fbpx

Chokoladefabrikken

Omdannelse til boliger

Se mere

Chokoladefabrikken

Omdannelse til boliger

Læs projektets egen beskrivelse

En smuk ældre chokoladefabrik placeret midt i Aarhus C blev unødvendig for produktionen, og skulle derfor finde nyt formål.
Indretningen af 33 boliger blev løsningen, og renoveringen af fabrikken er udført med tanke for bygningens historie, bevarelse af originale detaljer samt med et formål om, at kunne give noget tilbage til stedet.

Etagerne i ejendommen har tidligere været udnyttet til olietønder på kælderplanen og laboratorier og produktudvikling på de mellemste etager. De øverste etager har været i brug som kontorlokaler, og overalt kunne chokoladen duftes.
Den massive bygningskrop er ved renoveringen tilført et åbent atrium i midten, som lukker lys og luft ind i boligerne. Herfra ses tydelige spor fra bygningens oprindelse i form af store betonsøjler, som kunne bære dækkenes vægt.

Facaderne er åbnet mere op, i stærk respekt for facadernes oprindelige udformning. Mod gaden er tilføjet altaner, som er med til at understrege facadens rolige og harmoniske vinduesrytme.
Det markante indgangstårn, som rummer en smuk og original trappe er bevaret – det betjener boligerne og atriet.

I tilstødende garagedel er ligeledes indrettet boliger, som på stueplan har ladet den meget store rumhøjde været styrende for en lidt anderledes indretning af en lille bolig. Alle boliger har deres særlige indretning og detaljer.

Ovenpå bygningen er tilføjet en ny etage – en penthouse – som er trukket tilbage for facadernes linjer, således bygningen opleves på samme måde set fra gaden. Markante elementer som trappetårnet fremstår stadig som vigtige elementer, idet penthouseetagen underordner sig bygningens oprindelige udtryk.

Friarealer er indrettet på toppen af baghusbygningen samt øverst på taget. Det skaber liv i et ellers neutralt gårdrum, som mest af alt indeholder parkering.

Blik for brugerne

Den nye penthouse er opført som lavenergibyggeri bestående af moduler, samlet i en lagerhal, og kranet op på toppen af ejendommen. Øvrige boliger er ligeledes etableret som lavenergibyggeri. Alle boliger er renoveret med nye energirigtige vinduer, og alle boliger er forsynet med ventilationsanlæg, som er med til at sikre et lavere varmeforbrug og et godt indeklima.

Brugskvalitet

Alle boliger er etableret med planløsninger som respekterer bygningens oprindelige udseende, samtidig med at indretningerne er forskellige med udgangspunkt i det særlige sted, hvor pågældende bolig findes. Boligerne er opført som nybyggeri, hvor indeklima, komfort og energiforbrug modsvarer krav for lavenergibyggeri. Der er etableret elevator som sikrer niveaufri adgang, kælderen er indrettet med store depotrum og cykelparkering. Større private altaner kombineret med stor fælles tagterrasse sikrer beboerne gode valgmuligheder ift ophold i solen. Alt-i-alt er den samlede bebyggelse af høj kvalitet med gode service funktioner, således den enkelte beboer har fin adgang til sin hoveddør, samt til opbevaring af ejendele.

Bidrag til omgivelser

En lettere slidt fabrik, som har været markant ved sin opførelse, er nu ført tilbage til oprindelsens udtryk. Historiefortællingen om fabrikker placeret i midten af byen er bevaret og ikke slettet fra den fælles forståelse om byudvikling. Renoveringen har ligeledes givet karréen et løft og viser, at renovering kan gøres med respekt for originaliteten.

Eksempelværdi

Bygningen er renoveret med respekt for historiens spor og oprindelige detaljer, sammen med at kvalitativt gode boliger er indrettet. Fordelene ved stor rumhøjde og store vinduespartier er udnyttet i boligernes etablering, således alle boliger hver især er unikke med deres eget særpræg og specielle detaljer. Bygningens udseende mod både gade og gård er bevaret og forstærket - det, der var engang, kan stadig aflæses, således fremtiden ikke snydes for fortidens fortællinger. Boligerne er etableret som en blanding af mindre studie-egnede boliger samt større familievenlige boliger, hvilket giver en prisværdig sammensætning af beboere, hvor alt ikke er ens.

Solidt samarbejde

Glædeligt samarbejde mellem rådgiver og bygherre om et fælles mål for, at bevare mest muligt af den historiske fortælling samt skabe merværdi ikke blot for udvikler med for kommende beboere og omgivende naboer, kommunens sagsbehandling med samme resultat for øje og dygtige håndværkere har alt-i-alt skabt et smuk resultat.

Økonomi og værdiforøgelse

Konverteringen fra erhverv til boliger har øget værdien af ejendommen. Ligesom renoveringen med tanke for energiforbrug har forbedret projektet.

Parter bag projektet

CJ Arkitekter

Yderligere information om projektet

http://www.cj-arkitekter.dk/portfolio/olie-fabrikken/

Sted

H.N. Clausens Gade 9-11
8000 Aarhus C

Realiseret

2017

Indstillingsår

2018

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2