fbpx

Familieboliger i Bülows Palæ

Transformation af Statens Veterinære Serumlaboratorium til beboelse

Se mere

Familieboliger i Bülows Palæ

Transformation af Statens Veterinære Serumlaboratorium til beboelse

Læs projektets egen beskrivelse

Hovedbygningen til Statens Veterinære Serumlaboratorium på Frederiksberg er med transformationen blevet omdannet til 18 elegante, lyse lejligheder i varierende størrelser med markante kvaliteter som højt til loftet, store vinduer, skulpturelle trapper, nye altaner og ovenlys.

Bygningen har høj bevaringsværdi, og omdannelsen er udført med respekt for historien om det eksisterende forhus fra 1908 og baghuset fra 1934 samt bygningens nuværende arkitektoniske udtryk. Helheden er udtryk for det klassiske Frederiksberg med sildeben og stuk, fin detaljering af vinduesrammer og -hængsler, og den indhegnede asfaltplads, der før udgjorde bygningens forplads mod Bülowsvej er opgraderet til et levende grønt byrum, der er indpasset i områdets grønne campuskant samt et forhaveareal ind mod boligerne.

Der var givet tilladelse til, at baghuset kunne rives ned, men den stilrene funkisbygning fra 30’erne havde en række iboende kvaliteter, der gjorde den til en ressource i stedet for affald og sikrede væsentlige CO2-hensyn. Bygningen fortæller en historie fra en svunden tid, og det Frederiksberg, der også er kendetegnet ved netop baghuse og knopskydninger. Den rummede et særligt potentiale for at blive omdannet til lejligheder med højt til loftet, god rumdisponering og harmoniske proportioner. Samtidig bidrog den til at danne et fint gårdrum med L-form, der beskytter mod støjen ud til vejen.

For at bevare identiteten, autenticiteten og historien på bedste vis, er transformationen af bygningerne udført indefra og ud således, at forskellene i den oprindelige palæ- og funkisstil, er videreført og bl.a. går igen i materialevalg, farveholdning og finurlige detaljer. Samtidig er der fra en udvendig synsvinkel skabt en samlet helhed ved at forbedre forbindelsen mellem de to bygninger. Dette er opnået ved at give dem ensartede vinduer og altaner samt ved at etablere en fælles gårdhave. Denne strategi har ikke kun styrket sammenhængen mellem bygningerne, men har også bidraget til at skabe et mere ensartet og harmonisk arkitektonisk udtryk.

Inspirerende ressourcetiltag

Der er i projektet lagt vægt på optimal udnyttelse af ressourcerne. Dette er opnået gennem forskellige initiativer, herunder materialevalg, genbrug og optimering af bygningens areal. Et markant eksempel er bevarelsen af de eksisterende bærende konstruktioner i boligerne samt genbrug af ressourcer i videst muligt omfang. Alt fra de gamle teglsten til detaljer af høj kvalitet, såsom som døre, paneler og stuk er blevet genanvendt, og overflødige materialer er sendt til genbyg, for eksempel blev eksisterende tagsten knust og anvendt som grus, og overskydende træ blev genbrugt andre steder i bygningen. Konservatorer renoverede nænsomt sandstensornamenterne på facaden, der i sin helhed er blevet tilbageført til sit oprindelige udseende og kvalitet, bl.a. med tilføjelsen af kalkfuger og oprindelige vinduer og tagnedløb. Teknikken er blevet diskret integreret bag den originale murstens-skorsten for at bevare det autentiske udtryk. Selv finurlige og skæve detaljer er blevet bevaret for at give boligerne en særlig karakter og identitet. Eksempelvis er en smuk skulpturel rundebetontrappe i kælderen blevet bevaret trods dens ikke-logiske placering. For at maksimere bygningens areal er kælderen blevet aktivt udnyttet, og tagetagen er udnyttet langt bedre, end den var før, med nye kviste og vinduer og optimering af den eksisterende geometri. Hemse er tilføjet for at udnytte rummet optimalt, hvor der var særligt højt til loftet. Dette har resulteret i en intelligent og effektiv brug af ressourcer, samtidig med at bygningens funktionalitet og æstetik er blevet forbedret.

Solidt samarbejde

Partnerskabet bag projektet var helt særligt i sin dynamik, hvor bygherren udviste en stor kærlighed til bygningen og var til stede på byggepladsen dagligt. Den tætte geografiske nærhed mellem bygherren og arkitekten muliggjorde et intensivt on-site samarbejde, hvilket er afgørende ved renovering af gamle og uforudsigelige bygninger, der kræver en særlig omhyggelighed. Derudover blev der opretholdt et tæt og frugtbart samarbejde med Frederiksberg Kommune præget af hurtige beslutninger og konstruktiv dialog for at sikre, at projektet var i tråd med kommunens overordnede visioner for Frederiksberg som helhed. Ikke mindst med hensyn til integrationen af altaner med runde balustre og lette fiber-beton-gulve, ligesom tekniske installationer blev diskret placeret bag den originale murstens-skorsten for at bevare det autentiske udtryk. Bygherren forstod og respekterede arkitektens ønsker om at bevare så meget af den oprindelige bygning som muligt og styrede fagentreprisen med fokus på at sikre en håndværksmæssig kvalitet af højeste standard.

