fbpx

Nomineret 2020

Nordagerskolen

Ombygning af udskoling til "skolen i det 21. århundrede"

Se mere

Nordagerskolen

Ombygning af udskoling til "skolen i det 21. århundrede"

Begrundelse for nominering

De gamle udskolingslokaler er med inddragelse af brugerne ombygget til faglokaler med tilhørende inspirerende opholdssteder. Mod øst er der i forbindelsen med ombygningen opført en ny altangang, som fungerer som klimaskærm. Øvrige energibesparende tiltag er balancerede.

Samarbejdet mellem bygherren og de udførende har været fint trods benspænd i form af miljømæssige udfordringer med asbest, pcb og bly. De nye inspirerende rammer er en succes som kan aflæses i en øget søgning til skolen.

Læs projektets egen beskrivelse

Udskolingsbygningen blev ombygget til fagundervisning, hvor eleverne bevæger sig rundt imellem undervisningsrum indrettet til de respektive fag. Der er lagt vægt på fleksibilitet – dvs. prioriteret forskellige rumstørrelser, nicher, værksted og at nogle rum kan sammenlægges.
Indretningen af hvert enkelt faglokale giver plads til fælles information og vidensdeling såvel som gruppearbejder. I pauser opholder eleverne sig i fælles ungemiljøer udenfor faglokalerne, miljøer der også anvendes til gruppearbejder.
Der er lagt stor vægt på et robust miljø med en god akustik og opnåelse af en enkel helhed, hvor naturen og lyset bringes med ind.
Eksisterende teglvægge er bevaret og kombineret med vægge beklædt med troldtekt og trælister, sammenbygget med siddemøbler.
Indretningen er en kombination af faste siddemøbler, borde i varierende højder med tilhørende barstole, taburetter og elevstole, pufs, lænestole og sofaer.
Farvesætningen understreger rummene, trækker naturens nuancer med ind og skaber kontraster.
Tilbygning af gangbro i sammenhæng med ny facade indeholder udendørs opholds- og arbejdspladser, afskærmet med glasværn, net og wirer med klatreplanter.

Blik for brugerne

Genbrug / bevaring af materialer Efterisolering / nyt tag og ny facade / klimaskærm

Brugskvalitet

Fleksible og inspirerende rammer til udskolingseleverne Lærerne har taget ejerskabet af undervisningsrum tilbage og eleverne har fået opholdsarealer udenfor undervisningsrum (der også kan benyttes til gruppearbejde) Undervisningsrummene er blevet til faglokaler

Solidt samarbejde

Der har været stor brugerinddragelse igennem hele projektet. I de indledende faser med udarbejdelse af helhedsplan, dispositions- og projektforslag blev der afholdt workshop med hele personalegruppen tilknyttet udskoling, repræsentanter fra elevråd og bestyrelse, teknikere fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Eleverne havde f.eks. et meget stort ønske om at få Lockers - det er blevet imødekommet til stor glæde (der er blevet et helt særligt liv omkring skabene)

Økonomi og værdiforøgelse

Minimering af vedligehold ved bevaring af teglfacader, udskiftning af facadepartier til alu, minimering af energiforbrug

Parter bag projektet

Bygherre: Faaborg Midtfyn Kommune
Totalrådgiver / arkitekt: Arkitektfirmaet Charlotte Folke ApS
Ingeniør / underrådgiver: Ingeniør´ne
Udført som fagentrepriser

Yderligere information om projektet

www.charlottefolke.dk

Sted

Rolighedsvej 16
5750 Ringe

Realiseret

2018

Indstillingsår

2020

Anvendelse

Institution

Areal

501-5.000m2