fbpx

Den grønne friskole

Læs projektets egen beskrivelse

Den Grønne Friskole har omdannet en tidligere lakfabrik til et bæredygtigt skolebyggeri. Ambitionen har været at transformere en industribygning der siden 1960’erne har huset Hempels lakfabrik til et godt hus for skolens børn og undervisere. Det er lykkedes at få skabt levende og inspirerende læringsrum ud af de gamle rå industrilokaler og samtidig gennemføre en gennemgribende indeklimarenovering. Målet har været med de bedst kendte certificerede materialer og byggetekniske løsninger at transformere bygningen på den forurenet grund på Strandlodsvej, Amager til ”Den Åndbare Skole”.

Skolen huser 60 børn i alderen 6-13 år og består af 200 m2 fordelt på to store rum inddelt med fleksible rumdelere. Alt kan rykkes omkring og tilpasse forskellige undervisningssituationer. Gulvfladen i de tidligere værkstedhaller er beklædt med træparket (FSC mærket), væggene er lerpudset og ruminddelingen er gjort let og fleksibel med træmoduler, glaspartier og birketræsstammer. Indeklimaet er sikret gennem miljøvenlig isolering og naturlig udluftning – og det hele monitoreres løbende. Også uderummet er taget aktivt i brug som undervisningssted og den tidligere p-plads er nedskaleret med en pavillon omgivet af et trædæk og masser af højbede.

Processens arkitektoniske resultat udstråler en eklektisk poesi der afspejler de mange bidragsydere og de gode materialer der er blevet sat i spil. Omdannelsen er et ægte samskabelsesprojekt hvor visionære initiativtagere, kompromisløse ambitioner, gavmilde sponsorerer og ihærdige forældre har investeret tid, viden, netværk og arbejdskraft i processen. Skolens børn er inddraget som led i undervisningen, hvor eks håndværk er introduceret gennem medbyggeri. Resultatet er et både gedigent bæredygtigt byggeri, men også en skole med masser af ånd og hjemlighed med de mange gode kræfters fingeraftryk.

Blik for brugerne

Det er lykkedes at skabe et optimalt indeklima gennem kemifri bæredygtige materialer og naturlig ventilation - trods bygningens tidligere brug som lakfabrik. Indeklima monitoreres løbende

Brugskvalitet

De gode indeklima og de varme rammer skaber et optimalt læringsmiljø hvor indretningen løbende tilpasses undervisningsformen. Dette er ikke en skole hvor man sidder fast i klasselokaler men hvor forskellige rum understøtter forskellige læringssituationer.

Bidrag til omgivelser

Skolen har omdannet en asfaltgård til et grønt offentligt tilgængeligt uderum. Inddragelse af en tidligere industribygning bidrager også til bevaring en del af kulturarven der ellers ofte opsluges af store boligbyggerier.

Eksempelværdi

Den Grønne Friskole ønsker at være forgangseksempel når det gælder miljørigtigt omdannelse af vores bygningsarv til meningsfulde rammer for nye funktioner og fællesskaber.

Solidt samarbejde

Projektet er blevet til i tæt samarbejde mellem Øens Ejendomme, Den grønne friskole, Eentileen arkitekter og en lang række underleverandører, sponsorere og frivillige der har lagt energi og arbejdstimer i projektet for at støtte visionen.

Økonomi og værdiforøgelse

Værdiforøgelsen ligger i den kulturelle værdi som skolen tilfører lokalområdet gennem bærdygtig omdannelse, bevaring af kulturarv og visionært eksempel projekt for skolebyggeri.

Udførelseskvalitet

Byggeprocesser er gennemført gennem håndens arbejde og med de absolutte spidskompetencer indenfor det er endnu er niche brancher for indeklimarenovering. At bygge og indrette i træ har gjort det muligt at udvikle og tilpasse skolens rum løbende.

Parter bag projektet

Bygherre: Den grønne friskole / Øens Ejendomme
Arkitekt: Entileen Arkitekter
Udførende: Øens Murefirma, Dansk Træfiberisolering, Claytec, Junckers m.fl
Uderum: Bureau Detours, Bettina Lamm m.fl.
Børn, forældre, lærere og frivillige har deltaget i hele processen

Yderligere information om projektet

http://dengroennefriskole.dk/

Sted

Strandlodsvej 38
2300 København S

Realiseret

2015

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Institution

Areal

1-500m2