og transformationer til både kontor, asylcenter, social- og sundhedsskole og senest fitnesscenter.
I 2023 gennemgik det historiske æggepakkeri igen en omfattende renovering og transformation. Denne gang en renovering med fokus på bæredygtighed, energioptimering og genbrug med det formål at omdanne den historiske arkitektur til et unikt og hyggeligt kontormiljø. Dette er sket ud fra et ønske om at genanvende og bevare bygningens historiske charme og derved værne om en bid af Randers’ industrihistorie.
I omdannelsen er der gennemgående arbejdet med en blanding af bevaring, genbrug og upcycling af senere tilføjede apteringer og overflader, og få velvalgte nye elementer og materialer. Således er spor og elementer af bygningens tidligere anvendelser bevaret. Dette gælder bl.a. bygningens oprindelige fritlagte bjælker og søjler. Samtidig er der gjort en indsats for at afdække de oprindelige konstruktioner og lade sporene fra bygningens historie være synlige i bl.a. gulve og vægge. Sammen med det gamle brolagte gårdmiljø ved indgangen, gamle porte, læsseramper og udhæng får det hele nyt liv i en charmerende, atypisk og indbydende helhed der emmer af historie og kvalitet.
Det gamle æggepakkeri består nu af tre unikke kontormiljøer, et fitnessrum, kantine, konferencerum og stort gårdmiljø.

Blik for brugerne

Det Gamle Æggepakkeri er et tydeligt eksempel på et unikt projekt, hvor brugeren har været i fokus under hele renoveringen. Selvom der er taget ekstraordinære skridt for at bevare og genbruge bygningens historie og sjæl, er der samtidig tilført nye materialer, og der er tænkt på at energioptimere mange løsninger. Dette har skabt et fantastisk indeklima, hvor der både er arbejdet med lys med dagslysstyring, akustik og atmosfærisk indeklima. Hver enkelt lampe er specifikt indstillet, så det giver et hyggeligt skær. Derudover er der tænkt på at skabe naturligt lys ved brug af vinduer til mødelokaler og kontorer. Derudover er der genanvendt troldtekt lofter for at skabe en god akustik samt der er installeret et nyt, moderne ventilationssystem. Samtidig er de mange fællesområder som den hyggelige gårdhave, kantine og træningsområde samt det nøje udvalgte interiørdesign med mørke toner, fritlagte bjælker og rå elementer med til at fremhæve bygningens industrielle historie og skaber et inspirerende arbejdsmiljø for bygningens brugere. Der er ikke tale om et typisk moderne kontormiljø. I stedet er det et hyggeligt univers med charme og intimitet. Et indbydende sted, der stråler af kvalitet, og hvor man trives og man har lyst til at møde ind hver dag. Det Gamle Æggepakkeri er altså et sted, hvor man ikke er gået på kompromis med hverken bygningens sjæl, bæredygtighed eller brugervenlighed.

Inspirerende ressourcetiltag

Et af de gennemgående emner i renoveringen har været genbrug og bæredygtighed – også selvom det ind imellem har betydet mere omkostningsrige løsninger. Alt hvad der har været muligt at genbruge, er genbrugt. Det gælder både isolering fra nedbrydningen, som er genbrugt til at efterisolere loftet. Derudover er det gamle troldtekt-loft blevet sprøjtemalet og genbrugt flere steder, ligesom de gamle træ- og betongulve er slebet ned, poleret eller indfarvet. Endelig er den originale trappe nedtaget og flyttet samt istandsat og genbrugt til hovedtrappe. Men genbruget går også videre end dette. For meget af det eksisterende inventar er også blevet genbrugt og har fået nyt liv i det nye kontorunivers. Dette gælder bl.a. den tidligere receptionsdesk, som nu er en bar. Det gælder også lamper, stole og stel fra kontorborde. Udover genbrug er der tænkt på at energioptimere bygningen ved hjælp af lavenergibelysning i alle lamper og nyt ventilationssystem, hvor de eksisterende kanaler er efterisoleret og delvis genbrugt. Derudover er loftet efterisoleret med 40% genbrugt isolation og vinduerne på nordsiden er udskiftet til vinduespartier med den oprindelige sprossering. Alt i alt er det et foregangsprojekt ift. det omfattende brug af genbrug, der er lagt for dagen i renoveringen – uden at gå på kompromis med den designmæssige tråd, man har ønsket.

Eksempelværdi

Renoveringen af det Gamle Æggepakkeri er eksemplarisk i dens kreative genbrug af en gammel bygning og bymiljø. Det gennemgående arbejde med blandingen af bevaring, genbrug og upcycling har givet de nye arbejdspladser en helt særlig stemning og hyggelig karakter. Samtidig har det givet den gamle historiske bygning et nyt liv, der emmer af kvalitet. Nøglen til den særdeles vellykkede renovering er en investering i analyse af bygningen i projektets startfase. Her er der brugt tid på at afdække de oprindelige konstruktioner og taget beslutning om, hvilke spor fra bygningens historie, der skulle besvares. Herefter er det endelige arbejde med interiørdesign og omgivelser begyndt, og det har skabt en elegant og unik helhed – et nyt univers, hvor det unikke, moderne og historiske sameksisterer på bedste vis. Og det er tydeligt, når man besøger bygningen. Man kan sagtens skelne mellem de nye og de gamle elementer – og det giver brugeren en fornemmelse af bygningens historie såvel som af processen og af virkemidlerne. Dette er noget, der nemt kan transformeres til andre projekter, store som små.

