fbpx

Brønnums Hus Office Club

Læs projektets egen beskrivelse

Brønnums Hus på Kongens Nytorv er blandt de tidligste danske eksempler på historicismen kendetegnet ved brug af motiver fra italiensk og fransk renæssance. En bygning fra 1866 med rig og malerisk-plastisk fremtræden tegnet af arkitekten Ferdinand Vilhelm Jensen – og fredet så sent som i 1995.
Lige siden opførelsen har huset dannet ramme om en lang række menneskers liv, hvis kreativitet og vid har sat præg på dansk kulturhistorie.

I 1871 åbnede café ”Brønnum” i stueetagen, og stedet var godt besøgt, ikke mindst af kunstnere og studerende fra det nærliggende Kunstakademi på Charlottenborg men også af skuespillere og sangere fra det ligeså nære Kongelige Teater. Et leben, som har skrevet sig ind i historien om københavnernes kultur- og forlystelsesliv udfoldede sig her, og det fortsatte helt frem til den sørgelige lukning af etablissementet tilbage i 1980’erne, altså tæt på de 100 år senere.
Husets øvrige etager dannede fra starten rammen om gode borgerhjem, hvor essensen af det 19. århundredes kulturliv, stil og stemning udfoldedes. Her boede familier, som besøgtes af personligheder som H. C. Andersen, balletmesteren August Bournonville, komponisterne Niels W. gade, J.P.E. Hartmann og Edward Grieg.

Med renoveringen er det ønsket, at huset igen skal summe af liv.

1. – 4. sal udlejes derfor nu efter kontorhotel-koncept, og det betyder, at op til 150 lejere har deres arbejdsplads og daglige gang i huset. I sagens natur besøges de ofte af kunder og gæster udefra, og derfor har endnu flere direkte adgang til oplevelsen af det historisk markante og betydningsfulde hus. I stueetagen indrettes igen bar i 2016, og endnu flere vil kunne opholde sig huset, som i dag er af nærmest ikonisk karakter.

Bygningens rumdisponering er i store træk ført tilbage til det oprindelige, og den stærkt nedbrudte facade er genoprettet. Flere dekorede interiører er blevet tilbageført til deres oprindelige storhed, og nye el- og vvs installationer er udført skjult under plankegulve, nye forsatsvinduer monteret mv. Brolægningen i gården er omlagt i forbindelse med ny kloakering, og gulvet i porten mellem Kongens Nytorv og gården er lagt i massiv egetræ.

Brugskvalitet

Med det nye koncept for anvendelse af huset er der fokuseret på optimale muligheder for videndeling, samvær og tilgængelighed. Beboeren og den besøgende kan opleve, lære af og lade sig inspirere af et arkitekturhistorisk og typologisk betydningsfuldt hus, som med en egen skønhed og genius loci påvirker krop og sanser.

Bidrag til omgivelser

Eksempelværdi

Med renoveringen af Brønnums Hus er det økonomiske grundlag for fortsat vedligehold og bevaring af en fredet bygning sikret. Det skyldes hovedsagelig beslutningen om, at man med renoveringen tilgodeser muligheden for tidssvarende og fleksibel udnyttelse af husets rum efter kontorhotel-konceptet og det ’sharing is caring’ princip, som husets beboere så bliver en del af. Det er altså accepten af transformation og af ny og forandret brug af huset, som grundlæggende sikrer bevaringen af det kulturbærende og stedsspecifikke.

Udførelseskvalitet

Der er ved renoveringen lagt vægt på valg af materialer og løsninger, som patinerer, ældes og nedbrydes i samme takt. Hermed forlænges overfladers og konstruktioners levetid, vedligeholdelsesproces og -økonomi optimeres og ejendoms- og arkitektonisk værdi sikres.

Parter bag projektet

Karberghus A/S, Brønnums Hus Office Club, Slots- og Kulturstyrelsen, Ole Hagen Arkitekter A/S, udført i fagentrepriser

Sted

August Bournonvilles Passage 1
1055 København K

Realiseret

2015

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Erhverv

Areal

501-5.000m2