fbpx

Vinder 2022

Fabers Fabrikker

En modulær byggemetode, som skaber billige og innovative boliger i bygningskulturarven

Se mere

Fabers Fabrikker

En modulær byggemetode, som skaber billige og innovative boliger i bygningskulturarven

Begrundelse for nominering

”Fabers Fabrikker er et eksempel på de her industribygninger, som findes mange steder i landet, hvor man har formået at få dem genaktiveret med stor succes. Det kan ofte være svært at bruge bygningerne som industri igen, men at transformere dem til boliger gør, at historien bliver boende i byen. Og det synes jeg er prisværdigt.”

”De digitale teknologier som eksempelvis 3D-scanning, der er blevet anvendt i det her projekt, har været med til at mindske spild forbundet med renoveringen. At kunne lave noget på en fabrik, hvor man har en nøjagtig digital model, gør, at man har kunne minimere spild og dermed mindske omkostningerne forbundet hermed. Det rummer et stort potentiale, som flere bør gøre brug af.”

(Citater fra Renoverprisens Nomineringsudvalg)

Læs projektets egen beskrivelse

Danmarks landdistrikter har en rig bygningskulturarv som risikerer at gå tabt. Gamle fabrikker og stationsbygninger ligger tomme hen og går i forfald, da der ikke er samme økonomiske incitament til at transformere dem, som der er i de større byer.

Hus i hus konceptet gør det rentabelt at transformere kulturarven til attraktive og billige boliger. I projektet er der udviklet en modulær byggemetode som kan anvendes bredt, og sikrer at hvert steds særlige identitet bevares. Konceptet skaber en arkitektur med spændende rumligheder, varians og taktilitet. De nye boliger kan være med til at skabe grobund for lokal udvikling, og skabe en øget livskvalitet for beboerne.

Transformationsstrategi – Hus i hus
Anvendes traditionelle byggemetoder er det dyrt, at transformere eksisterende bygninger. Det er udfordringer i forhold til energioptimering, tilpasning til det eksisterende hus skævheder, samt risikoen for uforudsete udgifter som øger prisen i forhold til nybyggeri.

Arcgencys ‘Hus i hus’ koncept vender udfordringerne til nye potentialer og skaber en ny boligtypologi med en stærk identitet og et lille fodaftryk.

Fabers Fabrikker er karakteriseret af sine særlige rumforløb. Bygningskroppen vidner om, hvordan fabrikken er blevet formet af sin kontekst, og har udviklet sig over tid. I stedet for at tilpasse fabrikken til boliger, har Arcgency valgt at tilpasse boligerne til fabrikken.

Kernen og skallen
I stedet for at renovere alle kvadratmeter og overflader lades store dele af den gamle fabrik stå som den er. Kun de bygningsdele som er i kritisk stand i forhold til bygningens levetid renoveres. Inde i de rå fabriksrum bygges en selvstændig trækonstruktion – fri af den eksisterende konstruktion. Vi kalder trækonstruktion for kernen og den eksisterende bygning for skallen. Hver bolig består af en kerne og en skal.

Kernen udgør den primære bolig. Den er kompakt, energieffektiv og bygget i naturlige materialer. Der er gode dagslysforhold, et godt indeklima og stor rumlig variation. Kernen indeholder; alrum, værelser, køkken og bad.

Skallen er et uopvarmet fleksibelt rum, hvor man afhængig af årstiden kan gøre det, der er svært at få plads til i en traditionel bolig; f.eks. fællesmiddage, atelier, indendørs legeplads eller værksted.

Parterne bag projektet:
Bygherre: Faaborg Midtfyn kommune med støtte fra Trafik-, Bygge- og boligstyrelsen
Bygningsejer: Martin Skibsted
Arkitekt: Arcgency
Ingeniør: Ekolab og Henry Jensen
Rådgiver: Arkitektskolen Aarhus, Jord Miljø og Rambøll
Entreprenør: PH Byg Faaborg 

Blik for brugerne

Hus i hus konceptet skaber en generøs bolig med et lille miljømæssigt fodaftryk. Den nye konstruktion, som udgør kernen, er kompakt og indeholder kun nødvendige funktioner. Det betyder færre kvadratmeter, som skal isoleres. Skallen giver et stort boligareal, men det er ‘billige‘ kvadratmeter, da de udgøres af den eksisterende konstruktion og ikke skal isoleres.

I Fabers Fabrikker er der arbejdet med at lave minimale gennembrud i den eksisterende konstruktion. Udover at spare udgifter til statikeren, er det med til at skabe nogle særlige rumforløb. De nye konstruktioner udføres i træ, med træfiberisolering, og indvendige overflader i træ behandlet med linolie. Udover at træ er et fornybart materiale, giver det gode sunde boliger med et godt indeklima. De nye konstruktioner opbygges modulært, hvilket mindsker arbejdstiden, og minimerer spild af materialer.

