fbpx

Våbenhus, Lille Fuglede Kirke

Læs projektets egen beskrivelse

I Lille Fuglede Kirke havde menighedrådet besluttet sig for at forny indgangen til kirken. Våbenhusets eksisterende gulv og trappeforløb var et cementstøbt og teglbelagt indgangsparti i en ikke speciel velovervejet blanding opstået ad hoc over et uvist antal år. Alt i alt en lidt ucharmerende indgangsflade til det historisk fine kirkeindre.

Som alt kirkebyggeri skal instanser, som provsti, stift og nationalmuseets kirkekonsulenter give tilladelse til bygningsmæssige ændringer. Men første udfordring var naturligvis at komme frem til et passende løsningsforslag.

Inspirationen hertil viste sig at befinde sig i kirkeskibet, hvor gulvet var ottekantede tegl med små kvadratiske mellem- fliser. Kirkebygningens rustikke middelalderfremtoning indbød derudover til at vælge enkle materialer med pondus, hvilket førte til valg af håndstrøgne munkesten til trappeløsningen.

En særlig udfordring var imidlertid at finde harmonisk symmetri i det kun 16 m2 store rum, idet indgang fra det fri og indgangen til kirkeskibet ligger forskudt i forhold til hinanden.

Dertil er våbenhusets loft er en firdelt hvælving og har sit eget fikspunkt.

Det var derfor en særlig glæde at lykkes med at få trappe og gulv til med sit mønster og orden, at opnå en samlet optisk symmetri.

De valgte lysarmaturer i messing (en omvendt tragt) er opsat, så der dannes en sikker skarp slagskygge ved trappetrinene.

Løsningsforslaget blev godkendt af alle instanser.

Alligevel viste der sig at være adskillige praktiske udfordringer på vej mod det endelige resultat.

F.eks. et teglkors i et underliggende gulv, en fuge, der ikke ville størkne, kalkskader på de nye messinglamper.

Et helt specielt vellykket samspil mellem bygherre, rådgiver, leverandører og en dygtig murer førte til et endeligt fint resultat, der måske får lov at være i flere hundrede år!

Lille Fuglede Kirke er en lille smukt beliggende hvidkalket kirke ca. 14 Km. SØ. for Kalundborg, Roskilde Stift, bygget omkr. 1200.

Brugskvalitet

Våbenhuset benyttes til andet end indgang. Det er her dåbsfamilier og brudepar gør deres entré. Det er her kisten passerer, det er her der spises kransekage og drikkes champagne efter nytårsgudstjenesten

Bidrag til omgivelser

Som det offentlige rum en kirke er, vil mange opleve det bygningsmæssige løft, renoveringen af gulvet i lille Fuglede har givet. Det lille sogns beboere oplever, at der værnes om netop deres kirke. Andre besøger kirken til Gudstjenester, koncerter m.v.

Solidt samarbejde

Alle involverede stillede op med velvilje og løsningsparate i forhold til alle undervejs opståede uforudsigelige udfordringer. Bygherren med tålmodig venten. Hjælpsom teglleverandør. Erfarent murerfirma. Stædig arkitekt.

Udførelseskvalitet

Trappen udført i håndstrøgne munkesten og gulv i ottekantede og kvadratiske gule gulvtegl er udlagt forbilledligt. De specialtfremstillede messinglamper er valgt og med vidende og erfaren belysningsvejledning fra leverandør

Parter bag projektet

Bygherre: Menighedsrådet Lille Fuglede Kirke v/ Jan Holbech Larsen,
Rådgiver: Tegnestuen Blomsten v/Anette Mørch arkitekt m.a.a.
Entreprenør: Øens Murerfirma A/S

Sted

Lille Fuglede Kirke
4490 Jerslev

Realiseret

2016

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Kultur

Areal

1-500m2