fbpx

Et godt indeklima i skolen giver bedre trivsel

19. aug 2022

Skoleåret er lige skudt i gang efter sommerferien, og for mange elever og lærere bliver det et nyt skoleår med hovedpine, træthed og dårlig trivsel, der går ud over undervisning og indlæring. Synderen er dårligt indeklima.

Kommuner og skoler landet over gør en stor indsats for at forbedre indeklimaet, men det giver stadig alvorlige problemer i mange folkeskoler. Det går ud over sundhed og trivsel – både hos elever og lærere. Dårligt indeklima giver nemlig dårlig indlæring og flere sygedage, og astma og allergi er hyppige årsager til fravær. Med Covid-19 blev det også meget tydeligt, at bedre luftkvalitet med mere rengøring og bedre ventilation er med til at reducere en smitterisiko.

Enkle tiltag er en god begyndelse

Bedre indeklima i skoler har været et særligt indsatsområde for den filantropiske forening Realdania siden 2016, og det er der kommet en lang række rapporter og også en eksempelsamling ud af med viden og inspiration til, hvad man kan gøre. Eksemplerne er projekter, der allerede er udført, og mange af dem er omfattende renoveringer, men der er også mange enkle løsninger, som er lette at komme i gang med, indtil der er ressourcer til at gøre noget mere. Er der f.eks. ikke midler til et nyt ventilationsanlæg, kan luftkvaliteten i klasselokalet forbedres ved tit at lufte ud. Det kan produkterne Skyen eller AirBird hjælpe med at huske, for Skyen skifter farve fra blå til rød, og den lille fugl pipper, når CO2-nivauet i lokalet er for højt, og dét får eleverne til at åbne vinduerne. Man kan også sørge for at rydde godt op, så der kan gøres bedre rent, for så samles der ikke så meget støv og skidt, der bidrager til en dårlig luftkvalitet. I én kommune begynder de netop med grundig oprydning og bedre rengøring, hvis de får en henvendelse fra en skole, der oplever problemer med indeklimaet. I én skole har de indbygget belysning i de nye lofter frem for at have løse armaturer, for de er svære at komme til, når der skal gøres rent, og derfor ender de som støvsamlere. På en anden skole er man som en fuldstændig integreret del af den eksisterende rengøringspraksis begyndt at anvende en særlig støvbinder i forbindelse med gulvvask to gange om ugen, og det har reduceret støvmængden betydeligt.

Mange skoler med i Renoverprisen

Det behøver derfor ikke være svært at forbedre indeklimaet, men de bedste resultater får man, når der sættes ind flere steder på samme tid, og her er det vigtigt at huske, at indeklima ikke kun handler om CO2-niveau og luftkvalitet, men også om lys, lyd og temperatur. Mange skoler er heldigvis godt i gang, og igennem de sidste 10 år med Renoverprisen har der været indstillet og nomineret en række skoler, der har haft særligt fokus på at forbedre indeklimaet ved at foretage større renoveringer med forskellige indeklimatiltag.

Solafskærmning sænker temperaturen

Én af dem er Nordagerskolen i Ringe på Fyn, som var nomineret til Renoverprisen i 2020. Facaden mod klasselokalerne er skiftet ud til en helt ny glasfacade, der ikke kun giver bedre lysforhold med mere dagslys, men også en smuk udsigt til en sø og grønne områder. For at undgå overophedning af solens varme, er der uden på bygningen opført en ny svalegang, der fungerer som solafskærmning. Samtidig er svalegangen flugtvej, og den er så bred, at der også er plads til møblering, så den kan bruges til ophold og undervisning. Renoveringen favner på den måde mange forskellige forbedringer, som eleverne fortæller, at de er glade for, fordi de kan komme ud og få noget frisk luft både i undervisningstiden og i frikvartererne.

Ud af klasselokalet

Eleverne må nemlig ikke opholde sig i lokalerne mellem timerne. Det betyder udover den friske luft, at de får bevæget sig, og at CO2-niveauet i lokalet falder, mens det står ubrugt, godt understøttet af et nyt ventilationsanlæg. Der er i dag kun faglokaler hos udskolingen på Nordagerskolen, så eleverne går rundt mellem de enkelte timer, og deres ting kan de have i lockers placeret ved indgangen til skolen. Skabene er festligt malet i forskellige farver, og udover at de bliver et mødested på tværs af klasserne, er de også med til at forbedre luftkvaliteten i faglokalerne, fordi eleverne kan opbevare deres overtøj, madpakker og andre ting i skabene, så det ikke ligger og flyder og samler støv.

