fbpx

Hus til en mormor

Transformation af villa til generationshus

Se mere

Hus til en mormor

Transformation af villa til generationshus

Læs projektets egen beskrivelse

I en have på Amager i København flytter en mormor ind. Ved at udnytte en mulig udbygning af datterens villa, kunne parcelhuset I Odense byttes til et generationshus. Projektet lægger sig til den eksisterende villa som en serie af rum, der kroger sig ud i haven. Det nye og det gamle flettes sammen og får tilføjet hjørner og nicher, der gør huset til en robust ramme for det daglige liv. Flere generationer, der kan bo sammen, gammel og ung, hverdag og fest, fællesskab samt et sted, hvor man kan trække sig tilbage.

Huset står som en undersøgelse af vores nuværende ordinære og almene byggeskik: Tegl, gasbeton og hulmur. Fyldt med begrænsninger og fejl, men også potentialer. Ved at forstå, hvordan et hus er bygget, opdages alle de lag, der udgør vores arkitektur. Mange lag er i projektet blevet fjernet for at fejre de elementer, der er nødvendige.

Den tilføjede arkitektur er klart anderledes end det eksisterende, men ønsker ikke at se ny ud. Murværket går ikke op med det eksisterende og samles derfor med tykke, grove skrabefuger. På den måde bliver fugen vigtigere end den enkelte sten. Netop den ydre mur ses som et forenende element, der samler huset til en kompleks helhed svarende til det indre liv, der nu kan udfolde sig.

Blik for brugerne

Projektet blev udviklet i tæt samarbejde med bygherrer og bygherrers forældre, der skulle flytte ind i huset. Gennem dialogen, blev det afklaret hvordan man kunne finde på løsningerne der gjorde det muligt at flere liv kunne udfolde sig i huset på samme tid. Steder for fælleskab, men også vigtigt at kunne trække sig tilbage fra hinanden.

Inspirerende ressourcetiltag

Ved at gøre alle de nødvendige lag synlige, fjernes også en række materialer og arbejdsgange, som man ellers ville finde i et ordinært hus. Gulvet er et direkte resultat af terrændækket, fod- og loftlister er fjernet, gipsplader er blevet undgået, Træspær-konstruktion som det færdige loft, vægge er ikke spartlet, men blot malet med silikatmaling, der også sikrer at huset er åndbart.

Eksempelværdi

Projektet står som et eksempel for hvordan vi kan transformere og fortætte vores villaer og parcelhusområder. Ved at tilføje få, men smarte kvadratmeter, kan der opnås helt nye måder for brug og familie-sammensætninger. Det liv der kan udfolde sig i den transformerede villa er markant anderledes end det huset før kunne rumme. En mangfoldighed af muligheder, der svarer til den tid vi lever i, hvor den måde vi bor på og bor sammen, er blevet mere nuanceret og kompleks.

Solidt samarbejde

Projektet har for alle parter været et lærerigt samarbejde.

Faglig kvalitet

Projektet har ønsket at fremvise alle lag i arkitekturen for at fejre det håndværk, der ligger bag. Det har krævet tid i tegning og særligt eftersyn af udførelse at gøre det muligt. Men nu står huset færdigt og alle lag i opbygningen er blevet gennemgået. Fra de synlige blokke i gasbeton, synlige træspær, murværk med grov kalkmørtel til hvordan en stikkontakt udføres.

Levende bygningskultur

Projektet står som projekt nr. 2 i villaområdet på Amager, København. Projekt nr. 1 var så småt som et hegn, skur og garage til en nærliggende bungalow. Tilgangen er at man forhåbentligt langsomt kan inspirere og ændre områdets byggeadfærd med små gennemarbejdede projekter. Et område, der desværre i dag er præget af mange nedrivninger og forhastede modifikationer.

Parter bag projektet

Bygherre: Najarak og Christian Steenfos
Igeniør: Jens Hjorth
Konstruktør rådgivning: THKR

Yderligere information om projektet

https://www.instagram.com/philiplutken

Sted

Engvej 32
2300 København S

Fotos: Foto 5: Kim Høltermand - Øvrige fotos: Philip Lütken

Realiseret

2022

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Bolig

Areal

1-500m2