fbpx

Tårnet

Hald Hovedgaard

Realiseret

2015

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Kultur

Areal

1-500m2

Læs projektets egen beskrivelse

Det Danske Forfatter- og Oversættercenter har siden år 2000 været refugium for danske og udenlandske forfattere, samt danske oversættere og illustratorer. At indrette et bibliotek i ”Tårnets” mezzanin-etage der stod hen med bl.a. fire tomme værelser var længe en drøm. Allerede i 2000 lavede arkitekt kgl. bygningsinspektør Niels Viumet indretningsforslag. Men først i 2012 var finansieringen på plads og projektet kunne sættes i gang.
I projekteringen skulle to problemer løses: nye krav til flugtveje og brandsikring samt ny ”ophængning” af tårnbibliotekets gulv i tagkonstruktionens forstærkede bjælkekonstruktion.
Murermester Per Mossøe, Viborg, lavede efter ingeniørens anvisning en bjælkekonstruktion, som byggede videre på den eksisterende tagkonstruktion. Etageadskillelsen under det nye biblioteksrum forstærkedes af gennemgående bjælker i fuld længde (ikke limtræ), og fire kraftige gevindstænger erstattede de smedede bånd, som skjult i skillevæggene bar gulvet. (og loftet i Riddersalen, det store rum neden under). Gevindstænger skjultes i 4 træsøjler, som indgår som en del af rummets indretning. Murene i det indrettede rum blev nypudsede med kalkhydraulisk mørtel (NHL) og kalkede.
Synligt træværk (dog ikke reolerne), bl.a. indgangspartiets dør, de renoverede vinduer og søjlerne blevet malet med linoliemaling.
Som lyskilde valgtes en moderne dansk lampe SR1 fra &Tradition, som med sit enkle ambel-agtige udtryk fremstår helt tidløst.
To af rummet vægge opsattes speciallavede reoler fra loft til gulv, ligesom fire store blokke af dobbelte reoler står frit på gulvet.
Det færdige Tårnbibliotek blev indviet i februar 2015.
Det samlede resultat er et unikt rum som på den ene side passer til den mere end 200 år gamle herregård, der i de centrale rum står stort set uændret ift. da de blev indrettede ca. 1800, og på den anden side er et umusealt rum, der også fortæller historien om, at det er indrettet i 2015.

Brugskvalitet

Mezzaninetagen stod ubrugt hen bl.a. krav fra brandmyndighederne, men kan nu bruges at forfattere (m.fl.) som besøger Hald Hovedgaard

Eksempelværdi

Der kan bygges nyt i et fredet hus uden, at der bygges "gammelt" og uden at det skæmmer det eksistende.

Samarbejde

Projektet gennemførtes på initiativ af lejer, der skaffede finansieringen og stod som bygherre, i samarbejde med huset ejer (Naturstyrelsen).

Udførelseskvalitet

Den arkitektoniske løsning,hvor gulvet hæves næsten umærkbart for at give plads tli et nyt bjælkelag i samsplil med de de ingeniørmæssige konstruktioner som gør det muligt fortsat at hænge gulve op i loftet. Den ene håndværkers kælen for alle deltaljer.

Yderligere information om projektet

https://www.facebook.com/TaarnetPaaHald

Sted

Ravnsbjergvej 76
8800 Viborg