fbpx

Træbeklædt enfamiliehus i Nivå

Helhedsorienteret energirenovering af typisk parcelhus

Se mere

Træbeklædt enfamiliehus i Nivå

Helhedsorienteret energirenovering af typisk parcelhus

Læs projektets egen beskrivelse

Mere end en klimaløsning.

Det oprindelige 70ér-hus fremstod to-delt, var utæt og især den øverste del af facaden dårligt isoleret ligesom adgangsforhold og rum-disponering var ulogisk og uden relation til omgivelserne. Energiforsyningen var utidssvarende.

Konkret består projektet -udover flere rumlige om-disponeringer- af nyt tag, ny ovenlys, ny vinduer fra gulv til loft, ny efterisolering samt ny facadebeklædning med Yaki Sugi.

I tæt dialog med bygherre og entreprenør udvikledes et enkelt greb med en samlende træbeklædning og få men vigtige og nænsomme transformationer for eksempel af en eksisterende trappe. Desuden prioriteredes øget dagslys både i større glaspartier i facaden såvel som flere ny ovenlys.

Udvendigt består den ny samlende facadeaptering af ild-behandlet træ, som skaber en homogen facade – men subtilt nuanceret med tre bredder lister, opsat i en bølgende bevægelse, som en skjult hilsen til det nært beliggende Øresund.

Disse 3 forskellige bredder lister er desuden indsat i felter af dybere lister, der markerer husets oprindelige åbninger og dermed refererer tilbage til huset oprindelige geometri, som en diskret hilsen til fortiden.

Det er en nænsom samlende transformation, som er mere end en klimaløsning.

Eksempelværdi

Et eksempel til efterfølgelse. Bygningen er en energirenovering, samtidig med at det i høj grad er en æstetisk, rumlig og dagslysmæssig transformation og opgradering af et typisk dansk parcelhus. Således er det både en holistisk, arkitektonisk tilgang, hvor vi løser mere end kun teknik, og det er en insisteren på at renovere frem for at bygge nyt, som gør det til et karakterfuldt eksempel til efterfølgelse. Projektet har meget stor eksempelværdi i forhold til fastholdelse og udvikling af en villavejs kvalitative arkitektoniske udtryk, og har eksempelværdi i forhold til klimaet ved at undlade “riv ned og byg nyt”, hvilket som bekendt ellers desværre ofte er tendensen, når det handler om danskernes foretrukne boligform: parcelhuset.

Parter bag projektet

Arkitekt: Svendborg Architects
Privat bygherre
Entreprenør: EenTilTræ Steffen Holm Jensen
Ingeniør: Ole Lentz og Karsten Bach
Landskab: Lybech Landskab
Konsulent: InSitu

Yderligere information om projektet

https://svendborgarchitects.dk/filter/projects/House-in-Niva

Sted

Nivå
2990 Storkøbenhavn

Fotos: Johnny Svendborg

Realiseret

2023

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Bolig

Areal

1-500m2