fbpx

Buddingevej

Læs projektets egen beskrivelse

Der er udført en gennemgribende byggeteknisk opretning af bebyggelsen i forbindelse med ombygningen fra 24 små og nedslidte 1-rums boliger med et udsat boligsocialt miljø og betydelige udlejningsvanskeligheder til 15 moderne almene boliger, der med tilgængelighed i form af nyetableret elevator og brede altangange samt nyanlagte havearealer med fælles opholdsmuligheder for børn og voksne, nu henvender sig til alle aldersgrupper, det være sig enlige eller familier. Boligerne er enkelt disponerede med indgang fra nord og et storrum med entre og køkken/stue i ét, hvorfra der er adgang til altan/ fransk altan. Dertil kommer wc/bad der er indrettet med henblik på at kunne benyttes af kørestolsbrugere og forberedt til installation af vaskemaskine og tørretumbler.

Bebyggelsen er nu lys og venlig med en hvidpudset fa­cade i en enkel hovedform. Samspillet mellem åbne altangange mod nord og boligernes store glaspartier og altaner mod syd, samt den nye glaselevator giver et rigt facetteret udtryk. Dette understreges endvidere af altanernes matterede glasbrystnin­ger og farvede glasfelter – som et billede på lysets brydning i et prisme.

Projektet er gennemført med støtte fra Landsbyggefonden og Gladsaxe Kommune på basis af en helhedsplan for renovering, ombygning og fremtidssikring af bebyggelsen.

Blik for brugerne

Betonrenovering og udskiftning af facader. Tekniske installationer blev fremtidssikret.

Brugskvalitet

Se desuden eksempelværdi

Bidrag til omgivelser

En familie, som er flyttet ind efter renoveringen kom oprindeligt fra en ældre ejendom i selskabet, og de fortælle, at der er meget lidt lydt i Buddingeparken i forhold til en ældre ejendom. De er glade for renoveringen og for at bruge haveanlægget. De skal ned med 3 børn og udstyr er det utroligt praktisk med elevatoren i Buddingeparken. I haven/parken anvendes græsplænen til fodbold og legepladsen til leg. Ofte kommer der naboer forbi, og der er kontakt til altanerne, der alle vender mod haveanlægget.

Eksempelværdi

Af afdeling ens 24 boliger var der inden renoveringen kun 8, der var udlejet og det blev vurderet at problemerne med at få alle lejlighederne udlejet ville fortsætte med mindre der bliver gjort noget gennemgribende for at ændre ejendommens funktionalitet og fremtoning. Gladsaxe Kommune havde 100% anvisningsret til ejendommen, og den primære funktion for afdelingen var som en slags særboliger for beboere i kommunen med særlige boligbehov. Gladsaxe Kommune var indforstået med at medvirke til genhusning af de ca. 6 lejere i ejendommen, hvilket betød, at der efter renoveringen flyttede en ny gruppe beboere ind og at der i den forbindelse blev opbygget et nyt beboerdemokrati fra bunden.

Solidt samarbejde

Samarbejdet mellem bygherre, Kommune, Kuben, der var bygherrerådgiver og Mangor & Nagel som totalrådgivere mundede ud i en proces og et byggeri, med attraktive familielejligheder, som er eftertragtede.

Økonomi og værdiforøgelse

Tidligt i forløbet var forventningen, at energiforbruget til varme og varmt vand vil være 114 KWh/m2/år (normalår) svarende 139 MWh/normalår. For 2016 har Buddingeparken forbrugt 85,22 MWh, og varmeregnskabet 2016 laves ud fra dette forbrug. Som eksempel har vi en 4-værelses lejlighed med et bruttoetageareal på 100,3 m2 der indbetaler a’conto varme 600 kr./mdr. Når varmeregnskabet for 2016 opgøres er deres varmeregning reelt på 323 kr./mdr. I denne bolig bor der en familie med 2 voksne og 3 børn. Til daglig anvendes boligen tillige til privat dagpleje. Familien har varme på børneværelserne og gulvvarme i badeværelset tændt i fyrringsæsonen. Opholdsrum er fællesrum for køkken og stue, og der er kun sjældent behov for tændte varmekilder i opholdsrum. Byggeriet er gennemført og finansieret indenfor de godkendte økonomiske bevillinger. Ved ombygningen er tilført en række energibesparende foranstaltninger med energistyring samt foranstaltninger til lokal afledning af regnvand, der i forbindelse med den byggetekniske opretning og udbredt anvendelse af vedligeholdelsesvenlige materialer bidrager til reduktion af bebyggelsens driftsudgifter til glæde for huslejefastsættelsen. Projektet har vendt en negativ spiral med imageproblemer og betydelige lejetab til en moderne efterspurgt og velfungerende almen boligafdeling i økonomisk og boligsocial balance.

Parter bag projektet

Bygherre & Driftsherre: Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe
Bygherrerådgiver: Kuben Management A/S
Arkitekt, totalrådgiver: Mangor & Nagel A/S
Ingeniør:
Dominia A/S Landskabsarkitekt: Mangor & Nagel Plan+Landskab
Udførende hovedentreprenør: B. Nygaard Sørensen A/S

Sted

Buddingevej 203-205
2860 Søborg

Realiseret

2013

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017