fbpx

30’er VILLA MED MERE LUFT

Renovering af original villa med respekt for detaljerne og fokus på dagslys

Se mere

30’er VILLA MED MERE LUFT

Renovering af original villa med respekt for detaljerne og fokus på dagslys

Læs projektets egen beskrivelse

Ejerne ønskede sig mere dagslys og en bedre udnyttet 1.sal i den smukke eksisterende villa med mange fine originale detaljer.
Eksisterende havde overetagen fladt loft og mørke rum.
Hovedgrebet for ombygningen blev en markant ændring af loftet, således det idag følger tagfladerne, og således synliggør de fine hanebånd.

Rummene var store men svære at indrette til fleksibel brug. Grundet stueplanens indretning og hovedtrappens placering, var det ikke i spil at ændre på trappeadgangen til 1.salen. Dertil har villaens meget tidstypisk et ganske stejlt tag, som begrænser anvendelsen af gulvet på 1.salen. Der var lavt til loftet og en mørk stemning.

Overtagen har idag et fleksibelt ‘mellemrum’, hvorfra der er adgang til soveværelse og kontor. Dette rum bruges som læsested, ekstra sovepladser, kontorniche og er i både visuel og auditiv forbindelse med stueplanen via trappen.

Soveværelset er mindre end tidligere, men fremstår betydeligt større pga. de dejlige ovenlys og indbygget opbevaring omkring sengen, der bidrager til en opfatelse af et simpelt og enkelt samt praktisk indrettet rum, med mange skabe.

Ønskerne for et kontor indeholdt mange meter reolplads. Løsningen blev en hel reolvæg, udnyttet helt til loftet, og uden direkte sollys. Således kunne den gode plads i kvisten bruges som arbejdssted.

Således har ejerne idag en bolig, som ikke ift. areal er blevet større, men ift. lys, rummelig og fornemmelsen er ganske meget større. Dertil et væsentligt forbedret indeklima ved lavere energiforbrug, færre temperaturudsving, dejligt dagslys og god akustik.

Med ganske få virkemidler som hanebåndene, der giver stemning, og flere ovenlys som giver lys, fremstår boligens 1.sal idag rummelig, hyggelig, charmerende og med en bedre og mere fleksibelt planløsning end før.
Ombygningen er mere simpel, hvilket afspejledes i entreprisesummen; ejerne har fået ganske meget for pengene, uden at gå på kompromis med ønskerne for, hvad 1.salen skal kunne bruges til i fremtiden.

Blik for brugerne

Arkitekturen og de fine originale detaljer, som villaen besad fra start er videreført tillidsfuldt ved de nye løsninger. Under taget med de gamle originale hanebånd er indrettet fleksible rum som tjener den moderne familie med hjemmearbejdsplads, forbydelsesrum og god opbevaring til formål. Uanset om villaen beboes af en børnefamilie eller seniorer kan rummene aktiveres til forskellige formål.

Eksempelværdi

Denne type villa findes der mange af i Danmark, som med fordel kan udvides opad fremfor udad. Dvs. man behøver ikke tilføre mere volumen eller flere kvm for at opnå bedre rum, fleksible opholdsmuligheder og ikke mindst et væsenligt forbedret indeklima, hvor mere isolering i taget bidrager til lavere enegirforbrug. Flere og bedre vinduer bidrager med passiv solvarme og godt daglys. Samt sikring af et godt indeklima. Samarbejdsformen for opgaven tjener til eksempelværdi, fordi der 'kun' er udarbejdet det materiale, som opgaven har haft brug for. Bygherres budget er anvendt på mest fornuftige vis uden unødvendige rådgiverydelser eller ekstraregninger fra entreprenøren.

Solidt samarbejde

Mellem bygherre, arkitekt og entreprenør opstod et ganske fint samarbejde, hvor der er brugt lang tid på at italesætte projektets omfang og gennemgå de byggetekniske løsninger. Samtalen er prioriteret fremfor tegninger, således omkostninger til rådgivere er holdt i den lave ende. Bygherre og arkitekt havde helt fra start et samarbejde på 'tilkaldebasis', således ejerne selv kunne varetage dele af opgaven, og arkitekten blev inddraget ved behov som fx. planløsning, dagslys, kontrakt, opstart med entreprenør m.fl.. På samme måde var samarbejdet med entreprenøren baseret på denne knowhow og dermed forslag for løsninger i et kvalitativt solidt og tillidsfuldt samarbejde.

Parter bag projektet

Bygherre: Ejer
Arkitekt: CJ Arkitekter v/ Rikke Bjerregaard

Yderligere information om projektet

www.cj-arkitekter.dk

Sted

J.L. Heibergs Vej 33
8230 Åbyhøj

Fotos: DanskeBoligarkitekter

Realiseret

2021

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Bolig

Areal

1-500m2