fbpx

AKB Lundtoftegade

Læs projektets egen beskrivelse

AKB Lundtoftegade er en almen etagebebyggelse i København NV fra 1970’erne. En samlende helhedsplan for bebyggelsen har med fokus på tryghedsskabende og boligsociale tiltag, nye arkitektoniske greb og et løft af udearealerne, gjort den tidligere ghetto til et rart og trygt sted at bo.

Mod Lundtoftegade har bebyggelsen fået et markant arkitektonisk løft ved opførelse af nye transparente glasfacader og trappetårne udsmykket med reference til de tidligere å-løb. 80 eksisterende boliger er blevet sammenlagt til 30 nye, rummelige familieboliger, med fokus på at tilføre området flere ressourcestærke beboere. Alle nye boliger, samt en række af de eksisterende, har fået nye, store altaner mod de grønne gårdrum. For alle øvrige boliger i bebyggelsen gælder, at sikkerheden er opgraderet med nye hoveddøre og indbrudssikring af vinduer.

I gårdrummet er der opført et nyt beboerkontor for at samle alle de administrative funktioner. Udearealerne er blevet løftet, bla. med støtte fra Statens Kunstfond til implementering af kunst i det offentlige rum. Tre nye skulpturer skaber identitet og liv, og i kombination med nye individuelle mønstre i belægningerne på de store brandgader, får hvert gårdrum sit eget unikke udtryk. Parkering inddrages ligeledes i gårdrummene med nye, grønne overdækninger over de sænkede p-arealer, mens en ny og forbedret lyssætning skaber tryghed og mindsker risikoen for hærværk og tyveri. Især tryghed har haft en stor betydning for projektet. Det lokale politi og interesseorganisationer har været inddraget i projektet fra første skitse, og erfaringerne fra dette samarbejde er omsat i design med øget fokus på belysning af stisystemer, bedre udsyn og overblik. Området åbnes op og inviterer lokalområdet ind til at benytte sig af de store grønne arealer med nye legepladser, boldbaner og aktivitetspladser for børn og voksne.

Blik for brugerne

Social bæredygtighed har fra starten været indtænkt i den overordnede tilgang til renoveringsprojektet. Samtidig er der arbejdet med solceller og energi- og ressourcebesparende armaturer såvel inde som ude.

Brugskvalitet

Med et mere varieret boligtilbud og trygge uderum er kvaliteten for den enkelte beboer højnet. Samtidig har valg af robuste materialer og løsninger kombineret med lavenergi produkter skabt en større brugskvalitet for beboerne med en udtalt tilfredshed.

Bidrag til omgivelser

Med opgradering af bygningernes facader og en åbning af gårdrummene mod de tilstødende omgivelse med nye tilbud, er der nu i langt højere grad mulighed for det sociale og uformelle møde mellem beboere, naboer og brugere af området.

Eksempelværdi

Ved at sammentænke bygninger og uderum i den fysiske helhedsplan i Lundtoftegade er det lykkedes at vende udviklingen i afdelingen, så bebyggelsen igen betragtes som et attraktivt botilbud med trygge udenoms arealer.

Solidt samarbejde

Samarbejdet med afdelingens mange udvalg og aktive beboere har løftet projektet fra starten. Lokalpolitiet og Foreningen Nydansker, samt en række konsulenter inden for forskellige fagområder har ligeledes været inde over projektet.

Økonomi og værdiforøgelse

Projektet har været støttet af både Landsbyggefonden og Statens Kunstfond. Med nye familieboliger har det været muligt at tiltrække ressourcestærke beboere. Sammenholdt med den tryghedsskabende effekt er værdiforøgelsen for afdelingen enorm.

Udførelseskvalitet

Der har været fokus på materialevalg og detaljer fra starten af projektet for såvel at skabe en genkendelighed omkring projektet, men også i forhold til at fastholde en høj kvalitet og robusthed over for slid i en almen bebyggelse.

Parter bag projektet

Pålsson Arkitekter
AKB Lundtoftegade
KAB

Sted

Lundtoftegade
2200 København N

Realiseret

2012

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017