fbpx

Auditoriebygning

DTU

Læs projektets egen beskrivelse

Fra lukket auditoriebygning til åben og transparent læringsmiljø

Bygning 303 er DTU’s største auditoriebygning og spiller en central rolle for de mange nye studerende, der hvert år starter på DTU. Med totalrenoveringen af de 3.300 kvadratmeter har de studerende fået de bedste fysiske rammer, der kan understøtte et aktivt studieliv, både fagligt og socialt.

Bygningen er opført i 1964 i forbindelse med at DTU byggede campus på Lundtoftesletten og stod inden renoveringen i store træk som da den blev opført designet til klassisk forelæsningsundervisning med terrasserede rum med fald mod tavlen, hvorfra underviseren kunne forelæse. Bygningen er bygget op omkring en central foyer – en stor ”indre gade” – der spænder i hele husets bredde og forbinder en allé i øst med et stort torv i vest. På hver side af foyeren er auditorier og databarer i varierende størrelse og kapacitet placeret.

Den store auditoriebygning er i dag forvandlet fra at være en lukket og mørk bygning programmeret til datidens undervisningsformer og envejskommunikation, til et transparent læringsmiljø, hvor grænserne mellem ude og inde, auditorier, og fællesområder er flydende, samtidig med at respekten for Koppels oprindelige arkitektur er bibeholdt.
De tunge døre er skiftet ud med dobbelt glasdøre, så man kan kigge ind i auditorierne og der er åbnet op mod udearealerne med nye glaspartier i facaderne, så man kan få et kig til det grønne. Foyerområderne er forvandlet fra passive gennemgangsrum til aktive læringsrum med specialdesignet ”tetris-møbler” i tilknytning til auditorierne, hvor de studerende bevæger sig frit mellem undervisning og selvstudie. En opgradering af indeklima, lys og akustik har været en væsentlig del af renoveringsopgaven, og betyder nu at akustikken understøtter den dialogbaserede undervisning og forskellige lysscenarier gør, at man ikke bliver påvirket af at være i bygningen over længere tid.

Læs mere om projektet på vores hjemmeside

Blik for brugerne

En komplet opgradering på samtlige klima- og teknikområder herunder akustik, lys og luft. Bygningen er løftet til gældende BR 15 krav. Blandt andet er der indgående arbejdet med etablering af energivenlige LED lyskilder.

Brugskvalitet

Projektet har transformeret en tidligere lukket bygningskrop til en åben og imødekomne bygning, hvor der er etableret lys ind fra alle verdenshjørner. Renoveringen har aktiveret store foyerarealer der tidligere kun fungerede som flugt-og transportveje gennem bygningen. Der er således blevet etableret tæt sammenhæng mellem foyerarealer og auditorier og databarer. Der er skabt en flydende overgang mellem selvstudie og auditorieundervisning, der understøtter nye læringsformer. Projektet er udstyret med en af de mest avancerede AV-installationer i nyere universitetsbyggeri. En af de mange nye faciliteter der er arbejdet indgående med er streaming, hvor der her gives mulighed for at der kan streames individuelt mellem samtlige i alt 9 undervisningsrum.

Bidrag til omgivelser

Renoveringen har haft den positive effekt at de studerende nu også bruger bygningen uden for de skemalagte timer. Bygningen er ikke længere en gennemgangsbygning men indgår sammen med de nærved liggende bygninger til et aktivt studiemiljø.

Eksempelværdi

Projektet er et eksempel på hvordan en auditoriebygning fra 1960’erne stramt programmeret til undervisning for den tidsperiode, kan omprogrammeres med respekt for den oprindelige arkitektur og samtidig opgraderes til nutidens og fremtidens krav.

Solidt samarbejde

Projektet er blevet til i et tæt samarbejde med universitetets brugere - undervisere, studerende, studiedekan og learning lab baseret på et grundigt predesignforløb. Der har været en meget frugtbart samarbejde mellem brugere, rådgivere, entreprenører og specialekonsulenter (lyd, lys, inventar) hvor alle har bidraget til at udvikle og indrette de bedste fysiske rammer for læring og der er blevet inddraget kapaciteter fra forskningsverdenen inden for udvikling af læringsmiljøer ligesom læringsmiljøer fra andre universiteter har været inspiration for udviklingen.

Økonomi og værdiforøgelse

Tag og ydervægge er efterisoleret maksimalt og på tekniksiden er der opgraderet på samtlige teknikfag med en væsentlig reduktion i samlede energiudgifter som resultat. Bygningen er blevet et state-of-the-art projekt for læringsmiljøer på DTU.

Udførelseskvalitet

Generelt fremstår materiale og udførelseskvalitet som værende meget høj. Inventar og snedkerarbejde helt ned i beslag og skruer er i højeste kvalitet og mange bygningsdele er nyudviklede. Håndværket fremstår i ypperste kvalitet.

Parter bag projektet

Bygherre: DTU
Totalrådgiver: Rørbæk & Møller Arkitekter Aps
Ingeniør: Alectia A/S
Entreprenør: NHH A/S
Inventar: Jönsson Inventar A/s
Lysdesign: Lightscape

Yderligere information om projektet

http://www.dtu.dk/om-dtu/praktisk-information/campusudvikling/byggeri_afsluttet/

Sted

DTU, Danmarks Tekniske Universitet, Bygning 303A, Asmussens Allé/Matematiktorvet
2800 Kongens Lyngby

Realiseret

2016

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Institution

Areal

501-5.000m2