fbpx

Tårs Vandtårn

Vandtårn vækket af tornerosesøvn - nyt liv og nye funktioner samler og styrker det lokale fællesskab

Se mere

Tårs Vandtårn

Vandtårn vækket af tornerosesøvn - nyt liv og nye funktioner samler og styrker det lokale fællesskab

Læs projektets egen beskrivelse

Formålet med at renovere Tårs vandtårn er at tilføre byen en række unikke kvaliteter, der ikke findes andre steder og dermed bidrage til at Tårs kan fastholde og udvikle bosætning og levevilkår for byens og lokalsamfundets borgere.

Forladt og med minder om en svunden tid og teknologi – sådan har Tårs vandtårn stået i 50 år, omgærdet af en næsten torneroselignende tilstand.

Tårnet, der blev bygget i 1947, blev taget ud af drift i 1973 og tidens tand var unægteligt begyndt at gnave sin ind i det gamle murværk. Sten var begyndt at falde ned og den lille trappe, der førte op til tårnets top, måtte af sikkerhedsmæssige årsager afspærres.

Således stod man overfor et enkelt valg, om enten at rive tårnet ned eller mobilisere lokale kræfter og iværksætte en redningsaktion med henblik på at renovere og dermed redde det 75 år gamle tårn. Med et aktivt valg om at fastholde tårnet som en del af byens udviklingshistorie, hvor netop den industrielle udvikling kan aflæses samtidig med udvikling og integrering af nye kulturlag i byens identitet, vakte man med et kys, fra borgere og lokale instanser, vandtårnet til live igen – tårnet på Bålhøj, områdets højeste punkt er dermed vågnet fra sin tornerosesøvn.

Med få arkitektoniske elementer, der alle er udført med en enkel detaljering og med stor respekt for eksisterende og bevaringsværdige forhold, har vi med arkitektur, form og placering tilført nyt liv og nye funktioner, ikke kun til vandtårnet, men til Bålhøj, til glæde og gavn for lokalsamfundet og brugere i alle aldre.

Ad den nye, skulpturelle og brugervenlige, smedejernstrappe føres man op til et plateau på toppen af tårnets 13,7 meter. Herfra kan man spejde langt ud over det vendsysselske landskab og har tilmed udsigt helt til Rubjerg Knude Fyr 22 km. borte.

Blik for brugerne

Det har fra starten været vigtigt at bevare så stor del af de eksisterende forhold som muligt. Således har vi arbejdet ud fra et bæredygtigt princip om at transformere med få og nænsomme greb. Af reelle bygningsmæssige ændringer har vi indlagt tre etageadskillelser, udformet en udvendig og brugervenlig trappe samt udført enkelte nye døre og vinduer.

Inspirerende ressourcetiltag

Med udgangspunkt i en workshop for 6. klasse på Tårs Skole – under overskriften, ”Drøm et vandtårn”, har vi skabt et univers omkring vandtårnet, der inviterer til aktiviteter for byens og områdets borgere. Borgere har således været inddraget i processen med henblik på at opnå den bedst mulige løsning for udvikling af tårnet og området. Tårnet er derfor mere end blot et udkigspunkt. Tre døre fører ind til tårnets indre, hvor tre etager kan bruges til undervisning, møder og udstillinger. Udenfor kan man på facaden underholde sig med fysiske aktiviteter, som for eksempel rapelling og klatring. Tårnet ligger i umiddelbar nærhed af byparken og med enkle fysiske greb, er de allerede eksisterende og for stedet særlige ressourcer, blevet aktiveret og renoveringen af vandtårnet har i den grad bidraget til en udvikling af byens identitet, fællesskab og tiltrækningskraft.

Parter bag projektet

Bygherre:
Tårs Vandværk
Søparken 14B
9830 Tårs
Att. Lars Rishøj

Totalrådgiver:
ERIK arkitekter A/S

Underrådgiver:
Harde Larsen Rådgivende Ingeniører A/S

Hovedentreprenør:
Fruensgaard Byg ApS

Sted

Bredgade 117 A
9830 Tårs

Realiseret

2020

Indstillingsår

2022, 2023, 2024

Anvendelse

Institution

Areal

1-500m2