fbpx

Korsløkkeparken

Læs projektets egen beskrivelse

FAB indstiller renovering af Korsløkkeparken afd. 37 som er en del af en samlet fysisk helhedsplan. Korsløkkeparken, som ligger i området mellem Nyborgvej, Ørbækvej og Munkerisvej. Korsløkkeparken består af fire selvstændige afdelinger, som er opført i årene 1958 –78. Afdelingerne med deres mange boliger har i nyere tid været både nedslidte og utidssvarende og hele området har trængt til en gennemgribende renovering og energiforbedring for at fremtidssikre boligerne et godt stykke ind i fremtiden.
Områdets 1156 boliger reduceres til 1028 gennem sammenlægninger og ombygninger. Heraf bliver de 402 indrettet som tilgængelighedsboliger, som er forberedt til kørestolsbruger. Der kommer elevator i samtlige opgange samt videodørtelefoner.
FAB har den 14. marts første spadestik på etablering af et stort fælles beboerhus som har til formål bl.a at styrke sammenhængskraften i et område med over 60 forskellige nationaliteter. Et hus der inviterer alle naboerne fra boligkvartererne omkring til arrangementer – Et fyrtårn mod omverden.
Renoveringen er Fyns største boligrenovering med byggestart i foråret 2014. De første beboere kunne flytte tilbage til deres færdigrenoverede lejlighed den 1. oktober 2014. Det forventes, at hele Korsløkkeparken vil være færdigrenoveret medio 2020.
Afdeling 37, som består af fem boligblokke på i alt 384 boliger, og er første af fire etaper for renovering af hele Korsløkken. De første opgange blev taget i brug for snart 2 ½ år siden og den sidste lejlighed blev afleveret december 2016.

http://subsites.odense.dk/subsites3/baeredygtighedsraad/topmenu/odense%20baeredygtighedspris/fyns-almennyttige-boligselskabs-renovering-af-korsloekken-loeb-af-med-odense-baeredygtighedspris
http://www.bygtilvaekst.dk/2015/06/renovering-af-korsloekkeparken
http://miljoforumfyn.dk/nyheder_/2015-12-10_diplomfest-og-jubilaeum
http://udviklingfyn.videoportal.digizuite.dk/#!/video/669
http://fabbo.dk/wp-content/uploads/2016/02/Facelift-til-Korsl%C3%B8kke.pdf

Blik for brugerne

Nærmere tekstbeskrivelse se bilag

Brugskvalitet

Nærmere tekstbeskrivelse se bilag

Bidrag til omgivelser

Nærmere tekstbeskrivelse se bilag

Eksempelværdi

Nærmere tekstbeskrivelse se bilag.

Solidt samarbejde

Nærmere tekstbeskrivelse se bilag

Økonomi og værdiforøgelse

Nærmere tekstbeskrivelse se bilag

Udførelseskvalitet

Nærmere tekstbeskrivelse se bilag

Parter bag projektet

Bygherre: Fyns Almennyttige Boligselskab
Totalrådgiver: Rambøll Odense
Arkitekt: Archidea og C&W arkitekter
Hovedentreprenør: 5E-byg

Yderligere information om projektet

http://korslokkeparken-g.fabbo.dk/helhedsplan/

Sted

Området mellem Nyborgvej, Ørbækvej og Munkerisvej – Færdig byggeri hus 37-4 & 37-5, Nyborgvej 313 – 339
5220 Odense SØ

Realiseret

2014

Indstillingsår

2016, 2017

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017