fbpx

Birkerød Vandforsyning

Ombygning og optimering af vandforsyning

Se mere

Birkerød Vandforsyning

Ombygning og optimering af vandforsyning

Læs projektets egen beskrivelse

Birkerød Vandforsyning var nødt til at udføre en grundlæggende ombygning, dels for at imødekomme påbud om sikring eksisterende underjordisk vandtank, dels for at optimere fremtidig drift.

Birkerød Vandforsyning forestillede sig, at de var nødt til at bygge en etage ovenpå det eksisterende værksted, for at løse fremtid behov. Men da vi dykkede ned i projektet, kom vi frem til en mere enkel løsning, som både bevarende bygningens enkle arkitektur og var ressourcebesparende.

Det gamle værksted blev til kantine og mødested, skoletjeneste og bestyrelseslokale i et og samme rum, som ligger i forlængelse af den nye administration og ”vandproduktionen”. Værkstedet blev flyttet til en ny let hal, som også huser alle maskiner.

Tagkonstruktionen blev delvis skriftet, for at få rumhøjde og en homogen bygning. På både hovedhus og hal blev der langt et solcelletag, som leverer strøm til rensningen af vand, der er en energisluger.

En del af opgaven var også at optimere opbevaring af jord, sand og grus, samt muliggøre nem manøvrering af maskiner. Det samt kravet om at sikre vandtanken, betingende desværre at en mindre villa, var nødt til at blive revet ned. Man flytter ikke lige en vandforsyning.

At skærme naboer i forhold til støj fra maskiner, var også en væsentlig del af projektet. Det blev løst med en støjmur og beplantet jordvold, beplantning blev i det hele taget vægtet, for at tilføre en biodiversitet som et af flere bæredygtige tiltage.

Inspirerende ressourcetiltag

Solcelletaget som strømforsyning til Birkerød Vandforsynings el-forbrug var en væsentlig del af projektet, og som man kan se på billederne er det et tag som i udtryk underordner sig bygningens udtryk og passer ind.

Eksempelværdi

Projektets eksempelværdi ligger i at man ved at gentænke en bygning, kunne opfylde nye behov uden at bygge til, som først var planen. Samt at tillægge en simpel rødstensbygning arkitektonisk værdi, og underlægge sig dens natur.

Parter bag projektet

Bygherre: Birkerød Vandforsyning
Arkitekt: Spacelab ApS
Ingeniør: Regnestuen
Hovedentreprenør: Lauritz Hannibal ApS

Yderligere information om projektet

https://www.spacelab.dk/projekter/transformation-birkeroed-vandforsynig/

Sted

Birskop Svanes Vej 15
3460 Birkerød

Fotos: Spacelab ApS

Realiseret

2022

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Erhverv

Areal

1-500m2