fbpx

Farum Midtpunkt

Byomdannelse

Læs projektets egen beskrivelse

By-omdannelsesprojektet arbejdede med en central transformation af området ved at løse problemstillinger med massiv monofunktionalitet, isolation fra den omkringliggende by, mobilitet, dårligt image, manglende balance i boligudbud/efterspørgsel, uhensigtsmæssige opholdsområder og giftigt indeklima.

En massiv omdannelse i 2 blokke til et plejecenter og seniorbofællesskaber gav en arkitektoniske forandring, der er en æstetisk kobling mellem eksisterende og nybyggeri på højt niveau. P-arealerne er ændret til en lys & venlig adkomst, hvor det offentlige og boligafdelingen smelter sammen og nedbryder isolationen.

Afdelingen fik nye boligformer, der skaber øget sammenhæng i mobilitet og boligbehov. 12% af de ikoniske etageboliger blev ombygget til mindre enheder, der blev skabt moderne boliger med altanudvidelser ved sammenlægning af små hybler, og nye boligtyper ved ombygningen af gamle fællesrum og depoter.

Miljøprojekt i udearealerne åbnede som plejecenteret op til omverdenen og satte Farum Midtpunkt på borgerne i byens mentale bykort. Gennembrydningen af den massive langblok skabte en åben, skulpturel og lys adkomst til afdelingen. I forlængelse heraf etableredes en aktivitetspark, der i dag er rammen for beboere og mange af kommunens borgeres aktiviteter. Den svævende bro fra aktivitetspladsen mod gangstrøget giver nye opdagelsesmuligheder i afdelingen, i lighed med den nye svævende sti, der strækker sig på langs af afdelingen. I tilknytning til stien er skabt små lommehaver og hot spots med mange forskellige sanse- og oplevelsesmuligheder.

Med by-omdannelsesprojektet er det muligt at se positive effekter som øget sammenhængskraft både mellem beboerne i afdelingen, og mellem Farum Midtpunkt og den omkringliggende by. Effekterne afspejles ikke alene i de sociale relationer og den oplevede tryghed, men ligeledes i positiv medieomtale og på sunde ventelister med en markant øget efterspørgsel på boliger i en afdeling, der i årtier har været plaget af massiv tomgang.

Brugskvalitet

Der er øget tryghed, bo- & livskvalitet i afdelingen. Nye boligformer og boligstørrelser øger mobilitet gennem beboernes boligliv. Udearealerne giver anledning til positive aktiviteter og ophold. Offentlige funktioner giver liv og arbejdspladser i området

Bidrag til omgivelser

Afdelingen er blevet et attraktivt trækplaster - både ude og inde. Kommunens nye plejecenter er populært. Børn, unge, voksne og ældre i kommunen og omegn, har fået anledning til at opholde sig i området.

Eksempelværdi

Renovering som afsæt for by-omdannelse bidrager ved ikke alene at løfte kvaliteten af byggeriet, men i lige så høj grad til at skabe en by i balance.

Solidt samarbejde

Koordineringen af 5 byggeprojekter har krævet en tæt dialog og samarbejde mellem bygherre og rådgivere. I relation til genhusning af over 400 lejemål har der været et omfangsrigt tværfagligt samarbejde mellem kommune, bygherre, beboere og entreprenører.

Økonomi og værdiforøgelse

Øget socialværdi fastholder beboere, der ellers ville fraflytte. Attraktionsværdien øger efterspørgsel på boliger og giver ventelister, hvor der tidligere var tomgang.

Udførelseskvalitet

Den unikke modernistiske arkitektur med beton og corten har været spejlet og anvendt i omdannelse af eksisterende blokke til plejecenteret, samt nye tiltag i udearealerne, så fusionen mellem eksisterende og nyt er en arkitektonisk synergi.

Parter bag projektet

Furesø boligselskab, KAB, Dominia, Enemærke & Petersen, Mangor & Nagel, Hoffmann, BogL, JJW, Rambøll arkitektur, landskab og proces, Asserballe & Knudsen, Ole Jepsen og Domus arkitekter.

Sted

Farum Midtpunkt
3520 Farum

Realiseret

2015

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017