Faglig kvalitet

Projektet har en bemærkelsesværdig faglig kvalitet, hvor både tekniske løsninger og konstruktioner er omhyggeligt projekteret, veludførte og bærer præg af en høj håndværksmæssig kvalitet. Der er lagt vægt på at respektere bygningens eksisterende materialer og kvaliteter, samtidig med at der er taget hensyn til nutidens krav og behov. Entreen og lejlighederne er eksempler på dette høje faglige niveau, hvor materialerne er nøje udvalgt og indrettet med omhu. Egetræsgulve i sildebensmønster, stenfliser, stuk, messingbeslag og fyldte trædøre skaber en æstetisk og funktionel atmosfære. Inspirationen fra en stor egetræsdør i forhuset, forenklet i funkisstil til baghuset, demonstrerer en sensitivitet over for kontekst og en innovativ og nænsom tilgang til design og håndværk. Projektet viser også respekt for bygningens historie og arkitektoniske udtryk, hvor både det eksisterende forhus fra 1908 og baghuset fra 1934 er blevet bevaret og integreret i helheden. Det klassiske Frederiksberg-præg med sildeben og stuk samt fin detaljering af vinduesrammer og -hængsler bidrager til den autentiske atmosfære, og teknikken er blevet diskret integreret bag den originale murstens-skorsten for at bevare det originale udtryk. Tilgængelighed har været en prioritet i projektet, hvilket afspejles i integrationen af hydrauliske lifte og elevatorer for at sikre fuld tilgængelighed i alle boliger. Samtidig er de to bygninger fra forskellige årtier blevet bedre forbundet, hvilket forbedrer mødet med bygningen og samspillet med det omkringliggende miljø. Bygningernes ensartede materialevalg, herunder blødstrøgne røde tegl og røde tegltagsten, skaber en harmonisk sammenhæng. De nye vindueshuller, tage og altaner er udført med respekt for den eksisterende arkitektur og Frederiksberg-identitet, hvilket vidner om en omhyggelig tilgang til både æstetik og funktionalitet.

Levende bygningskultur

Projektet bidrager til en levende bygningskultur ved at skabe liv i bygningen og styrke stedets særlige identitet og historie. Renoveringen er udført med respekt for bygningens oprindelige arkitektoniske udtryk, stedets bygningskultur og det omkringliggende miljø. Hovedbygningen til det tidligere Kongelige Veterinære Serum Laboratorium på Frederiksberg er blevet transformeret til 18 elegante, lyse lejligheder i forskellige størrelser. Disse lejligheder har karakteristika som højt til loftet, store vinduer, skulpturelle trapper, nye altaner og ovenlys, som alle bidrager til en levende atmosfære. Indretningen af både entré og lejligheder er udført med materialer såsom egetræsgulve i sildebensmønster, stenfliser, stuk, messingbeslag og fyldte trædøre, hvilket fremhæver bygningens historiske charme. Renoveringen af bygningen har været præget af en respekt for dens historie og arkitektoniske udtryk. Der er blevet taget hensyn til det eksisterende forhus fra 1908 og baghuset fra 1934, samtidig med at bygningens nuværende karakter er bevaret. Elementer som sildeben, stuk og detaljerede vinduesrammer er blevet bibeholdt, og den tidligere asfaltplads er blevet omdannet til et grønt byrum, der integrerer bygningen smukt i sit omkringliggende miljø. Selvom der var tilladelse til at rive baghuset ned, blev dets arkitektoniske kvaliteter og historiske betydning anerkendt, hvilket førte til, at det blev bevaret og omdannet til lejligheder. Dette bidrog ikke kun til at bevare bygningens historie, men også til at skabe et harmonisk gårdrum, der beskytter mod omgivende støj og tilfører en ekstra dimension til projektet. For at bevare bygningernes identitet og historie er transformationen udført med omhu, både indvendigt og udvendigt. De originale stilarter er blevet respekteret og videreført gennem materialevalg, farvepalet og detaljer. Samtidig er der blevet skabt en sammenhængende helhed, hvor begge bygninger smelter sammen takket være ensartede vinduer, altaner og gårdhaver. Alt i alt repræsenterer dette projekt en vellykket transformation, der ikke kun bevarer bygningernes historie og identitet, men også beriger det omkringliggende miljø med en levende og funktionel bygningskultur.

Parter bag projektet

Bygherre: NREP, der også varetog fagenterprisen
Arkitekt: EFFEKT
Ingeniør: NIRAS
Entreprenører:
Stenkonservator: Katja Sonne-Hansen
Stenkonservator: Anne Prejsz
Sanering: J. Jensen, Sanering
Tømrer: Troels Hansen
Smed: Holbæk Ny Maskinværksted
Vinduer: Bøjsø Vinduer
Murer (Fliser): KBS Murer
Murer (Indvendig): Byg Nordic
Murer (Facader): Hansen og Andersen
Ventilation: VM Klima
EL og ADK: Wirework
VVS: Sven Mortensen
Maler: Malerfirmaet Preben Pedersen
Beton: Arkil
Kloak og Jord: CG Jensen
Køkkener: Invita

Sted

Bülowsvej 27 og 29
1870 Frederiksberg

Fotos: Juli Living, Pernille Greve og Søren Schaumburg Jensen

Realiseret

2023

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2