fbpx

Apotekerhaven

Renovering af boligkarré med 26 lejemål i Varde centrum

Se mere

Apotekerhaven

Renovering af boligkarré med 26 lejemål i Varde centrum

Læs projektets egen beskrivelse

INGENIØR´NE fra Esbjerg har i 2021 i samarbejde med Bolig Syd Vest, Vardearkitekterne Grønne & Jessen stået for en omfattende renovering af Apotekerhaven – en fremtrædende bebyggelse i den gamle indre by i Varde. Historisk kan bygningerne henføres tilbage til 1944, hvor de oprindeligt husede bl.a. sko- og sadelmager, bogtrykker samt smugkro.
Bygningerne blev revet ned i 1985 og en nye bebyggelse blev genopført samme år og indrettet til 35 ungdomsboliger, som lå i størrelsen 29-57 m2.
Efter 2001, hvor DOMEA Varde (i dag Bolig Syd Vest) for alvor blev klar over, at bygningernes manglende vedligehold krævede en ekstra indsats, gik arbejdet med at få genskabe bygningerne som attraktive almene boliger i midtbyen i tæt dialog med Varde Kommune.
Bygningerne er bevaringsværdige på grund af de gule facader og karakteristiske varde-skorstene, hvilket arkitekterne har på fineste vis har fået overført i forbindelse med udarbejdelse af projektet.
Helhedsplanen omfatter en gennemgribende renovering på indvendig og udvendig, hvor det praktisk talt kun er ydermurene og indvendige trapper, der står tilbage. Flere af de gamle lejligheder er blevet lagt sammen, så nu er der 26 almene boliger med fortrinsret for unge under uddannelse.
Den gennemgribende facaderenovering omfatter nye energivinduer og døre, zinkinddækkede kviste (vedligeholdelsesfri/lang levetid), efterisolering af tagkonstruktion og oplægning af nye røde tegltagsten, som er meget karakteristisk for Varde bymidte. Arkitekterne har endvidere arbejdet optimeret indretningen af lejlighederne ved at fjerne trapper indvendigt i lejemål ved etablering af udvendig altangang. Der etableres endvidere nye energibesparende installationer herunder brugsvandsveksler samt decentrale ventilationsanlæg med varmegenvinding for at sikre et sundt indeklima. Afregning af boligernes forbrug er blevet ændret, så der udføres direkte afregning til forsyningsværkerne. Alle rør er isoleret iht. gældende isoleringsnormer.
Udendørsarealerne optimeres således, at de bliver tilgængelige for kørestolsbrugere og indbyder til ophold.

Målsætningen for projektet har været at sikre almene boliger, der skaber gode hjem for mennesker med almindelige og lave indkomster på tværs af alle aldersgrupper for at styrke fællesskabet.
Endvidere har der været et stort ønske og bevidsthed om, at bidrage til den grønne omstilling ved at arbejde med klimaaftryk både i forbindelse med valg af materialer samt funktionalitet med et stærkt fokus på at sikre grøn drift. Ambitionen har været at klimaansvar, social og økonomisk ansvarlighed skal gå hånd i hånd.

Under udarbejdelse af helhedsplanen har der været stor opmærksomhed på den bæredygtige helhedstanke, der kan illustreres som en trekant de med tre aspekter som bør indgå i en samlet helhedsbetragtning af bæredygtig renovering: Økonomisk bæredygtighed, social bæredygtighed og miljømæssig bæredygtighed. Løsninger er valgt ud fra en afbalancering af disse tre aspekter. Løsninger blev således aldrig valgt ud fra kun et enkelt kriterium, men altid med det mål for øje at bæredygtigheden skal sikres ”på alle baner”. På den måde sikrer man en bredspektret løsning der tilgodeser både mennesket, miljøet og pengepungen. Idealet er at skabe en helhed som på alle måder er langtidsholdbar, sund og rentabel. Ejendommen er renoveret og fremtidssikret med afsæt i bygningernes gode kvaliteter. Dette danner grundlag for en stabil og økonomisk velfungerende boligafdeling, med betydeligt reducerede omkostninger til energi og vedligeholdelse.

Bilag

Blik for brugerne

Der er gennem hele projektet arbejdet med bæredygtighed som grundlag for beslutningerne om den bedst mulige fremtidssikring af byggeriet. Under renoveringen er vinduer blevet udskiftet til energirigtige vinduer, der overholder bygningsreglementets krav. Derudover er der udført mere isolering i klimaskærmen, hvor der stadig er taget højde for bygningernes udtryk.

Inspirerende ressourcetiltag

De store forandringer i brugskvalitet har taget afsæt i respekt for det eksisterende bygningsudtryk og er udmøntet i følgende løsninger: - Efterisolering af tag- og loftskonstruktion herunder fast undertag - Efterisolering og støbning af nye terrændæk - Energivinduer - Gennemlyste lejemål - Svalegangen udført i galvaniseret stålkonstruktion med opholdsareal ud for det enkelte lejemål - Etablering af kviste i vedligeholdelsesfrie materiale, som bidrager til en større rumfølelse i taglejlighederne - Alle lejemål i stueetagen er indrettet til tilgængelighed - Nye køkkener og bad med gulvvarme er indrettet funktionelt iht. nutidens krav om funktionalitet - Udskiftning af indvendig og udvendig belysning for energioptimering

Eksempelværdi

I gårdrummet har visionen været at skabe et grønt åndehul, hvor der også skal være hyggekroge, trappe-/siddetrin, borde og bænke, så beboerne kan nyde arealerne udenfor. I gårdrummet er der etableret et naturligt mødested i forbindelse med cykelskur, hvor tagbelægningen er udført som SEDUMtag. Desuden er der etableret en nedgravet affaldsløsning, hvor lejerne kan sortere affald i fire beholdere svarende til de nye krav fra Miljøstyrelsen. Løsningen er fremtidssikret og bæredygtig, da inddelingen i molokkerne kan tilpasses antal fraktioner løbende afhængig af behov og nye lovkrav.

Solidt samarbejde

At styre et så stort og komplekst projekt fra start til mål har til tider været en stor opgave. Mange interessenter, både i planlægnings- men også udførelsesfasen, har bidraget positivt til projektets udvikling. Der er gennemført en omfattende beboerinddragelse, hvor bebyggelsens engagerede beboere har bidraget til de mange beslutninger om det fremtidige Apotekerhaven. Varde Kommunes engagerede medarbejder i planafdelingen har ligeledes bidraget med stor entusiasme samt smidighed i forhold til løsninger, der har sikret byggeriets samlede udtryk samt funktionalitet.

Levende bygningskultur

Der har under projekteringen været stor fokus på detaljerne i facader og svalegang, og under udførelsen blev der udført en 1:1 mock-up af de fremtidige teknikrum/skakte. Løbende dialog mellem de projekterende og de udførende har under udførelsesfasen sikret gensidig videns overdragelse og dermed styret udførelseskvaliteten sikkert i havn.

Parter bag projektet

Bygherre: Bolig Syd Vest
Rådgiverteam: INGENIØR´NE og arkitektfirmaet Grønne & Jessen
Samarbejdspartner: Varde Kommune

Yderligere information om projektet

https://ugeavisen.dk/varde/artikel/35-ungdomsboliger-i-apotekerhaven-i-varde-er-nu-blevet-til-26-almene-boliger-klar-til-udlejning

Sted

Nørregade 2-8
6800 Varde

Realiseret

2021

Indstillingsår

2022

Jubilæumskategori

Bolig

Areal

501-5.000m2