fbpx

Campus Emdrup

Fremtidens Campus Emdrup

Se mere

Campus Emdrup

Fremtidens Campus Emdrup

Læs projektets egen beskrivelse

I den nordvestlige del af Københavns Kommune ligger Campus Emdrup, en del af Dansk Pædagogisk Universitet (DPU), som danner rammerne om et stykke unik kulturhistorie, hvor blandt andet projektet store aula har dannet rammen om en fremtidig førerskole under den tyske besættelse.

Campus Emdrup består af en række bygninger fra forskellige byggeår, hvor nogle er sammenhængende og andre isoleret. Det giver et usammenhængende forløb og manglende fællesskabsånd i det daglige studieliv.

Gennem en nænsom renovering er ”Fremtidens Campus Emdrup” i dag et projekt, der gentænker datidens Campus Emdrup og opgraderer de overordnede udviklingsprincipper og designprincipper for udformning af et fysisk studiemiljø. Der manglede en sammenhængende logistik, og derfor har det været nødvendigt at forene og optimere bygningernes designudtryk.

”Fremtidens Campus Emdrup” tager udgangspunkt i følgende fire udviklingsprincipper: Inviterende, aktiverende, inspirerende og bæredygtig. Principperne understreger blandt andet betyder, at DPU har ønsket at åbne mere op mod omverdenen, udvise diversitet og invitere studerende indenfor i et inspirerende og engagerende læringsmiljø.
Gentænkningen af de eksisterende rumligheder har givet nye muligheder for fællesskab.

Den store Aula i Campus Emdrup kaldet Mødestedet var et stort, tomt rum med omkransende balkoner. Akustikken var hård og al tale susede rundet langs balkonsiderne. Med en gennemgribende renovering er det store åbne rum, blevet til et studiested, der tilbyder forskellige tilbud for læsepladser, fordybelse, udveksling og dialog og samlingssteder. Der blev skabt et varieret læringsmiljø, hvor studerende i dag kan vælge studieplads alt efter behov, og hvor indbygget vægpaneler sikrer en behagelige akustik.

Ligeledes er der blevet etableret et nyt storkøkken med tilhørende siddepladser integreret i et differentieret studiemiljø – kaldet SpiseStedet, hvor studerende, medarbejdere og professorer kan mødes i et uformelt rum.

Bygningerne, Spisestedet og Mødestedet, er blevet sammenkædet både fysisk og visuelt med to store siddetrapper, der forbinder de forskellige planer i bygningerne.

Udenfor ved projektets indgangsparti er en ældre gårdhave blev renoveret til en stor fælles siddetrappe, der skaber adgang mellem de to bygninger, sådan at man nu kan bevæge sig frit mellem SpiseStedet, MødeStedet, cafeen og studiebalkonerne.

Blik for brugerne

Campus Emdrup sammensatte bygningsmasse indeholder mange rum, kroge, gemmesteder og gangarealer, der ikke bare kan stå hen. Alle m² skal indgå i et samlet koncept, der både skaber liv, nysgerrighed, bedre betingelser for læring og som understreger, at disse bygninger er et velfungerende Campus. Renoveringen af Campus Emdrup udnytter de allerede eksisterende muligheder, folder dem ud og understreger deres potentiale i en ny og indtagbar indpakning. I udviklingen af inventaret har der været fokus på genbrug af eksisterende møbler. Sofaer har været til gennemgribende rensning, og eksisterende borde i aulaen er blevet gentænkt, så de i dag står på Studiebalkonen, dels langs væggen indbygget i nye akustiske vægpaneler, og dels langs værnet, hvor bordene er blevet opdelt og nu fungerer som studiepladser på første parket med udsyn over hele MødeStedet. Udendørs gav en hvid stenbelægning ved SpiseStedets fællesterrassse, området og bygningen problemer med genskin. Frem for at skifte belægning/overdække terrassen er der skabt nye siddemøbler med indbyggede træer, der giver skygge på solrige dage. Bygningens oprindelige funktion som førerskole har været en udfordring at vende til et pædagogisk læringsunivers. Det har været vigtigt at skabe et nyt indtryk af rumlighederne, og derfor er der blandt andet brugt varme farver i valg af træ og andre materialer. Store træer og planter i interiør sætter en ny dagsorden i aulaen, og det nye installationsgulvs bløde former giver et modsvar til symmetrien og de gennemgående søjletakter. Al inventar er implementeret i respekt for bygningens arkitektur og kulturhistorie. Det vil derfor være muligt at fjerne eller udskifte inventaret uden at røre ved bygningens oprindelige struktur. Inventar kan også skifte plads, rum eller bygningsdel, da inventarlinien dækker hele Campus.

Inspirerende ressourcetiltag

Det er let for brugerne at orientere sig på Campus Emdrup allerede fra hovedindgangen. I forbindelse med renoveringen af Campus Emdrup er der udviklet en egen inventar- og wayfinding linie, der har til formål at skabe en samhørighed og genkendelse i interiør igennem de mange uensartede rum i bygningen. Inventarlinjen omfatter blandt andet et stort podie, studiepladser i flere udgaver, planteafskærmning og det store karakteristiske trappemøbel, som er en del af ”Mødestedet”. Det nye inventar tager udgangspunkt i, at støjniveauet kan ændre sig eksempelvis ved mindre grupperinger og i gruppearbejde, da studerende i gruppen vil tale og arbejde inden for egen radius, og at stemmerne herved automatisk vil dæmpe sig. Ligesom fokuseret belysning er med til at danne rum-i-rum. Det er samspillet mellem funktion, indretning og understøttende lys og lyddæmpning, der sænker det samlede lydniveau, og som skaber et læringsrum, der fokuserer på støjreducerende effekter og behagelig belysning.

Eksempelværdi

Gentænkningen af de eksisterende rumligheder skaber nye muligheder for fællesskab blandt de studerende på Campus Emdrup. Ved flytning af enkle funktioner og understøttelse af andre, frem for at bygge nyt, er der opstået et attraktivt studiemiljø, der inviterer og inspirerer til læring og fordybelse blandt studerende, og som sætter spor både i det danske og udenlandske universitetsmiljø. Transformationen af Campus Emdrup er et eksempel på, hvordan renovering af et eksisterende bygningsværk, der indeholder et stykke unik kulturhistorie kan omdannes til et attraktivt studiemiljø og samlingssted. Fremtidens Campus Emdrup udtrykker sin egen identitet og har en karakterfuld udstråling i form af det samlende centrum, og differentierede opholds- og studiemiljøer, der understøtter forskellige brug og behov.

Parter bag projektet

Aarhus Universitet, Bygningsstyrelsen, Administrationscenter Arts, Arkitema, Sloth Møller, Inventar:Jönsson inventar, MødeStedet: Jakon, SpiseStedet: Hansen & Andersen AS

Sted

Tuborgvej 164
2400 København Ø

Fotos: Nye projektbilleder af Niels Nygaard

Realiseret

2022

Indstillingsår

2023, 2024

Anvendelse

Institution

Areal

501-5.000m2