Solidt samarbejde

Projektet udmærker sig ved at et solidt og eksemplarisk samarbejde mellem bygherre, arkitekter, ingeniører og entreprenører. Fra start til slut har alle parter været engageret og lydhør overfor hinanden. Projektet er et tydeligt eksempel på den betydning en åben dialog, vidensdeling og sparring har for at lykkedes i en særlig grad. Hele vejen igennem er beslutninger vendt og drejet med rådgivere for at opnå den designmæssige tråd, som der var lagt fra projektets begyndelse. Trods avancerede brandkrav qua bygningens historie har parterne sammen lavet justeringer og fundet løsninger, som har tilgodeset det visuelle i arkitekturen og interiørdesignet. Så det solide samarbejde er i den grad medvirkende til, at renoveringen har været så succesfuld, som den har, og at bygningens historie og mange liv kreativt er bevaret i et nyt kontorunivers med charme og sjæl.

Faglig kvalitet

Det Gamle Æggepakkeri er et levende eksempel på en renovering af høj faglig kvalitet, ikke mindst fordi bygningen har en bevaringsværdi på 3. Denne værdi har sat høje krav til renoveringen, da det har været nødvendigt at gå nænsomt og respektfuldt til værks i renoveringen af bygningen for at bevare så meget som muligt. Et eksempel er bl.a. de oprindelige læsseramper, som gennem tiden er bearbejdet med stålværn og småspossede porte, så al original funktion var forsvundet. Dette er udbedret i projektet, hvor renoveringen har taget højde for at formidle den funktion, læsseramperne havde, da bygningen blev bygget i 1923. Et andet eksempel på den høje faglige kvalitet ses i det arbejde, der er lagt i at fritlægge de originale bjælker. Da bygherre overtog bygningen, var der mellem bjælkerne nedhængte troldtekt-lofter. Ønsket var dog at vende tilbage til de originale fritlagte bjælker. Men dette var en brandteknisk udfordring, da bjælkerne derved ikke ville overholde overfladekravet. Løsningen, som blev fundet med ingeniør Reeholm & Bredahl, blev at brandmale bjælkerne, så de overholder overfladekravene samtidig med at visionen for renoveringen tilgodeses. Endelig er den høje faglige kvalitet allestedsværende i de små detaljer og lækkerier, der er lavet i renoveringen. Det er både ift. genbrugen af de oprindelige materialer som betongulve og rå murstensvægge, der er blevet sat i stand og fået nyt liv. Det ses også i overgangen mellem de forskellige materialer, f.eks. overgangen fra vægge med træbeklædning til pudsede vægge. Overalt i projektet er den høje faglige kvalitet tydelig og vidner om, at der er kælet for detaljerne med respekt for bygningens oprindelige sjæl og materialer.

Levende bygningskultur

Det gamle Æggepakkeri er en historisk bygning i centrum af Randers. Den 100-år gamle bygning har en lang historie med mange liv. Oprindeligt blev bygning anvendt til æggepaknings- og præserveringsanstalt, hvor der blev pakket 150.000 æg dagligt. Efter 45 år som æggepakkeri overgik bygningen til Vincitadellet (Riis og Drejer vine) under ledelse af en fransk Konsul, hvorfor bygningen var kendt som Det franske konsulat i Randers. Herefter er bygningen anvendt som både HK-kontor, uddannelsesinstitution, asylcenter og træningscenter. Det er derfor en unik bygning med stor lokalhistorisk betydning. Bygningens alsidige historie og identitet er forsøgt bevaret i en eller anden form i renoveringen og sætter sine tydelige spor i bygningens design. Dette kan bl.a. ses i det udendørs og brostensbelagte gårdmiljø med porte, læsseramper og udhæng til de individuelle kontorlejemål, samt i de eksisterende gulve og originale fritlagte søjler og bjælker. Derved er bygningens identitet og originalitet intakt på trods af renoveringen.

Parter bag projektet

Bygherre: Ejendomsselskabet Jernbanegade 12A
Ingeniør: Reeholm & Bredahl AS
Arkitekt Bruno Jakobsen Design (indvendigt design) og P+P Arkitekter (udvendigt bevaringsværdigt design)

Yderligere information om projektet

https://reeholm-bredahl.dk/nyheder/

Sted

Jernbanegade 12
8900 Randers C

Fotos: Jakob Lerche

Realiseret

2023

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Erhverv

Areal

501-5.000m2