fbpx

BASECAMP SOUTH CAMPUS

Erhvervslokaler transformeret til 350 studieboliger

Se mere

BASECAMP SOUTH CAMPUS

Erhvervslokaler transformeret til 350 studieboliger

Læs projektets egen beskrivelse

Birketinget 6 tæt ved Ørestad Nord er blevet transformeret fra hjem for hovedstadens bibliotekarstuderende til nu at indeholde 352 moderne lejeboliger til studerende. Hvert værelse er ca. 25 m2, alle med privat bad og små køkkener. De to hovedbygninger rummer boliger til de studerende, mens mellembygningen og kælderen er præget af fællesfaciliteter, såsom studierum, fælleskøkken, fitnessområde, spillelokale, biografrum, hobbyrum m.m. hvor beboerne kan udfolde sig. Udendørsarealerne er grønne og
inviterer til socialt samvær, både på tagterrasserne, men også i de grønne udeområder.

Projektet er baseret på BaseCamps koncept, der har studieboliger i både Danmark, Tyskland og Polen.

Blik for brugerne

I langt de fleste tilfælde er det mest bæredygtige valg at genanvende de bygninger vi allerede har. Bygningen Birketinget 6, som nu rummer BaseCamp Søndre Campus, er et godt eksempel på dette. Bygningen der tidligere har været anvendt til undervisning og forskning, er gennem en ombygning nu er konverteret til ungdomsboliger. Klimahensyn og bæredygtighed er tænkt ind i alle projektets faser og i selve løsningen, i særlig grad har man tænkt i løsninger med et lavt energiforbrug

Inspirerende ressourcetiltag

Projektet er i særdeles høj grad formet efter beboernes behov med forskellige rum til socialt samvær, biograf, fitnessrum, mindre fælleskøkkener o.l. i et innovativt design af Studio Aisslingers design. Det fungerer optimalt og vurderes positivt af brugerne. Samtidig gør projektet en forskel for de nære omgivelser, som er boligområdet Urbanplanen, ved at bidrage med sociale, arkitektoniske og oplevelsesmæssige kvaliteter.

Eksempelværdi

Projektet rummer et potentiale for at danne skole og udvikle ombygningsdisciplinen, særligt i forhold til ungdomsboliger. Gennem de konkrete løsninger tjener det som eksempel og inspiration for andre – både i stor og lille skala.

Solidt samarbejde

Med en international investor, et tysk designbureau, en polsk producent af det skræddersyede design og inventar, og med totalentreprenør og bygherrerådgiver fra Danmark, er projektet godt eksempel på et vellykket internationalt samarbejde.

Levende bygningskultur

Håndværk, rådgivning og arkitektur i projektet er udført på et højt fagligt niveau. Specielt den – efter danske traditioner – legende og farverige indretning, der peger tilbage på Verner Panton, har givet projektet et værdiløft – både for bygningen, for ejerne og for brugerne.

Parter bag projektet

Bygherre: BaseCamp Student Real Estate ApS
Bygherrerådgiver: Wissenberg
Arkitekt: Lars Gitz Architects

Yderligere information om projektet

https://wissenberg.dk/projects/birketinget-6-basecamp-soendre-campus/

Sted

Birketinget 6
2300 København

Realiseret

2021

Indstillingsår

2022, 2023

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2