fbpx

Vestre Skole

Børnenes Skole i Børnenes Hovedstad

Se mere

Vestre Skole

Børnenes Skole i Børnenes Hovedstad

Læs projektets egen beskrivelse

Hvilket sted kan du bedst lide på skolen? Og hvad kan du ikke lide? Tag billeder af det.
Sådan lød en af mange opgaver til eleverne på Vestre Skole, da skolen stod over for at blive ombygget. Alle elever fik på forskellige måder mulighed for at sætte deres præg. Nogle elever fik en plantegning, hvor de blev bedt om at tegne deres klasseværelse, som de ville have det.
En af de største forandringer for skolens elever og personale er klasselokalerne. De er nemlig indrettet med elevernes forskelligheder for øje og med bedre muligheder for at imødekomme den forskelligartet undervisning som folkeskolen i dag tilbyder. Hvert klasselokale i indskolingen og på mellemtrinet består af et stor lokale og to små lokaler. Adgangen til de to små lokaler forgår kun via det store lokale gennem åbninger uden døre så der sikres en nærhed mellem lokalerne. I det store lokale er plads til gruppearbejde og fælles debat for hele klassen. Her er også små flytbare akustikvægge på hjul som danner 4 afskærmede plaser til de elever der har mere behov for afskærmning. Ved at disse pladser er i det store fælles rum er de elever der benytter sig af disse pladser stadig med i fællesskabet, men kan vende blikket væk når de føler for det. De to små lokaler er et fordybelseslokale og et formidlingslokale. I formidlingslokalet er der en siddetrappe. Her starter lektionerne med en fælles formidling og afsluttes ligeledes i fællesskab her. Elevpræsentationer kan også forgå i dette lokale, ligesom lokale også bruges til arbejdslokale for klassens elever. Faktisk er trappen et af elevernes fortrukne arbejdssteder, både til individuelle opgaver og til gruppearbejde. Det andet lille lokale, fordybelseslokalet, er et lokale med en bænk polstret med tæpper her er borde og puffer. Her er også mulighed for individuelt arbejde og arbejde i en eller to små grupper.
Lærerne oplever de 3 lokaler som en stor positiv forandring. Det er rart at kunne sprede eleverne ud i forskellige miljøer samtidig med at elever og lærer stadig er tæt på hinanden. På den måde kan hver enkelte elevs behov bedre tilgodeses samtidig med at læreren altid er i nærheden og bedre kan guide og vejlede.
I udskolingen er klasserne lidt anderledes indrettet. Her har de også et stor fælles lokale med plads til gruppe arbejde, de har også et fordybelsesrum men i stedet for formidlingslokalet med siddetrappen, har de et større proceslokale som deles af 2 klasser. I procesrummet er der højborde som nemt kan flyttes alt efter hvordan lokalet skal bruges. F.eks. hvis der skal laves meditation eller yoga. Lokalets største væg er malet med whiteboard maling så elever kan tegne og skrive på væggene. Desuden bruges lokalet også til gruppearbejde og individuelt arbejde. Det opleves positivt at eleverne har forskellige arbejdsmuligheder. Her er skabt mulighed for at man som elev ikke bare møder ind og sidder på samme stol hele dagen. Men at man kan vælge forskellige arbejde stillinger. Alene det at eleverne rejser sig og bevæger sig fra den ene plads til den anden har en positiv effekt.
Formidlingssituationerne i udskolingen foregår i det store lokale eller i udskolingens fælles formidlingslokale hvor der er plads til 2 – 3 klasser på en gang.
Noget af det vigtigste er, at eleverne oplever, at de er blevet hørt. Flere af eleverne har givet udtryk for, at det med siddetrappen var deres idé. Netop det at inddrage børnene har været en særlig del af projektet, hvor de har været med fra start til slut.
Det hænger sammen med Billund Kommunes vision om Børnenes Hovedstad. Her arbejder man for at femme børns muligheder og udvikling ved både at inddrage dem i processen og ende ud med at have kreative og legende læringsmiljøer. Budgettet på 64 millioner er både gået til nye, lækre klasseværelser, moderne faglokaler til hjemkundskab, fysik med mere, men der er også brugt en del penge på at skabe et bedre indendørs miljø med blandt andet udluftning.
Både elever, lærer, bygherre og rådgiver er glade for resultatet, men det var bestemt ikke uden udfordringer undervejs. Som mange andre byggerier, var renoveringen af Vestre Skole også ramt af corona og usikkerhed om leverancer. Oveni det gik totalrådgiveren konkurs, hvilket ellers er yderst sjældent. Heldigvis kom underrådgiveren til den konkursramte rådgiver, Moe Rådgivende Ingeniørfirma, til undsætning, så de sammen med forvaltningen og håndværkere kom i mål, og endda før tid. Oprindeligt skulle byggeriet være færdigt 1. september 2021, men med ja-hatten på lykkedes det at overlevere nøglerne til Vestre Skole allerede 15. april.

Inspirerende ressourcetiltag

Lærere og elever oplever en stor positiv forandring for muligheden for læring, nu hvor hver klasse har to ekstra lokaler i forlængelse af klasselokalet. Det betyder, at man enten kan lægge fokus på mere fordybelse eller på mere gruppearbejde og på den måde bedre tilgodese de forskellige elevers individuelle måde at lære på. Derudover oplever eleverne en stolthed over at se deres idéer komme til virkelighed - de har nemlig været med i processen fra start til slut.

Parter bag projektet

Bygherre: Billund Kommune. Rådgivende: Casa Arkitekter og Moe Rådgivende Ingeniørfirma. Udførende: Råhus: Torben Clausen A/S
Tømrer/snedker: Egil Rasmussen A/S
Tagarbejder: STB-Byg A/S
VVS: Vagner Knudsen & Sønner A/S
Ventilation: Bravida Danmark A/S
EL: BR-El A/S
CTS: ElCon A/S
Gulv: MT Gulve A/S
Maler: Nykjær-Andersen ApS
Anlæg: Entreprenørfirmaet J.P.K. ApS
Inventar: Lekolar SIS A/S
Brandtætning: Brandlukning Danmark ApS
Blik: Søren Østergaard A/S

Sted

Fælledvej 3
7200 Grindsted

Fotos: Billund Kommune

Realiseret

2021

Indstillingsår

2022, 2024

Jubilæumskategori

Institutioner

Areal

5.001-20.000m2