Kirsten Baagø Jensen, der er afdelingsleder for mellemtrin og udskoling på Nordagerskolen og var involveret i renoveringen, der blev afsluttet i 2018, fortæller i dag, at intentionerne med renoveringen er blevet opfyldt:

”Vores ønske var at skabe de bedste fysiske forudsætninger for læring. Et godt indeklima er med til at give eleverne de mest optimale muligheder for at kunne fokusere og have energi til at være reelt deltagende i undervisningen,” fortæller hun.

Mindre larm og bedre luft

I 2016 var Vigerslev Allé Skole i Valby nomineret til Renoverprisen, og her blev også gennemført en omfattende renovering med indeklimaforbedringer. Klasselokalerne vender ud mod skolegården og andre aktive udeområder, og det gav problemer med dårlig luftkvalitet, for det var ikke optimalt at lufte ud ved at åbne vinduerne:

”Vi kan helt klart mærke, at lærerne nu har bedre styr på timerne, og at de føler sig mere afslappede, når de er i klasselokalerne med den udluftning, vi har nu – før måtte de gå ud nogle gange eller åbne vinduerne, men så kom der larm ude fra skolegården,” fortalte en elev i 8. klasse i forbindelse med nomineringen. Med renoveringen blev der installeret et ventilationsanlæg, så vinduerne kan holdes lukket og larmen holdes ude, samtidig med at luftkvaliteten er god.

Mere brugbart areal

Begge skoler har sammen med bl.a. Kirkebjerg Skole i Vanløse, der var nomineret til Renoverprisen i 2017, haft stort fokus på at inddrage nye arealer, der før har været gennemgangsrum, men nu også kan bruges til ophold. Ikke kun i frikvartererne, men også i timerne, hvor der i dag i højere grad lægges vægt på at kunne differentiere undervisningen, så den nogle gange foregår fælles, andre gange i grupper, og hvor det derfor er vigtigt at have rum og møblering, der understøtter dette. Hertil kommer, at der tit er elever, der gerne vil sidde alene og fordybe sig. De nye opholdsmuligheder betyder, at luftkvaliteten bliver bedre, fordi der er mere plads at sprede sig på, så de enkelte rum ikke bruges så intensivt som før.

Akustikregulering er afgørende

Muligheden for fordybelse kan også være med til at dæmpe støjniveauet, og i det hele taget er god akustik alfa og omega for at kunne udnytte de nye arealer. Derfor har de nævnte skoler arbejdet indgående med at akustikforbedre vægge og lofter og i mange tilfælde også de nye møbler, enten med decideret akustikdæmpende materiale eller med polstrede stole og sofaer, fordi stof er med til at skabe en bedre akustik. De tre skoler har på den måde ændret både aulaer, fællessale og gangarealer til indbydende opholdssteder, der både giver flere kvadratmeter i den samme bygning og en meget mere fleksibel anvendelse til både undervisning og pauser. Det er derfor ikke kun de typiske indeklimaparametre luft, lys, lyd og temperatur, det giver resultat at forbedre, men også indretning og møblering.

Lyst til at være udendørs

Et fællestræk i skolernes renoveringer har også været at skabe bedre faciliteter udendørs for at trække eleverne ud i frisk luft og samtidig aflaste lokalerne. I Vigerslev Allé Skole havde de herudover et konkret mål om at få mere bevægelse ind i skoledagen, gerne udenfor:

”I den nye skolegård er der meget mere at lege med. Der er kommet klatrestativ og klatrevæg og alle mulige ting nede på jorden, så man også kan regne og læse, mens man er i skolegården i frikvarteret. Der er mange flere faciliteter at bruge nu, som gør, at man hellere vil være udenfor end indenfor,” fortalte en elev i 8. klasse, da skolen blev nomineret.

Et markant før og efter

Skolerne mærker stor forskel på indeklimaet før og efter renoveringerne, og det gælder både lærere og elever.

”Før renoveringen har der været problemer med, at folk har haft ondt i hovedet eller ikke rigtig har kunnet koncentrere sig,” fortalte en elev i 8. klasse på Vigerslev Allé Skole i forbindelse med nomineringen. Og skolens daværende souschef, Jakob Buchvald Hansen, supplerede: ”Tidligere skulle man have jakke på, hvis man sad ved vinduet, fordi det trak ind, og luftkvalitet og akustik var så dårlig, at både lærere og elever fik hovedpine. Forbedringen af indeklimaet har givet mere indlæringsparate elever.”

I dag flere år efter, at renoveringen blev afsluttet, er det lige så positive meldinger, Kirsten Baagø Jensen kan komme med om det forbedrede indeklima på Nordagerskolen:

”Jeg synes vi er lykkedes med det – selv om det ikke direkte er til at måle. Både elever og lærere, og især når der kommer nye lærere til skolen, er meget begejstrede for hele vores afdeling – ikke mindst indeklimaet.”