Boligerne er lette i drift. Alle overflader er mekanisk monteret, det gør at de let kan demonteres. Det gør det nemt at bygge om, vedligeholde og i sidste ende genbruge bygningsdele eller genanvende materialerne.

Inspirerende ressourcetiltag

Væggen mellem den nye konstruktion og den eksisterende bygning er opbygget af glaspartier som kan åbnes helt op. Det gør at overgangen, i de fleste af årets måneder, er flydende, og man oplever boligen som stor og fleksibel. I årets kolde måneder kan der lukkes af, men den visuelle kontakt bevares. Det er særligt mødet mellem det rå uopvarmede rum og den nye kerne som formidler bygningskulturarven. Her sættes de originale overflader med tydelige brugsspor og loftets romerdæk, i kontrast til de nye trækonstruktioner, og der opstår et spændingsfelt som gør boligerne til noget særligt. De fortæller om stedets historie, samtidig med at de skaber rammen om noget nyt.

Eksempelværdi

Fabers Fabrikker er et forsøgsprojekt som udvikler en byggemetode, der skaber billige, sunde og mere bæredygtige boliger i bygningskulturarven.

Projektet udfordrer vores måde at bo på, og den gængse opfattelse af en boligs størrelse. Udover den isolerede kerne som indeholder boligens basale elementer, giver de uopvarmede rum en bolig med historie, karakter og albuerum, som ændrer sig med årstiden.

Solidt samarbejde

Projektet er et resultatet af et bredt samarbejde. Det er igangsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, med Faaborg-Midtfyn Kommune som offentlig bygherre, og Martin Skibsted som privat bygningsejer. Arkitektskolen Aarhus har bidraget med viden, 3D scanning af den eksisterende bygning, og forskning i digital fremstilling af bygningselementer. De mange aktører har betydet at der var mange forskellige interesser at tilgodese, og gennem projektet har der været afholdt workshops og en studietur, for at skabe en åben dialog, og en fælles referenceramme for arkitekturen og projektet.

Levende bygningskultur

Projektets mål var at skabe en byggemetode til transformation af kulturarv som kan anvendes bredt og dermed komme mange til gode. Al opsamlet viden er “open source og vil være fuldt tilgængeligt for offentligheden gennem arkitektskolen og SBI.

Konstruktionen er udført i træ, da det giver et enkelt byggeri hvor det primære håndværk udføres af tømreren. Det giver færre grænseflader mellem fagene og dermed en enklere proces. Konceptet er bygget op om det standardiserede og det unikke.

De nye konstruktioner opbygges modulært og friholdes fra de eksisterende vægge. Der anvendes standardmaterialer, standardmål og rette vinkler. På den måde kan kernerne bygges uden at forholde sig til den eksisterende bygnings skævheder og det effektiviserer arbejdstiden.

Det unikke element er koblingen mellem den nye konstruktion og den eksisterende bygning. Det er eksempelvis en vinduesåbning. Her møder det regulære modul, de irregulære vægge i den eksisterende fabrik. Det unikke element fremstilles ved brug af 3D scanning og robot fabrikation. Scanningen af de eksisterende vægge anvendes til at modellere en 3D model. På baggrund af modellen designes skræddersyede lysninger som fremstilles af CNC robotter og der skabes et unikt møde mellem nyt og gammelt.

Konceptet er baseret på en industriel tankegang hvor hovedparten af bygningselementerne kan præfabrikeres. I pilotprojektet Fabers Fabrikker fremstilles elementerne lokalt, på en lille on-site fabrik, men ved større projekter kan konceptet skaleres op.

Parter bag projektet

Bygherre: Faaborg Midtfyn kommune med støtte fra Trafik-, Bygge- og boligstyrelsen
Bygningsejer: Martin Skibsted.
Arkitekt: Arcgency.
Ingeniør, energi: Ekolab.
Ingeniør, statik: Henry Jensen.
Forskning: Arkitektskolen Aarhus.
Miljø: Jord Miljø.
Entreprenør: PH Byg Faaborg
Fotos: Rasmus Hjortshøj - COAST Studio

Yderligere information om projektet

https://arcgency.com/fabers

Sted

Hestehavevej 22
5856 Ryslinge

Fotos: Rasmus Hjortshøj - COAST Studio

Realiseret

2020

Indstillingsår

2022

Jubilæumskategori

Bolig

Areal

1-500 m²